Anasayfa

Yargıtay Kararları

İŞÇİNİN SADAKAT BORCU • CEZA MAHKEMESİNİN BERAAT KARARI • MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

İŞÇİNİN SADAKAT BORCU • CEZA MAHKEMESİNİN BERAAT KARARI...

Borçlar Kanunu’na göre hukuk hakimi, ceza hakiminin beraat kararıyla bağlı değildir....

SANIKLARA AYRI MÜDAFİİ

SANIKLARA AYRI MÜDAFİİ

Aynı öldürme olayının failleri olarak yargılanan ve savunmalarına göre aralarında...

Tarafların yokluğunda hüküm. Temyiz hakkı

Tarafların yokluğunda hüküm. Temyiz hakkı

yoklukta kurulan hükmün temyiz hakkı olanlara usulüne uygun tebliğ edilmediği hallerde...

Uyuşturucu madde ticareti -YARGITAY CEZA GENEL KURULU  Esas : 2017/222 Karar : 2018/193

Uyuşturucu madde ticareti -YARGITAY CEZA GENEL KURULU Esas...

Ele geçirilen suç konusu uyuşturucu maddenin sarılı olduğu kitap sayfası ile sanığın...

AİLE KONUTU ŞERHİ • DAVADA GÖREV

AİLE KONUTU ŞERHİ • DAVADA GÖREV

Aile konutu şerhinin kaldırılmasına ilişkin davaya “Aile Mahkemesinde” bakılır....

SÜREKLİ VE DÜZENLİ GELİR SAHİBİ KİŞİ * YOKSULLUK NAFAKASI

SÜREKLİ VE DÜZENLİ GELİR SAHİBİ KİŞİ * YOKSULLUK NAFAKASI

İki konutu bulunan ve emekli olan ve bu şekilde düzenli ve sürekli geliri bulunan...

BASIN HUKUKU • İCRAYA VERİLMENİN HABER KONUSU OLMASI• HUKUKA UYGUNLUK KOŞULU

BASIN HUKUKU • İCRAYA VERİLMENİN HABER KONUSU OLMASI• HUKUKA...

Gazete haberi “138.-TL. Kablo TV borcuna İcra” başlığı ile yayımlanmış olup, haberde;...

DAVADA ISLAH * MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

DAVADA ISLAH * MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

Maddi tazminat talebiyle açılan davada ıslah yoluyla manevi tazminat talep edilebilmesi...

İLAMLI TAKİP • NAFAKA BORCU • ÖDEME BELGESİ

İLAMLI TAKİP • NAFAKA BORCU • ÖDEME BELGESİ

Nafaka borcunun tahsili için yapılan takipte borçlunun ibraz ettiği ödeme belgesindeki...

İLAMLI TAKİP * VADEYE BAĞLANAN İPOTEK

İLAMLI TAKİP * VADEYE BAĞLANAN İPOTEK

İpotek belli bir süreye bağlanmış ise, bu süre geçirilmeden ipoteğin paraya çevrilmesi...

ŞİRKET HİSSE DEVRİ * SATIŞIN İPTALİ DAVASI

ŞİRKET HİSSE DEVRİ * SATIŞIN İPTALİ DAVASI

Dava tarihinde şirkete ortak olmak, dava açmak için yeterlidir.

TİCARİ SIR

TİCARİ SIR

Bir şirket çalışanını bünyesine katıp diğer firmanın sırlarından yararlanmak haksız...

İTİRAZIN İPTALİ • KAMBİYO SENEDİ NİTELİĞİ - MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

İTİRAZIN İPTALİ • KAMBİYO SENEDİ NİTELİĞİ - MAHKEMECE YAPILACAK...

Süresinde yapılan borca itiraz üzerine açılan davada takip dayanağı belgelerin bono...

Tehir-i İcra - Taşınmazın teminat olarak gösterilmesi

Tehir-i İcra - Taşınmazın teminat olarak gösterilmesi

İİK. mad. 36. maddesi gereğince, icranın tehiri için taşınmaz teminat olarak gösterilebilir...

DAVADA GÖREV * KAMU DÜZENİ * MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

DAVADA GÖREV * KAMU DÜZENİ * MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

“Görev” kamu düzenine ilişkin olup, bir dava şartıdır. Bu nedenle yargılamanın her...

SİGORTA ŞİRKETİ • RÜCU HAKKININ SINIRI • GERÇEK ZARAR

SİGORTA ŞİRKETİ • RÜCU HAKKININ SINIRI • GERÇEK ZARAR

Sigorta şirketi, rücu hakkını kullanırken sigortalısına fiilen ödediği miktarı değil,...

