Anasayfa

Yargıtay Kararları

HAKSIZ ŞİKAYET • TAZMİNAT DAVASI • CEZA DAVASI • ZAMANAŞIMI

HAKSIZ ŞİKAYET • TAZMİNAT DAVASI • CEZA DAVASI • ZAMANAŞIMI

Haksız şikayet iddiasıyla kişilik haklarına saldırı sebebiyle açılan davayla ilgili...

BOŞANMADA TAZMİNAT • TARAFLARIN KUSURU

BOŞANMADA TAZMİNAT • TARAFLARIN KUSURU

Kocanın birlik görevlerini yerine getirmediği, eşine şiddet uygulayıp tehdit ettiği,...

Tarafların yokluğunda hüküm. Temyiz hakkı

Tarafların yokluğunda hüküm. Temyiz hakkı

yoklukta kurulan hükmün temyiz hakkı olanlara usulüne uygun tebliğ edilmediği hallerde...

Uyuşturucu madde ticareti -YARGITAY CEZA GENEL KURULU  Esas : 2017/222 Karar : 2018/193

Uyuşturucu madde ticareti -YARGITAY CEZA GENEL KURULU Esas...

Ele geçirilen suç konusu uyuşturucu maddenin sarılı olduğu kitap sayfası ile sanığın...

MURİS MUVAZAASI • İKRAH • TENKİS ŞARTLARI

MURİS MUVAZAASI • İKRAH • TENKİS ŞARTLARI

Somut olayda muris muvazaasının şartları olmasa da murisin baskı altında dava konusu...

MURİS MUVAZAASI • SONUÇLARI • ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

MURİS MUVAZAASI • SONUÇLARI • ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak için esas amacını gizleyerek gerçekte...

BOŞANMADA TAZMİNAT • TARAFLARIN KUSURU

BOŞANMADA TAZMİNAT • TARAFLARIN KUSURU

Kocanın birlik görevlerini yerine getirmediği, eşine şiddet uygulayıp tehdit ettiği,...

MİRASIN REDDİ • YENİ MİRASÇILARIN RET SÜRESİ

MİRASIN REDDİ • YENİ MİRASÇILARIN RET SÜRESİ

Mirasın reddinden sonra ölenin malvarlığı daha önce mirasçı olmayan yeni mirasçılara...

HAKSIZ ŞİKAYET • TAZMİNAT DAVASI • CEZA DAVASI • ZAMANAŞIMI

HAKSIZ ŞİKAYET • TAZMİNAT DAVASI • CEZA DAVASI • ZAMANAŞIMI

Haksız şikayet iddiasıyla kişilik haklarına saldırı sebebiyle açılan davayla ilgili...

DAVADA TARAF SIFATI • TÜZEL KİŞİLİK

DAVADA TARAF SIFATI • TÜZEL KİŞİLİK

“Y.K.” dershanesi ibaresi bir özel hukuk tüzel kişisi unvanı niteliğinde olmadığından...

BİRDEN FAZLA KİRALAYAN BULUNAN KİRA SÖZLEŞMESİNDE PAYDAŞIN HAKLARI * MÜŞTEREK MÜLKİYET

BİRDEN FAZLA KİRALAYAN BULUNAN KİRA SÖZLEŞMESİNDE PAYDAŞIN...

Kira sözleşmesini kiralayan sıfatıyla imzalamış olan paydaş kendi payına isabet...

AKDE AYKIRILIK * ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİ

AKDE AYKIRILIK * ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİ

Kiracı şirketin başka bir şirketle birleşip tüzel kişiliğin yeni şirkette devam...

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI • KESİNLEŞME KOŞULU

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI • KESİNLEŞME KOŞULU

İcra iflas Kanunu’na göre açılmış olan tasarrufun iptali davasına ilişkin ilamın...

DERDESTLİK KOŞULLARI

DERDESTLİK KOŞULLARI

Derdestlikten söz edilebilmesi için açılan davaların; taraflarının, sebeplerinin...

