Anasayfa

Yargıtay Kararları

Uyuşturucu madde ticareti -YARGITAY CEZA GENEL KURULU  Esas : 2017/222 Karar : 2018/193

Uyuşturucu madde ticareti -YARGITAY CEZA GENEL KURULU Esas...

Ele geçirilen suç konusu uyuşturucu maddenin sarılı olduğu kitap sayfası ile sanığın...

Tarafların yokluğunda hüküm. Temyiz hakkı

Tarafların yokluğunda hüküm. Temyiz hakkı

yoklukta kurulan hükmün temyiz hakkı olanlara usulüne uygun tebliğ edilmediği hallerde...

SOYBAĞININ VE BABALIĞIN TESPİTİ * KAYYIM TAYİNİ

SOYBAĞININ VE BABALIĞIN TESPİTİ * KAYYIM TAYİNİ

Soybağının tespiti ve babalığın tespitine ilişkin davada küçüğe kayyım atanması...

YOKSULLUK NAFAKASI * BAKIM PARASI ALAN KADIN

YOKSULLUK NAFAKASI * BAKIM PARASI ALAN KADIN

Davacı kadının annesinin bakımı için devletçe verilen para, annesinin geçimi için...

HAKSIZ ŞİKAYET • TAZMİNAT DAVASI • CEZA DAVASI • ZAMANAŞIMI

HAKSIZ ŞİKAYET • TAZMİNAT DAVASI • CEZA DAVASI • ZAMANAŞIMI

Haksız şikayet iddiasıyla kişilik haklarına saldırı sebebiyle açılan davayla ilgili...

ISLAH DİLEKÇESİ • KARŞI TARAFA TEBLİĞ KOŞULU

ISLAH DİLEKÇESİ • KARŞI TARAFA TEBLİĞ KOŞULU

Islah dilekçesinin karşı yana tebliği ile cevap süresinin beklenmesi ve cevap süresi...

AKDE AYKIRILIK • DUVAR YIKILMASI • BİNANIN STATİK YAPISI

AKDE AYKIRILIK • DUVAR YIKILMASI • BİNANIN STATİK YAPISI

Binanın statik yapısını bozacak şekilde duvar yıkılması açıktan fena kullanma olup,...

KİRA ALACAĞI * BORÇLUNUN İTİRAZLARININ SONUÇLARI

KİRA ALACAĞI * BORÇLUNUN İTİRAZLARININ SONUÇLARI

Borçlu itirazında kira sözleşmesini ve imzasını açık şekilde reddetmez ise sözleşmeyi...

İLAMLI TAKİP * VADEYE BAĞLANAN İPOTEK

İLAMLI TAKİP * VADEYE BAĞLANAN İPOTEK

İpotek belli bir süreye bağlanmış ise, bu süre geçirilmeden ipoteğin paraya çevrilmesi...

İLAMLI TAKİP • İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ • ŞİKAYET SÜRESİ • LİMİT AŞIMI

İLAMLI TAKİP • İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ • ŞİKAYET SÜRESİ...

İpoteğin paraya çevrilmesinde limit aşımı dışındaki şikayetler için İİK'nın 149/a...

SGK Rücu Alacağı - İlamlı Takip - Emekli maaşı haczi

SGK Rücu Alacağı - İlamlı Takip - Emekli maaşı haczi

SGK’nın rücu alacağı sebebiyle yaptığı ilamlı icra takibinde borçlunun emekli maaşı...

TÜKETİCİ KREDİSİNDEN DOĞAN BORÇ - YARGILAMA USULÜ

TÜKETİCİ KREDİSİNDEN DOĞAN BORÇ - YARGILAMA USULÜ

Kredi borçlarında bankalar lehine hükümler içeren İ.İ.K. 68/b maddesinin tüketici...

DAVADA GÖREV * KAMU DÜZENİ * MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

DAVADA GÖREV * KAMU DÜZENİ * MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

“Görev” kamu düzenine ilişkin olup, bir dava şartıdır. Bu nedenle yargılamanın her...

TÜM DURUŞMALARIN AYNI SAATE VERİLMESİ * DURUŞMA SAATİ

TÜM DURUŞMALARIN AYNI SAATE VERİLMESİ * DURUŞMA SAATİ

Aynı güne konulmuş olan duruşmaların tümüne aynı saat verilmiş ise, tarafların en...

