Anasayfa

Yargıtay Kararları

İFLAS KARARI • TÜZEL KİŞİLİĞİN DURUMU

İFLAS KARARI • TÜZEL KİŞİLİĞİN DURUMU

Bir şirket hakkında iflas kararı verilmesi ve hatta kararın kesinleşmesi taraf sıfatını...

VELAYETİN ANA VE BABADAN ALINMASI

VELAYETİN ANA VE BABADAN ALINMASI

Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, başka yerde bulunması veya benzeri sebeplerden...

Tarafların yokluğunda hüküm. Temyiz hakkı

Tarafların yokluğunda hüküm. Temyiz hakkı

yoklukta kurulan hükmün temyiz hakkı olanlara usulüne uygun tebliğ edilmediği hallerde...

Uyuşturucu madde ticareti -YARGITAY CEZA GENEL KURULU  Esas : 2017/222 Karar : 2018/193

Uyuşturucu madde ticareti -YARGITAY CEZA GENEL KURULU Esas...

Ele geçirilen suç konusu uyuşturucu maddenin sarılı olduğu kitap sayfası ile sanığın...

TORUNLA KİŞİSEL İLİŞKİ • OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR • ANNE VE BABAYA BİRLİKTE DAVA AÇMA ŞARTI

TORUNLA KİŞİSEL İLİŞKİ • OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR • ANNE VE...

Çocuğun menfaatine uygun düşüyorsa olağanüstü durumlarda çocukla kişisel ilişki...

MİRASIN REDDİ • YENİ MİRASÇILAR • RET SÜRESİ

MİRASIN REDDİ • YENİ MİRASÇILAR • RET SÜRESİ

Ret sonucunda miras daha önce mirasçı olmayan kişilere geçerse, bunlar için ret...

İŞ KAZASINDAN DOĞAN RÜCU TAZMİNATI • İLK PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN İSTENEBİLMESİ • KANUNLARIN GERİYE YÜRÜMEMESİ

İŞ KAZASINDAN DOĞAN RÜCU TAZMİNATI • İLK PEŞİN SERMAYE...

Kanunların geriye yürümemesi (geçmişe etkili olmaması) kuralının istisnalarından...

VAKIFLARA TABİ ÇALIŞMA * VAKIFLARDAN EMEKLİLİK * EMEKLİ SANDIĞI VAKFI NİTELİĞİ

VAKIFLARA TABİ ÇALIŞMA * VAKIFLARDAN EMEKLİLİK * EMEKLİ...

Davalı vakfın 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi bulunmadığı, Türk Kanunu...

BANKA ŞUBESİNDE KAYBOLAN ÇEK * ZAMANAŞIMI DEF-İ

BANKA ŞUBESİNDE KAYBOLAN ÇEK * ZAMANAŞIMI DEF-İ

Mahkemece iptali istenen çekin zamanaşımına uğraması nedeniyle kıymetli evrak vasfını...

ŞİRKETİN TASFİYESİ • ÖDENMEMİŞ BORÇLAR • İHYA KARARI

ŞİRKETİN TASFİYESİ • ÖDENMEMİŞ BORÇLAR • İHYA KARARI

Tüzel kişiliğin sona ermesi için tasfiye işlemlerinin eksiksiz olarak tamamlanması...

TÜM DURUŞMALARIN AYNI SAATE VERİLMESİ * DURUŞMA SAATİ

TÜM DURUŞMALARIN AYNI SAATE VERİLMESİ * DURUŞMA SAATİ

Aynı güne konulmuş olan duruşmaların tümüne aynı saat verilmiş ise, tarafların en...

DAVADA GÖREV * KAMU DÜZENİ * MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

DAVADA GÖREV * KAMU DÜZENİ * MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

“Görev” kamu düzenine ilişkin olup, bir dava şartıdır. Bu nedenle yargılamanın her...

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI * TRAFİK KAZASININ İŞ KAZASI OLMASI OLASILIĞI * KIZ ÇOCUĞUNUN 22 YAŞINDA DESTEKTEN ÇIKACAĞINDAN DOLAYI HESABIN 22 YAŞINDA KESİLMESİ GEREKTİĞİ

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI...

Daha uzun süre destek ihtiyacı içinde oldukları kanıtlanamadığı takdirde, kız çocukları...