TİCARET HUKUKU • TAŞIMA SÖZLEŞMESİ • İSPAT KOŞULU • YAZILI DELİL BAŞLANGICI

TİCARET HUKUKU • TAŞIMA SÖZLEŞMESİ • İSPAT KOŞULU • YAZILI...

Kural olarak yazılı şekil taşıma sözleşmesinde geçerlilik şartı değil ise de; davada...

FRANCHİSE SÖZLEŞMESİ * GÖREVLİ MAHKEME

FRANCHİSE SÖZLEŞMESİ * GÖREVLİ MAHKEME

Davacı, dava dilekçesinde taraflar arasında imzalanan Franchise Sözleşmesinin 4.4...

İİK. mad. 120/2 uyarınca düzenlenen yetki belgesi - Borçlunun alacaklı olduğu icra dosyasına haciz

İİK. mad. 120/2 uyarınca düzenlenen yetki belgesi - Borçlunun...

Alacaklılar tarafından İİK. mad. 120/2 uyarınca düzenlenen yetki belgesi ile borçlularının...

İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ HALİNDE İHALE BEDELİNİN ’U ORANINDA PARA CEZASINA HÜKMEDİLECEĞİ

İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ HALİNDE İHALE BEDELİNİN...

İİK’nin 134/2. maddesi uyarınca ihalenin feshi talebinin reddine karar verilmesi...

DENKLEŞTİRİCİ ADALET İLKESİ * DEĞER GÜNCELLEMESİ HESABI

DENKLEŞTİRİCİ ADALET İLKESİ * DEĞER GÜNCELLEMESİ HESABI

Mevduat faizi esas alınarak denkleştirici adalet ilkesine göre değer güncellemesi...

YAZILI DELİL BAŞLANGICI * ÖDEME BELGESİ * BORÇ İDDİASI

YAZILI DELİL BAŞLANGICI * ÖDEME BELGESİ * BORÇ İDDİASI

Bir kişiye ödeme yapıldığını gösteren belgenin borç belgesi olduğu kabul edilemez....

Terekenin borca batık olduğunun tespiti - Görevli mahkeme

Terekenin borca batık olduğunun tespiti - Görevli mahkeme

Terekenin borca batık olduğunun tespitine ilişkin davalara değere bakılmaksızın...

SATIŞ VAADİ * İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET * TESCİL KOŞULU

SATIŞ VAADİ * İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET * TESCİL KOŞULU

Satış vaadinden doğan davanın kabulü için sözleşmenin ifa imkanı olmalıdır. İştirak...

SİGORTA ŞİRKETİ • RÜCU HAKKININ SINIRI • GERÇEK ZARAR

SİGORTA ŞİRKETİ • RÜCU HAKKININ SINIRI • GERÇEK ZARAR

Sigorta şirketi, rücu hakkını kullanırken sigortalısına fiilen ödediği miktarı değil,...

DAVADA GÖREV * KAMU DÜZENİ * MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

DAVADA GÖREV * KAMU DÜZENİ * MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

“Görev” kamu düzenine ilişkin olup, bir dava şartıdır. Bu nedenle yargılamanın her...

SOYBAĞININ DÜZELTİLMESİ • DAVADA GÖREV

SOYBAĞININ DÜZELTİLMESİ • DAVADA GÖREV

Anne ve babanın birlikte değiştirilmesine yönelik olan dava soybağının düzeltilmesine...

TRAFİK HASARI * HASARIN İSPATI * ZARARIN HESABI

TRAFİK HASARI * HASARIN İSPATI * ZARARIN HESABI

Trafik polisinin düzenlediği kaza tespit tutanağında aracın hasarlı durumu belirlenmiş...

TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASINDA; KAMU MALLARINDA HAZİNE VE ORMAN İDARESİ YÖNÜNDEN 10 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ UYGULANMAZ

TAPU İPTALİ VE TESCİLİ DAVASINDA; KAMU MALLARINDA HAZİNE...

Kamu mallarında Orman Yönetimi ve Hazine yönünden 10 yıllık hak düşürücü sürenin...