ORMAN ARAZİSİ * TAPUSU İPTAL EDİLEN TAŞINMAZ * TAPUYA GÜVEN İLKESİ * MAL SAHİBİNİN UĞRADIĞI ZARARIN HESABI

ORMAN ARAZİSİ * TAPUSU İPTAL EDİLEN TAŞINMAZ * TAPUYA GÜVEN...

Tapusu iptal edilen taşınmazın arsa niteliğinde olup olmadığı tereddüte yer bırakmayacak...

HAKİMİN REDDİ • ÖZEL YETKİ • İHSASI REY

HAKİMİN REDDİ • ÖZEL YETKİ • İHSASI REY

Vekaletnamesinde özel yetki bulunmayan vekil reddi hakim talebinde bulunamaz. Hakimin...

ADAM ÖLDÜRME • SUÇUN KANITLARI

ADAM ÖLDÜRME • SUÇUN KANITLARI

Suçu aydınlatacak kanıtlar, yeterince irdelenmeden hüküm kurulamaz.

SANIKLARA AYRI MÜDAFİİ

SANIKLARA AYRI MÜDAFİİ

Aynı öldürme olayının failleri olarak yargılanan ve savunmalarına göre aralarında...

ŞİKAYETÇİNİN HAKLARI

ŞİKAYETÇİNİN HAKLARI

Şikayetçiye davaya katılıp katılmayacağı sorulmadan kurulan hüküm bozulur.

HAGB KARARI KESİNLEŞMEDEN ÖNCE SUÇ İŞLENMESİ * HÜKMÜN AÇIKLANMASI

HAGB KARARI KESİNLEŞMEDEN ÖNCE SUÇ İŞLENMESİ * HÜKMÜN AÇIKLANMASI

Yeni işlenen suçun, açıklanması geri bırakılan hükmün kesinleşmesinden önce işlenmesi...

KARARDAKİ ÇELİŞKİ

KARARDAKİ ÇELİŞKİ

Sanık savunmasında ve Yerel Mahkeme kararında yer alan çelişkiler giderilmeden hüküm...

Kasten Yaralama - Facebook yazışmaları - Hahsız tahrik

Kasten Yaralama - Facebook yazışmaları - Hahsız tahrik

Facebook yazışma çıktılarından ilk haksız hareketin küfür etmek suretiyle müşteki...

YEDDİEMİNLİK GÖREVİ

YEDDİEMİNLİK GÖREVİ

Hacizli malı satış yerine götürmemek tek başına görevi kötüye kullanma suçu teşkil...

CİNSEL İSTİSMAR * ÇOCUĞUN YAŞI

CİNSEL İSTİSMAR * ÇOCUĞUN YAŞI

Mağdurenin yaşına itiraz varsa adli tıptan görüş sorulmalıdır.

ZİMMET PARASININ FAKİRLERE DAĞITIMI

ZİMMET PARASININ FAKİRLERE DAĞITIMI

Belediye adına fakire dağıtılan parada zimmet kastı yoktur.

YAĞMA • ETKİN PİŞMANLIK

YAĞMA • ETKİN PİŞMANLIK

Dosya içeriği ve oluşa göre de sanıkların yakınanları tehdit edip ceplerinden zorla...

BİRDEN ÇOK SANIK * VEKALET ÜCRETİ * YARGILAMA GİDERİ

BİRDEN ÇOK SANIK * VEKALET ÜCRETİ * YARGILAMA GİDERİ

Suçu birlikte işleyen sanıkların neden oldukları yargılama giderlerinden ayrı ayrı...

SMMM ODASINA KAYITLI OLMADAN MUHASEBECİLİK YAPMAK • İSTANBUL SMMM ODASININ SUÇTAN ZARAR GÖRMEMİŞ OLMASI

SMMM ODASINA KAYITLI OLMADAN MUHASEBECİLİK YAPMAK • İSTANBUL...

Somut olayda defter tutan sanıkların, SM-M,YMM unvanlarını, kullanmadıklarına dair...

6136 SAYILI YASA • SİLAH TANIMI

6136 SAYILI YASA • SİLAH TANIMI

Adli Tıp Kurumu'ndan alınacak rapor doğrultusunda vasıtanın silah olma özelliği...