MANEVİ TAZMİNAT • SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU

MANEVİ TAZMİNAT • SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU

Sigorta poliçesinde manevi tazminat da teminat altına alındığından davalı sigorta...

TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASINDA; KAMU MALLARINDA HAZİNE VE ORMAN İDARESİ YÖNÜNDEN 10 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ UYGULANMAZ

TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASINDA; KAMU MALLARINDA HAZİNE...

Kamu mallarında Orman Yönetimi ve Hazine yönünden 10 yıllık hak düşürücü sürenin...

Vesayet - Yetkili mahkeme

Vesayet - Yetkili mahkeme

Vesayet işlerinde küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki mahkeme yetkilidir.

İFLAS KARARI • TÜZEL KİŞİLİĞİN DURUMU

İFLAS KARARI • TÜZEL KİŞİLİĞİN DURUMU

Bir şirket hakkında iflas kararı verilmesi ve hatta kararın kesinleşmesi taraf sıfatını...

VELAYETİN ANA VE BABADAN ALINMASI

VELAYETİN ANA VE BABADAN ALINMASI

Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, başka yerde bulunması veya benzeri sebeplerden...

KASTEN YARALAMA SUÇU * KASTIN AŞILMASI SONUCU ÖLÜM

KASTEN YARALAMA SUÇU * KASTIN AŞILMASI SONUCU ÖLÜM

Sanığın fırsat bulmasına karşın maktulün sadece bacaklarını bıçaklaması sonucu gerçekleşen...

KASTEN ADAM ÖLDÜRME * HAKSIZ TAHRİK

KASTEN ADAM ÖLDÜRME * HAKSIZ TAHRİK

Sanığın tabanca ile hedef gözeterek, maktulün hayati bölgesi olan kafa kısmına ateş...

ESKİ HALE GETİRME • USULSÜZ TEBLİGAT

ESKİ HALE GETİRME • USULSÜZ TEBLİGAT

Usulsüz tebligatla sanığa bildirilen karar esaslı araştırmayla yeni ilamı zorunlu...

İNTERNET SUÇU

İNTERNET SUÇU

İnternet suçlarına basın kanunu uygulanmaz.

Kasten Yaralama - Facebook yazışmaları - Hahsız tahrik

Kasten Yaralama - Facebook yazışmaları - Hahsız tahrik

Facebook yazışma çıktılarından ilk haksız hareketin küfür etmek suretiyle müşteki...

KARARDAKİ ÇELİŞKİ

KARARDAKİ ÇELİŞKİ

Sanık savunmasında ve Yerel Mahkeme kararında yer alan çelişkiler giderilmeden hüküm...

YEDDİEMİNLİK GÖREVİ

YEDDİEMİNLİK GÖREVİ

Hacizli malı satış yerine götürmemek tek başına görevi kötüye kullanma suçu teşkil...

ZİMMET

ZİMMET

Zimmete konu paranın iade tarihi ceza tayininde etkilidir.

TEFECİLİK SUÇU

TEFECİLİK SUÇU

Tefecilik suçunun mağdurlarından olan Hazine de bilgilendirilmelidir.

ADAM KALDIRMA • YAĞMA

ADAM KALDIRMA • YAĞMA

Verilmesi gereken cezalar ayrı ayrı tespit edildikten sonra lehe olan yasa uygulanmalıdır.

BİRDEN ÇOK SANIK * VEKALET ÜCRETİ * YARGILAMA GİDERİ

BİRDEN ÇOK SANIK * VEKALET ÜCRETİ * YARGILAMA GİDERİ

Suçu birlikte işleyen sanıkların neden oldukları yargılama giderlerinden ayrı ayrı...

SMMM ODASINA KAYITLI OLMADAN MUHASEBECİLİK YAPMAK • İSTANBUL SMMM ODASININ SUÇTAN ZARAR GÖRMEMİŞ OLMASI

SMMM ODASINA KAYITLI OLMADAN MUHASEBECİLİK YAPMAK • İSTANBUL...

Somut olayda defter tutan sanıkların, SM-M,YMM unvanlarını, kullanmadıklarına dair...

YASA DIŞI BİLDİRİ

YASA DIŞI BİLDİRİ

Bir bütün olarak incelenen bildiri şiddet ve yakın tehlike içermiyorsa suç oluşmaz.

6136 SAYILI YASA • SİLAH TANIMI

6136 SAYILI YASA • SİLAH TANIMI

Adli Tıp Kurumu'ndan alınacak rapor doğrultusunda vasıtanın silah olma özelliği...

