Anasayfa

Yargıtay Kararları

Tarafların yokluğunda hüküm. Temyiz hakkı

Tarafların yokluğunda hüküm. Temyiz hakkı

yoklukta kurulan hükmün temyiz hakkı olanlara usulüne uygun tebliğ edilmediği hallerde...

Uyuşturucu madde ticareti -YARGITAY CEZA GENEL KURULU  Esas : 2017/222 Karar : 2018/193

Uyuşturucu madde ticareti -YARGITAY CEZA GENEL KURULU Esas...

Ele geçirilen suç konusu uyuşturucu maddenin sarılı olduğu kitap sayfası ile sanığın...

AİLE KONUTU • DİĞER EŞİN RIZASI • ŞEKİL KOŞULU

AİLE KONUTU • DİĞER EŞİN RIZASI • ŞEKİL KOŞULU

Aile konutu üzerinde hak sahibi eşin konutla ilgili işlemlerinin geçerliliği diğer...

TORUNLA KİŞİSEL İLİŞKİ • OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR • ANNE VE BABAYA BİRLİKTE DAVA AÇMA ŞARTI

TORUNLA KİŞİSEL İLİŞKİ • OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR • ANNE VE...

Çocuğun menfaatine uygun düşüyorsa olağanüstü durumlarda çocukla kişisel ilişki...

KİRA SÖZLEŞMESİ * KEFİLİN SORUMLULUĞU

KİRA SÖZLEŞMESİ * KEFİLİN SORUMLULUĞU

Kefilin sorumluluğu kira sözleşmesinde belirlenen süre ile sınırlıdır. Kefilin sorumluluğunun...

MİRASÇILARIN KİRALAYAN SIFATI * MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI

MİRASÇILARIN KİRALAYAN SIFATI * MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI

Kira sözleşmesi mal sahibi müteveffanın mirasçıları adına yapılmış olup, kira parası...

İLAMLI TAKİP * BİRDEN FAZLA TAKİP

İLAMLI TAKİP * BİRDEN FAZLA TAKİP

Aynı ilama dayanılarak birden fazla takip yapılması sebepsiz zenginleşmeye yol açan...

İLAMLI TAKİP * VADEYE BAĞLANAN İPOTEK

İLAMLI TAKİP * VADEYE BAĞLANAN İPOTEK

İpotek belli bir süreye bağlanmış ise, bu süre geçirilmeden ipoteğin paraya çevrilmesi...

CEBRİ İCRA TEHDİTİYLE ÖDEME * ŞİKAYET VE İTİRAZ HAKLARI

CEBRİ İCRA TEHDİTİYLE ÖDEME * ŞİKAYET VE İTİRAZ HAKLARI

Borcun cebri icra tehditi altında ödenmiş olması, borçlunun o borca ilişkin “şikayet”...

ANONİM ŞİRKET HİSSESİNİN HACZİ • HİSSE SENEDİ ÇIKARILMIŞ OLMASI YA DA OLMAMASI HALLERİNDE HACİZ • HİSSE SENEDİ DEĞERİNİN TAKDİRİ

ANONİM ŞİRKET HİSSESİNİN HACZİ • HİSSE SENEDİ ÇIKARILMIŞ...

Anonim şirketlerde hisse senedi çıkarılması zorunluluğu yoktur. Hisse senedi çıkarılmış...

ÖZEL TIP MERKEZİ * SGK’YA AÇILAN DAVA * GÖREVLİ MAHKEME

ÖZEL TIP MERKEZİ * SGK’YA AÇILAN DAVA * GÖREVLİ MAHKEME

Anonim şirket olan özel tıp kuruluşunun, sigortalı hasta için yaptığı tedavi giderlerinin...

FUTBOLLA İLGİLİ UYUŞMAZLIK • TEKNİK DİREKTÖR ALACAĞI • DAVADA GÖREV

FUTBOLLA İLGİLİ UYUŞMAZLIK • TEKNİK DİREKTÖR ALACAĞI •...

Kulüpler ile teknik direktörler arasında her türlü sözleşmeden doğan veya futbolla...

DAVADA GÖREV * KAMU DÜZENİ * MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

DAVADA GÖREV * KAMU DÜZENİ * MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

“Görev” kamu düzenine ilişkin olup, bir dava şartıdır. Bu nedenle yargılamanın her...

KULLANIM KADASTROSU

KULLANIM KADASTROSU

Kullanım kadastrosuna itiraz niteliğindeki davalarda mülkiyet sahibi Hazine yanında...

