Anasayfa

Yargıtay Kararları

Uyuşturucu madde ticareti -YARGITAY CEZA GENEL KURULU  Esas : 2017/222 Karar : 2018/193

Uyuşturucu madde ticareti -YARGITAY CEZA GENEL KURULU Esas...

Ele geçirilen suç konusu uyuşturucu maddenin sarılı olduğu kitap sayfası ile sanığın...

Tarafların yokluğunda hüküm. Temyiz hakkı

Tarafların yokluğunda hüküm. Temyiz hakkı

yoklukta kurulan hükmün temyiz hakkı olanlara usulüne uygun tebliğ edilmediği hallerde...

BOŞANMANIN GERİ ALINMASI AMACIYLA VERİLEN MALLAR • TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI • AİLE MAHKEMESİ • ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BOŞANMANIN GERİ ALINMASI AMACIYLA VERİLEN MALLAR • TAPU...

Boşanmanın geri alınması amacıyla dava açan eşe karşı açılan tapu iptali ve tescil...

ŞUYULANDIRMA İŞLEMİ • TAPU İPTALİ • BEKLETİCİ MESELE

ŞUYULANDIRMA İŞLEMİ • TAPU İPTALİ • BEKLETİCİ MESELE

Şuyulandırma sonucunda değil bir önceki malikin hissesini satın almak suretiyle...

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA • YASAL KOŞUL • GEÇERSİZLİK KOŞULU

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA • YASAL KOŞUL • GEÇERSİZLİK KOŞULU

Mirasçılıktan çıkarma, sebep gösterilmiş ise geçerlidir. Belirtilen sebebin varlığını...

TARAFLARIN KARŞILIKLI KUSURU • BOŞANMANIN KAÇINILMAZLIĞI

TARAFLARIN KARŞILIKLI KUSURU • BOŞANMANIN KAÇINILMAZLIĞI

Davacı eşin evlilik birliği görevlerini yerine getirmediği, davalının da eşini sevmediğini...

TAŞINMAZ HUKUKU • PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI• İMAR UYGULAMASI • BEKLETİCİ MESELE

TAŞINMAZ HUKUKU • PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI• İMAR...

İmar planının iptali için İdare Mahkemesinde açılan davada süyuulandırma işleminin...

AİLE KONUTU• PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI

AİLE KONUTU• PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI

Tapu kaydında “Aile Konutu” şerhi bulunan taşınmaz için paydaşlığın giderilmesi...

MEVCUT MUHTESAT ÜZERİNDE YAPILAN FAYDALI İŞLER • SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME KURALLARI

MEVCUT MUHTESAT ÜZERİNDE YAPILAN FAYDALI İŞLER • SEBEPSİZ...

Davacının muhtesat niteliğini kazanmış olan bir binanın bağımsız bölümlerinin ince...

TAŞINMAZ HUKUKU • MALİK HANESİ AÇIK OLAN TAŞINMAZ • HAZİNE ALEYHİNE AÇILAN DAVA

TAŞINMAZ HUKUKU • MALİK HANESİ AÇIK OLAN TAŞINMAZ • HAZİNE...

Hazine malik hanesi açık bulunan 738 ada 10 parsel sayılı taşınmazın adına tesciline...

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI • KESİNLEŞME KOŞULU

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI • KESİNLEŞME KOŞULU

İcra iflas Kanunu’na göre açılmış olan tasarrufun iptali davasına ilişkin ilamın...

HAKSIZ TUTUKLAMADAN DOĞAN TAZMİNAT •  İCRA TAKİBİ • KESİNLEŞME KOŞULU

HAKSIZ TUTUKLAMADAN DOĞAN TAZMİNAT • İCRA TAKİBİ • KESİNLEŞME...

Haksız tutuklamadan doğan tazminata ilişkin mahkeme ilamı kesinleşmeden takibe konulabilecektir.

AYIRT EDİCİ OLMAYAN ÜRÜN

AYIRT EDİCİ OLMAYAN ÜRÜN

Ayırt edici olmayan tasarımların tescili terkin edilir.

BENZER MARKALI ÇİKOLATA

BENZER MARKALI ÇİKOLATA

Teknik zorunluluktan kaynaklı sektör içi benzerlik haksız rekabet olarak değerlendirilemez.

Yabancı para ile icra takibi - Vekalet ücreti hesabı

Yabancı para ile icra takibi - Vekalet ücreti hesabı

Alacaklı tarafın, takipte, yabancı paranın fiili ödeme tarihindeki kur karşılığı...

Usulsüz Tebligat

Usulsüz Tebligat

Talimat üzerine alınan tebliğ memuru beyanında, bilgisine başvurulan kişinin muhatap...

Terekenin borca batık olduğunun tespiti - Görevli mahkeme

Terekenin borca batık olduğunun tespiti - Görevli mahkeme

Terekenin borca batık olduğunun tespitine ilişkin davalara değere bakılmaksızın...