YASA DIŞI BİLDİRİ

YASA DIŞI BİLDİRİ

Bir bütün olarak incelenen bildiri şiddet ve yakın tehlike içermiyorsa suç oluşmaz.

UYUŞTURUCU MADDE İHRACI

UYUŞTURUCU MADDE İHRACI

Kollukta tutulan rapor ve parmak izine itibar ederek kurulan hüküm hukuka aykırıdır.

ÇALIŞMADIĞI HALDE ÇALIŞIYOR GİBİ KURUMA BİLDİRİM YAPILMASI * DOLANDIRICILIK

ÇALIŞMADIĞI HALDE ÇALIŞIYOR GİBİ KURUMA BİLDİRİM YAPILMASI...

Sigortalı işçi çalıştırıyor gibi bildirimde bulunulması muhasebecilik mesleği suçları...

ÜZERİNDE OYNANAN SENET • TİCARİ İLİŞKİ İSPATI

ÜZERİNDE OYNANAN SENET • TİCARİ İLİŞKİ İSPATI

Sahte olduğu ileri sürülen senedin duruşmaya getirilip incelenmesi gerekir.

Başkasının profil fotoğrafını kullanarak facebook hesabı açma

Başkasının profil fotoğrafını kullanarak facebook hesabı...

İşyerindeki tartışmadan sonra sanığın kendisine “Senin resminle 10 tane ayrı facebook...

SEÇENEK YAPTIRIMLAR

SEÇENEK YAPTIRIMLAR

Sanığın olumsuz davranışı yoksa kısa süreli hapis seçenek yaptırımlara dönüştürülebilir.

BİRDEN FAZLA İLİŞKİ • ZİNCİRLEME SUÇ

BİRDEN FAZLA İLİŞKİ • ZİNCİRLEME SUÇ

Mağdureyle farklı günlerde birden fazla cinsel ilişki zincirleme suçtur.

IRZA GEÇME • RESMİ MERCİLERE YALAN BEYANDA BULUNMA

IRZA GEÇME • RESMİ MERCİLERE YALAN BEYANDA BULUNMA

İntikal tarihinde evli olan ve iftira atmasını gerektirecek bir nedeni de bulunmayan...

ÖLEN EŞ • DUL AYLIĞI • TEKRAR EVLENME • DOLANDIRICILIK

ÖLEN EŞ • DUL AYLIĞI • TEKRAR EVLENME • DOLANDIRICILIK

Ölen eşinden dul aylığı alan eşin tekrar evlenmesi ve dul aylığını almaya devam...

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU • HİLELİ DAVRANIŞ

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU • HİLELİ DAVRANIŞ

Gazetede, sahibinden satılık eşya ilanında, eşya tanıtılmadan soyut bir bilgilendirme...

Facebook üzerinden hakaret - Matufiyet şartı

Facebook üzerinden hakaret - Matufiyet şartı

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler, gerekçe...

SANIK ALEYHİNE VEKALET ÜCRETİ

SANIK ALEYHİNE VEKALET ÜCRETİ

Sanık, kusuruyla yargılamayı uzatmadığından ve hakkında kamu davasının düşürülmesine...

YARGITAY CEZA GENEL KURULU  Esas : 2018/387 Karar : 2019/246 - Nitelikli hırsızlık suçu

YARGITAY CEZA GENEL KURULU Esas : 2018/387 Karar : 2019/246...

Temyiz dilekçesinde sübuta ilişkin sebepler belirtildikten sonra, son kısmında kararın...

TEKERRÜR OLUŞMASININ KOŞULLARI

TEKERRÜR OLUŞMASININ KOŞULLARI

İkinci suçun işlendiği tarihten sonra kesinleşen mahkumiyetler; 18 yaşından küçüklerin...

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU * ZİMMET

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU * ZİMMET

Görevi nedeniyle almadığı ücreti üzerinde tutan serbest muhasebecinin zimmet suçunu...

CİNSEL SALDIRI SUÇU

CİNSEL SALDIRI SUÇU

Fiile ruhsal yönden karşı koyamayan mağdureye karşı işlenen suçta, beraat verilemez.