TEREKE MALLARININ KORUNMASI - YERLEŞİM YERİ HAKİMİ

TEREKE MALLARININ KORUNMASI - YERLEŞİM YERİ HAKİMİ

Miras bırakanın yerleşim yeri hakimi istem üzerine veya resen tereke mallarının...

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2018 / 4383 E, 2018 / 12343K.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2018 / 4383 E, 2018 / 12343K.

Destek genç yaştaysa evlenip en az iki çocuk sahibi olacağı varsayımına göre hesaplama...

Dernek ile ilgili davalarda yetkili mahkeme

Dernek ile ilgili davalarda yetkili mahkeme

Dernek ile ilgili davalar dernek merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde açılacaktır....

Devremülk Satış Sözleşmesi - Yetkili Mahkeme

Devremülk Satış Sözleşmesi - Yetkili Mahkeme

Tüketicinin yerleşim yerinde de dava açılmasına ilişkin yasa hükmün mutlak yetki...

İŞE İADE • İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMAMASININ SONUÇLARI

İŞE İADE • İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMAMASININ SONUÇLARI

İşçinin işe iade yönündeki başvurusu samimi olmalıdır. İşverenin daveti üzerine...

İşçinin sendikaya üye olması nedeniyle iş akdinin feshi - Sendikal tazminat

İşçinin sendikaya üye olması nedeniyle iş akdinin feshi...

Dosya içeriğine göre davacı işçinin sendikaya üye olması sebebiyle iş akdinin feshedildiği...

SANIKLARA AYRI MÜDAFİİ

SANIKLARA AYRI MÜDAFİİ

Aynı öldürme olayının failleri olarak yargılanan ve savunmalarına göre aralarında...

ADAM ÖLDÜRME KASTI İLE ATEŞLİ SİLAHLA YARALAMA • SİLAHLA YARALAMA KABUL EDİLEMEZ

ADAM ÖLDÜRME KASTI İLE ATEŞLİ SİLAHLA YARALAMA • SİLAHLA...

Sanık S. ile mağdurlar M ve B.nin aileleri arasında önceye dayalı, arazi ihtilafından...

HAGB KARARI KESİNLEŞMEDEN ÖNCE SUÇ İŞLENMESİ * HÜKMÜN AÇIKLANMASI

HAGB KARARI KESİNLEŞMEDEN ÖNCE SUÇ İŞLENMESİ * HÜKMÜN AÇIKLANMASI

Yeni işlenen suçun, açıklanması geri bırakılan hükmün kesinleşmesinden önce işlenmesi...

ŞİKAYETÇİNİN HAKLARI

ŞİKAYETÇİNİN HAKLARI

Şikayetçiye davaya katılıp katılmayacağı sorulmadan kurulan hüküm bozulur.

Kasten Yaralama - Facebook yazışmaları - Hahsız tahrik

Kasten Yaralama - Facebook yazışmaları - Hahsız tahrik

Facebook yazışma çıktılarından ilk haksız hareketin küfür etmek suretiyle müşteki...

KARARDAKİ ÇELİŞKİ

KARARDAKİ ÇELİŞKİ

Sanık savunmasında ve Yerel Mahkeme kararında yer alan çelişkiler giderilmeden hüküm...

YEDDİEMİNLİK GÖREVİ

YEDDİEMİNLİK GÖREVİ

Hacizli malı satış yerine götürmemek tek başına görevi kötüye kullanma suçu teşkil...

ZİMMET PARASININ FAKİRLERE DAĞITIMI

ZİMMET PARASININ FAKİRLERE DAĞITIMI

Belediye adına fakire dağıtılan parada zimmet kastı yoktur.

TEFECİLİK SUÇU

TEFECİLİK SUÇU

Tefecilik suçunun mağdurlarından olan Hazine de bilgilendirilmelidir.

ADAM KALDIRMA • YAĞMA

ADAM KALDIRMA • YAĞMA

Verilmesi gereken cezalar ayrı ayrı tespit edildikten sonra lehe olan yasa uygulanmalıdır.

BİRDEN ÇOK SANIK * VEKALET ÜCRETİ * YARGILAMA GİDERİ

BİRDEN ÇOK SANIK * VEKALET ÜCRETİ * YARGILAMA GİDERİ

Suçu birlikte işleyen sanıkların neden oldukları yargılama giderlerinden ayrı ayrı...

SMMM ODASINA KAYITLI OLMADAN MUHASEBECİLİK YAPMAK • İSTANBUL SMMM ODASININ SUÇTAN ZARAR GÖRMEMİŞ OLMASI

SMMM ODASINA KAYITLI OLMADAN MUHASEBECİLİK YAPMAK • İSTANBUL...