ORMAN ARAZİSİ * TAPUSU İPTAL EDİLEN TAŞINMAZ * TAPUYA GÜVEN İLKESİ * MAL SAHİBİNİN UĞRADIĞI ZARARIN HESABI

ORMAN ARAZİSİ * TAPUSU İPTAL EDİLEN TAŞINMAZ * TAPUYA GÜVEN...

Tapusu iptal edilen taşınmazın arsa niteliğinde olup olmadığı tereddüte yer bırakmayacak...

BAKİYE MADDİ TAZMİNAT * TUTARIN LİKİT VE MUAYYEN OLMASI

BAKİYE MADDİ TAZMİNAT * TUTARIN LİKİT VE MUAYYEN OLMASI

İcra İflas Kanunu’nun 67. maddesi hükmüne göre icra inkar tazminatına karar verilebilmesi...

TIR ŞOFÖRÜNÜN KALP KRİZİ GEÇİREREK OTEL ODASINDAKİ ÖLÜMÜ İŞ KAZASIDIR

TIR ŞOFÖRÜNÜN KALP KRİZİ GEÇİREREK OTEL ODASINDAKİ ÖLÜMÜ...

Sigortalının olay günü görevi gereği Türkiye’den yüklenen yükü yurt dışında yerine...

FESHİN SON ÇARE OLMASI * İŞÇİNİN İŞYERİNİN BAŞKA KISIMLARINDA ÇALIŞTIRILMASI İMKANI

FESHİN SON ÇARE OLMASI * İŞÇİNİN İŞYERİNİN BAŞKA KISIMLARINDA...

Feshin son çare olması ilkesi doğrultusunda işverenin davacıyı, şirketin başka işyerlerinde...

ANONİM ŞİRKET GENEL MÜDÜRÜ * DAVADA GÖREV

ANONİM ŞİRKET GENEL MÜDÜRÜ * DAVADA GÖREV

Anonim şirketin genel müdürü sıfatıyla görev yapacağı anlaşılan davacının çalışmasından...

KASTEN ADAM ÖLDÜRME * HAKSIZ TAHRİK

KASTEN ADAM ÖLDÜRME * HAKSIZ TAHRİK

Sanığın tabanca ile hedef gözeterek, maktulün hayati bölgesi olan kafa kısmına ateş...

İNSAN ÖLDÜRME • KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA

İNSAN ÖLDÜRME • KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA

Kanıtların toplanması ve tanıkların ifadeleri doğrultusunda gerekli inceleme yapılmadan...

ESKİ HALE GETİRME • USULSÜZ TEBLİGAT

ESKİ HALE GETİRME • USULSÜZ TEBLİGAT

Usulsüz tebligatla sanığa bildirilen karar esaslı araştırmayla yeni ilamı zorunlu...

ŞİKAYETÇİNİN HAKLARI

ŞİKAYETÇİNİN HAKLARI

Şikayetçiye davaya katılıp katılmayacağı sorulmadan kurulan hüküm bozulur.

KARARDAKİ ÇELİŞKİ

KARARDAKİ ÇELİŞKİ

Sanık savunmasında ve Yerel Mahkeme kararında yer alan çelişkiler giderilmeden hüküm...

Kasten Yaralama - Facebook yazışmaları - Hahsız tahrik

Kasten Yaralama - Facebook yazışmaları - Hahsız tahrik

Facebook yazışma çıktılarından ilk haksız hareketin küfür etmek suretiyle müşteki...

YEDDİEMİNLİK GÖREVİ

YEDDİEMİNLİK GÖREVİ

Hacizli malı satış yerine götürmemek tek başına görevi kötüye kullanma suçu teşkil...

TEFECİLİK SUÇU

TEFECİLİK SUÇU

Tefecilik suçunun mağdurlarından olan Hazine de bilgilendirilmelidir.

ZİMMET

ZİMMET

Zimmete konu paranın iade tarihi ceza tayininde etkilidir.

ADAM KALDIRMA • YAĞMA

ADAM KALDIRMA • YAĞMA

Verilmesi gereken cezalar ayrı ayrı tespit edildikten sonra lehe olan yasa uygulanmalıdır.