UYUŞTURUCU MADDE İHRACI

UYUŞTURUCU MADDE İHRACI

Kollukta tutulan rapor ve parmak izine itibar ederek kurulan hüküm hukuka aykırıdır.

DOLANDIRICILIK SUÇU • ADLİ PARA CEZASI

DOLANDIRICILIK SUÇU • ADLİ PARA CEZASI

Hapis cezası asgari sınırdan kesildi ise adli para cezasının da gerekçesiz asgari...

ÇALIŞMADIĞI HALDE ÇALIŞIYOR GİBİ KURUMA BİLDİRİM YAPILMASI * DOLANDIRICILIK

ÇALIŞMADIĞI HALDE ÇALIŞIYOR GİBİ KURUMA BİLDİRİM YAPILMASI...

Sigortalı işçi çalıştırıyor gibi bildirimde bulunulması muhasebecilik mesleği suçları...

ESKİ CEZA KANUNU * ZAMANAŞIMI

ESKİ CEZA KANUNU * ZAMANAŞIMI

Kesen nedenler olsa bile süre en çok yarı oranında artar.

Başkasının profil fotoğrafını kullanarak facebook hesabı açma

Başkasının profil fotoğrafını kullanarak facebook hesabı...

İşyerindeki tartışmadan sonra sanığın kendisine “Senin resminle 10 tane ayrı facebook...

BİRDEN FAZLA İLİŞKİ • ZİNCİRLEME SUÇ

BİRDEN FAZLA İLİŞKİ • ZİNCİRLEME SUÇ

Mağdureyle farklı günlerde birden fazla cinsel ilişki zincirleme suçtur.

CİNSEL SALDIRI * 18 YAŞINDAN BÜYÜK MAĞDUR * BEDEN VE RUH SAĞLIĞININ BOZULDUĞUNA İLİŞKİN RAPORUN NE ZAMAN ALINMASI GEREKTİĞİ

CİNSEL SALDIRI * 18 YAŞINDAN BÜYÜK MAĞDUR * BEDEN VE RUH...

Adli Tıp Kurumu'nun bilinen uygulamalarına göre 18 yaşından büyük mağdurların ruh...

ÖLEN EŞ • DUL AYLIĞI • TEKRAR EVLENME • DOLANDIRICILIK

ÖLEN EŞ • DUL AYLIĞI • TEKRAR EVLENME • DOLANDIRICILIK

Ölen eşinden dul aylığı alan eşin tekrar evlenmesi ve dul aylığını almaya devam...

TAKİPSİZLİĞE İTİRAZ - DOLANDIRICILIK SUÇU

TAKİPSİZLİĞE İTİRAZ - DOLANDIRICILIK SUÇU

Cumhuriyet Savcısı'nın 5271 sayılı Kanun'un kendisine yüklediği soruşturma görevini...

Facebook üzerinden hakaret - Matufiyet şartı

Facebook üzerinden hakaret - Matufiyet şartı

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler, gerekçe...

Uyuşturucu madde ticareti - Akıl Hastalığı -YARGITAY CEZA GENEL KURULU  Esas : 2017/208 Karar : 2018/182

Uyuşturucu madde ticareti - Akıl Hastalığı -YARGITAY CEZA...

Sanığın işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı veya...

SANIK ALEYHİNE VEKALET ÜCRETİ

SANIK ALEYHİNE VEKALET ÜCRETİ

Sanık, kusuruyla yargılamayı uzatmadığından ve hakkında kamu davasının düşürülmesine...

CİNSEL TACİZ * UZUN TELEFON GÖRÜŞMELERİ

CİNSEL TACİZ * UZUN TELEFON GÖRÜŞMELERİ

Müştekinin kendisini arayan sanıkla şikâyet konusuyla telif edilemeyecek ve olağan...

CEP TELEFONU GÖRÜŞMELERİNİN KAYDA ALINMASI

CEP TELEFONU GÖRÜŞMELERİNİN KAYDA ALINMASI

Kişinin kendisine karşı işlenmekte olan bir suçla ilgili olarak, bir daha kanıt...

CİNSEL SALDIRI SUÇU

CİNSEL SALDIRI SUÇU

Fiile ruhsal yönden karşı koyamayan mağdureye karşı işlenen suçta, beraat verilemez.