TAZMİNAT DAVASI -  ZAMANAŞIMI DEFİ

TAZMİNAT DAVASI - ZAMANAŞIMI DEFİ

TAZMİNAT DAVASI - ZAMANAŞIMINI KESEN VEYA DURDURAN NEDENLERİN BULUNMADIĞI - DAVALI...

KASKO BEDELİ • TRAFİK KAZASI

KASKO BEDELİ • TRAFİK KAZASI

Kazadan sonra sürücü değişikliği yapıldığı ve hasarın kasko sigortası teminatı kapsamı...

Menfi tespit davası - İspat yükü

Menfi tespit davası - İspat yükü

Menfi tespit davasında kural olarak hukuki ilişkinin varlığını ispat yükü davalı...

Dernek ile ilgili davalarda yetkili mahkeme

Dernek ile ilgili davalarda yetkili mahkeme

Dernek ile ilgili davalar dernek merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde açılacaktır....

OLASI KAST • KALABALIKTA ATEŞ ETME

OLASI KAST • KALABALIKTA ATEŞ ETME

Kalabalık yerde ateş açan ve çocuğun ölümüne sebep olan kişinin eyleminde olası...

KASTEN ADAM ÖLDÜRME * HAKSIZ TAHRİK

KASTEN ADAM ÖLDÜRME * HAKSIZ TAHRİK

Sanığın tabanca ile hedef gözeterek, maktulün hayati bölgesi olan kafa kısmına ateş...

HAGB KARARI KESİNLEŞMEDEN ÖNCE SUÇ İŞLENMESİ * HÜKMÜN AÇIKLANMASI

HAGB KARARI KESİNLEŞMEDEN ÖNCE SUÇ İŞLENMESİ * HÜKMÜN AÇIKLANMASI

Yeni işlenen suçun, açıklanması geri bırakılan hükmün kesinleşmesinden önce işlenmesi...

İNTERNET SUÇU

İNTERNET SUÇU

İnternet suçlarına basın kanunu uygulanmaz.

KARARDAKİ ÇELİŞKİ

KARARDAKİ ÇELİŞKİ

Sanık savunmasında ve Yerel Mahkeme kararında yer alan çelişkiler giderilmeden hüküm...

Kasten Yaralama - Facebook yazışmaları - Hahsız tahrik

Kasten Yaralama - Facebook yazışmaları - Hahsız tahrik

Facebook yazışma çıktılarından ilk haksız hareketin küfür etmek suretiyle müşteki...

YEDDİEMİNLİK GÖREVİ

YEDDİEMİNLİK GÖREVİ

Hacizli malı satış yerine götürmemek tek başına görevi kötüye kullanma suçu teşkil...

ZİMMET SUÇU

ZİMMET SUÇU

Zimmete konu eylemlerin eksiksiz şekilde soruşturulması gerekir.

CİNSEL İSTİSMAR • MÜTESELSİL SUÇ

CİNSEL İSTİSMAR • MÜTESELSİL SUÇ

Suçun ağırlaşmış halinin teselsül edemeyeceği ve ceza artırımının 43. md. üzerinden...

BİRDEN ÇOK SANIK * VEKALET ÜCRETİ * YARGILAMA GİDERİ

BİRDEN ÇOK SANIK * VEKALET ÜCRETİ * YARGILAMA GİDERİ

Suçu birlikte işleyen sanıkların neden oldukları yargılama giderlerinden ayrı ayrı...

ADAM KALDIRMA • YAĞMA

ADAM KALDIRMA • YAĞMA

Verilmesi gereken cezalar ayrı ayrı tespit edildikten sonra lehe olan yasa uygulanmalıdır.

SMMM ODASINA KAYITLI OLMADAN MUHASEBECİLİK YAPMAK • İSTANBUL SMMM ODASININ SUÇTAN ZARAR GÖRMEMİŞ OLMASI

SMMM ODASINA KAYITLI OLMADAN MUHASEBECİLİK YAPMAK • İSTANBUL...

Somut olayda defter tutan sanıkların, SM-M,YMM unvanlarını, kullanmadıklarına dair...

6136 SAYILI YASA • SİLAH TANIMI

6136 SAYILI YASA • SİLAH TANIMI

Adli Tıp Kurumu'ndan alınacak rapor doğrultusunda vasıtanın silah olma özelliği...