Somut olayda defter tutan sanıkların, SM-M,YMM unvanlarını, kullanmadıklarına dair...

KESİNTİSİZ SUÇLAR • İDDİANAME

KESİNTİSİZ SUÇLAR • İDDİANAME

6136 Sayılı Yasa'ya aykırılık suçu kesintisiz suçlardan olup, hukuki kesintiyi oluşturan...

6136 SAYILI YASA • SİLAH TANIMI

6136 SAYILI YASA • SİLAH TANIMI

Adli Tıp Kurumu'ndan alınacak rapor doğrultusunda vasıtanın silah olma özelliği...

YASA DIŞI BİLDİRİ

UYUŞTURUCU MADDE İHRACI

UYUŞTURUCU MADDE İHRACI

Kollukta tutulan rapor ve parmak izine itibar ederek kurulan hüküm hukuka aykırıdır.

ÜZERİNDE OYNANAN SENET • TİCARİ İLİŞKİ İSPATI

ÜZERİNDE OYNANAN SENET • TİCARİ İLİŞKİ İSPATI

Sahte olduğu ileri sürülen senedin duruşmaya getirilip incelenmesi gerekir.

LEHE OLAN HÜKÜM • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

LEHE OLAN HÜKÜM • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

Lehe hükümler gözetilmeden fazla ceza tayini bozmayı gerektirir.

SEÇENEK YAPTIRIMLAR

SEÇENEK YAPTIRIMLAR

Sanığın olumsuz davranışı yoksa kısa süreli hapis seçenek yaptırımlara dönüştürülebilir.

Başkasının profil fotoğrafını kullanarak facebook hesabı açma

Başkasının profil fotoğrafını kullanarak facebook hesabı...

İşyerindeki tartışmadan sonra sanığın kendisine “Senin resminle 10 tane ayrı facebook...

IRZA GEÇME • RESMİ MERCİLERE YALAN BEYANDA BULUNMA

IRZA GEÇME • RESMİ MERCİLERE YALAN BEYANDA BULUNMA

İntikal tarihinde evli olan ve iftira atmasını gerektirecek bir nedeni de bulunmayan...

CİNSEL SALDIRI * 18 YAŞINDAN BÜYÜK MAĞDUR * BEDEN VE RUH SAĞLIĞININ BOZULDUĞUNA İLİŞKİN RAPORUN NE ZAMAN ALINMASI GEREKTİĞİ

CİNSEL SALDIRI * 18 YAŞINDAN BÜYÜK MAĞDUR * BEDEN VE RUH...

Adli Tıp Kurumu'nun bilinen uygulamalarına göre 18 yaşından büyük mağdurların ruh...

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU • HİLELİ DAVRANIŞ

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU • HİLELİ DAVRANIŞ

Gazetede, sahibinden satılık eşya ilanında, eşya tanıtılmadan soyut bir bilgilendirme...

TAKİPSİZLİĞE İTİRAZ - DOLANDIRICILIK SUÇU

TAKİPSİZLİĞE İTİRAZ - DOLANDIRICILIK SUÇU

Cumhuriyet Savcısı'nın 5271 sayılı Kanun'un kendisine yüklediği soruşturma görevini...

Facebook üzerinden hakaret - Matufiyet şartı

Facebook üzerinden hakaret - Matufiyet şartı

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler, gerekçe...

Uyuşturucu madde ticareti - Suçüstü Hali - Arama kararı - YARGITAY CEZA GENEL KURULU  Esas : 2016/801 Karar : 2018/367

Uyuşturucu madde ticareti - Suçüstü Hali - Arama kararı...

Uyuşturucu madde ticareti -Suçüstü hâlinde arama emri ya da karar alınmasına gerek...

YARGITAY CEZA GENEL KURULU  Esas : 2018/223 Karar : 2019/293  - Nitelikli kasten öldürme suçuna teşebbüs

YARGITAY CEZA GENEL KURULU Esas : 2018/223 Karar : 2019/293...

Sanığın katılana av tüfeğini doğrultması eyleminin, inceleme kapsamı dışındaki yağma...

TEKERRÜR OLUŞMASININ KOŞULLARI

TEKERRÜR OLUŞMASININ KOŞULLARI

İkinci suçun işlendiği tarihten sonra kesinleşen mahkumiyetler; 18 yaşından küçüklerin...

CİNSEL SALDIRI SUÇU

CİNSEL SALDIRI SUÇU

Fiile ruhsal yönden karşı koyamayan mağdureye karşı işlenen suçta, beraat verilemez.

CİNSEL SALDIRI SUÇU

CİNSEL SALDIRI SUÇU

Fiile ruhsal yönden karşı koyamayan mağdureye karşı işlenen suçta, beraat verilemez.