YAĞMA • ETKİN PİŞMANLIK

YAĞMA • ETKİN PİŞMANLIK

Dosya içeriği ve oluşa göre de sanıkların yakınanları tehdit edip ceplerinden zorla...

SMMM ODASINA KAYITLI OLMADAN MUHASEBECİLİK YAPMAK • İSTANBUL SMMM ODASININ SUÇTAN ZARAR GÖRMEMİŞ OLMASI

SMMM ODASINA KAYITLI OLMADAN MUHASEBECİLİK YAPMAK • İSTANBUL...

Somut olayda defter tutan sanıkların, SM-M,YMM unvanlarını, kullanmadıklarına dair...

KESİNTİSİZ SUÇLAR • İDDİANAME

KESİNTİSİZ SUÇLAR • İDDİANAME

6136 Sayılı Yasa'ya aykırılık suçu kesintisiz suçlardan olup, hukuki kesintiyi oluşturan...

YASA DIŞI BİLDİRİ

YASA DIŞI BİLDİRİ

Bir bütün olarak incelenen bildiri şiddet ve yakın tehlike içermiyorsa suç oluşmaz.

UYUŞTURUCU MADDE İHRACI

UYUŞTURUCU MADDE İHRACI

Kollukta tutulan rapor ve parmak izine itibar ederek kurulan hüküm hukuka aykırıdır.

FATURADA SAHTECİLİK

FATURADA SAHTECİLİK

Faturanın sahteliğinin tespiti için gerekirse yeniden bilirkişi raporu alınmalı...

LEHE OLAN HÜKÜM • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

LEHE OLAN HÜKÜM • RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

Lehe hükümler gözetilmeden fazla ceza tayini bozmayı gerektirir.

BERAAT KARARI • TAZMİNAT DAVASI • BERAAT KARARININ TAZMİNAT DAVASI AÇILDIKTAN SONRA KESİNLEŞMESİ

BERAAT KARARI • TAZMİNAT DAVASI • BERAAT KARARININ TAZMİNAT...

Dava şartının yargılama aşamasında gerçekleşmiş olması davanın karara bağlanmasını...

SEÇENEK YAPTIRIMLAR

SEÇENEK YAPTIRIMLAR

Sanığın olumsuz davranışı yoksa kısa süreli hapis seçenek yaptırımlara dönüştürülebilir.

IRZA GEÇME • RESMİ MERCİLERE YALAN BEYANDA BULUNMA

IRZA GEÇME • RESMİ MERCİLERE YALAN BEYANDA BULUNMA

İntikal tarihinde evli olan ve iftira atmasını gerektirecek bir nedeni de bulunmayan...

BİRDEN FAZLA İLİŞKİ • ZİNCİRLEME SUÇ

BİRDEN FAZLA İLİŞKİ • ZİNCİRLEME SUÇ

Mağdureyle farklı günlerde birden fazla cinsel ilişki zincirleme suçtur.

TAKİPSİZLİĞE İTİRAZ - DOLANDIRICILIK SUÇU

TAKİPSİZLİĞE İTİRAZ - DOLANDIRICILIK SUÇU

Cumhuriyet Savcısı'nın 5271 sayılı Kanun'un kendisine yüklediği soruşturma görevini...

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU • HİLELİ DAVRANIŞ

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU • HİLELİ DAVRANIŞ

Gazetede, sahibinden satılık eşya ilanında, eşya tanıtılmadan soyut bir bilgilendirme...

Facebook üzerinden hakaret - Matufiyet şartı

Facebook üzerinden hakaret - Matufiyet şartı

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler, gerekçe...

CİNSEL SALDIRI SUÇU

CİNSEL SALDIRI SUÇU

Fiile ruhsal yönden karşı koyamayan mağdureye karşı işlenen suçta, beraat verilemez.

BİLİNÇLİ TAKSİR

BİLİNÇLİ TAKSİR

Öngörülen ancak istenmeyen sonuca neden olmak bilinçli taksir olarak değerlendirilir....

CİNSEL SALDIRI SUÇU

CİNSEL SALDIRI SUÇU

Fiile ruhsal yönden karşı koyamayan mağdureye karşı işlenen suçta, beraat verilemez.