KESİNTİSİZ SUÇLAR • İDDİANAME

KESİNTİSİZ SUÇLAR • İDDİANAME

6136 Sayılı Yasa'ya aykırılık suçu kesintisiz suçlardan olup, hukuki kesintiyi oluşturan...

YASA DIŞI BİLDİRİ

UYUŞTURUCU MADDE İHRACI

UYUŞTURUCU MADDE İHRACI

Kollukta tutulan rapor ve parmak izine itibar ederek kurulan hüküm hukuka aykırıdır.

ÇALIŞMADIĞI HALDE ÇALIŞIYOR GİBİ KURUMA BİLDİRİM YAPILMASI * DOLANDIRICILIK

ÇALIŞMADIĞI HALDE ÇALIŞIYOR GİBİ KURUMA BİLDİRİM YAPILMASI...

Sigortalı işçi çalıştırıyor gibi bildirimde bulunulması muhasebecilik mesleği suçları...

ÜZERİNDE OYNANAN SENET • TİCARİ İLİŞKİ İSPATI

ÜZERİNDE OYNANAN SENET • TİCARİ İLİŞKİ İSPATI

Sahte olduğu ileri sürülen senedin duruşmaya getirilip incelenmesi gerekir.

BERAAT KARARI • TAZMİNAT DAVASI • BERAAT KARARININ TAZMİNAT DAVASI AÇILDIKTAN SONRA KESİNLEŞMESİ

BERAAT KARARI • TAZMİNAT DAVASI • BERAAT KARARININ TAZMİNAT...

Dava şartının yargılama aşamasında gerçekleşmiş olması davanın karara bağlanmasını...

Başkasının profil fotoğrafını kullanarak facebook hesabı açma

Başkasının profil fotoğrafını kullanarak facebook hesabı...

İşyerindeki tartışmadan sonra sanığın kendisine “Senin resminle 10 tane ayrı facebook...

IRZA GEÇME • RESMİ MERCİLERE YALAN BEYANDA BULUNMA

IRZA GEÇME • RESMİ MERCİLERE YALAN BEYANDA BULUNMA

İntikal tarihinde evli olan ve iftira atmasını gerektirecek bir nedeni de bulunmayan...

BİRDEN FAZLA İLİŞKİ • ZİNCİRLEME SUÇ

BİRDEN FAZLA İLİŞKİ • ZİNCİRLEME SUÇ

Mağdureyle farklı günlerde birden fazla cinsel ilişki zincirleme suçtur.

ÖLEN EŞ • DUL AYLIĞI • TEKRAR EVLENME • DOLANDIRICILIK

ÖLEN EŞ • DUL AYLIĞI • TEKRAR EVLENME • DOLANDIRICILIK

Ölen eşinden dul aylığı alan eşin tekrar evlenmesi ve dul aylığını almaya devam...

BOŞANAN ÇİFTLERİN DURUMU * YETİM MAAŞI ALMA * DOLANDIRICILIK SUÇU

BOŞANAN ÇİFTLERİN DURUMU * YETİM MAAŞI ALMA * DOLANDIRICILIK...

Mutlak butlanla malul bir karar olduğuna hükmedilmeyen bu nedenle hukuken geçerli...

Facebook üzerinden hakaret - Matufiyet şartı

Facebook üzerinden hakaret - Matufiyet şartı

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler, gerekçe...

UYUŞTURUCU SUÇU

UYUŞTURUCU SUÇU

Uyuşturucu maddenin satmak için mi yoksa kullanmak için mi bulundurulduğunun tespitindeki...

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMA * ZORUNLU MÜDAFİİ

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMA * ZORUNLU MÜDAFİİ

Anayasal düzeni ortadan kaldırma suçunda müdafii olmadan duruşma yapılıp hüküm verilmesi...

TEKERRÜR * GÖREVİ YAPTIRMAMA * KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET

TEKERRÜR * GÖREVİ YAPTIRMAMA * KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET

Aynı neviden fikri içtimadan söz edebilmek için hareketin hukuksal anlamda tek olması,...

EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU * ZİNCİRLEME SUÇ

EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU * ZİNCİRLEME SUÇ

İki adet çek yaprağı üzerinde aynı zaman diliminde yapılan sahtecilikten dolayı...

CİNSEL SALDIRI SUÇU

CİNSEL SALDIRI SUÇU

Fiile ruhsal yönden karşı koyamayan mağdureye karşı işlenen suçta, beraat verilemez.