Mirasçılık belgesinin iptali - Görevli mahkeme

Mirasçılık belgesinin iptali - Görevli mahkeme

Veraset belgesinin değiştirilmesine veya mevcut veraset belgesinin iptaline yönelik...

İPOTEK VEREN 3. KİŞİ - İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ŞARTI

İPOTEK VEREN 3. KİŞİ - İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA...

Dava, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan takibe vaki itirazın iptali...

VADE FARKI İÇEREN FATURA  - VADE FARKI ALACAĞI

VADE FARKI İÇEREN FATURA - VADE FARKI ALACAĞI

Vade farkı kaydı içeren faturaya itiraz edilmemiş olması vade farkı talebinin haklı...

Ortak gider ve aidat borcu - Kiracının sorumluluğu

Ortak gider ve aidat borcu - Kiracının sorumluluğu

Kat mülkiyetinde ortak gider ve aidat borcundan kural olarak kat maliki sorumludur....

Menfi tespit davası - İspat yükü

Menfi tespit davası - İspat yükü

Menfi tespit davasında kural olarak hukuki ilişkinin varlığını ispat yükü davalı...

KOOPERATİFTEN İHRAÇ - ÜYELİK DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI

KOOPERATİFTEN İHRAÇ - ÜYELİK DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI

Kooperatifin ihraç kararının iptalini talep eden davacının ihraçtan önceki süreç...

KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ - ÜYENİN DAİRESİNİN BİR BAŞKA ÜYEYE VERİLMESİ -TASFİYE EDİLMİŞ KOOPERATİF

KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ - ÜYENİN DAİRESİNİN BİR BAŞKA...

Üyelikten ihraç edilenin dava açma ehliyeti yoktur. İhraç kararının kesinleşip kesinleşmediği...

SANIKLARA AYRI MÜDAFİİ

SANIKLARA AYRI MÜDAFİİ

Aynı öldürme olayının failleri olarak yargılanan ve savunmalarına göre aralarında...

ADAM ÖLDÜRME • SUÇUN KANITLARI

ADAM ÖLDÜRME • SUÇUN KANITLARI

Suçu aydınlatacak kanıtlar, yeterince irdelenmeden hüküm kurulamaz.

ŞİKAYETÇİNİN HAKLARI

ŞİKAYETÇİNİN HAKLARI

Şikayetçiye davaya katılıp katılmayacağı sorulmadan kurulan hüküm bozulur.

İNTERNET SUÇU

İNTERNET SUÇU

İnternet suçlarına basın kanunu uygulanmaz.

KARARDAKİ ÇELİŞKİ

KARARDAKİ ÇELİŞKİ

Sanık savunmasında ve Yerel Mahkeme kararında yer alan çelişkiler giderilmeden hüküm...

Kasten Yaralama - Facebook yazışmaları - Hahsız tahrik

Kasten Yaralama - Facebook yazışmaları - Hahsız tahrik

Facebook yazışma çıktılarından ilk haksız hareketin küfür etmek suretiyle müşteki...

SUÇTAN ZARAR GÖRENLERE ÇAĞRI

SUÇTAN ZARAR GÖRENLERE ÇAĞRI

İlgili kişi ve kuruluşlar duruşmaya çağrılmalıdır.

ZİMMET SUÇU

ZİMMET SUÇU

Zimmete konu eylemlerin eksiksiz şekilde soruşturulması gerekir.

YAĞMA • ETKİN PİŞMANLIK

YAĞMA • ETKİN PİŞMANLIK

Dosya içeriği ve oluşa göre de sanıkların yakınanları tehdit edip ceplerinden zorla...

ADAM KALDIRMA • YAĞMA

ADAM KALDIRMA • YAĞMA

Verilmesi gereken cezalar ayrı ayrı tespit edildikten sonra lehe olan yasa uygulanmalıdır.

SMMM ODASINA KAYITLI OLMADAN MUHASEBECİLİK YAPMAK • İSTANBUL SMMM ODASININ SUÇTAN ZARAR GÖRMEMİŞ OLMASI

SMMM ODASINA KAYITLI OLMADAN MUHASEBECİLİK YAPMAK • İSTANBUL...

Somut olayda defter tutan sanıkların, SM-M,YMM unvanlarını, kullanmadıklarına dair...

YASA DIŞI BİLDİRİ

YASA DIŞI BİLDİRİ

Bir bütün olarak incelenen bildiri şiddet ve yakın tehlike içermiyorsa suç oluşmaz.

KESİNTİSİZ SUÇLAR • İDDİANAME

KESİNTİSİZ SUÇLAR • İDDİANAME

6136 Sayılı Yasa'ya aykırılık suçu kesintisiz suçlardan olup, hukuki kesintiyi oluşturan...

FATURADA SAHTECİLİK

FATURADA SAHTECİLİK

Faturanın sahteliğinin tespiti için gerekirse yeniden bilirkişi raporu alınmalı...

Başkasının profil fotoğrafını kullanarak facebook hesabı açma

Başkasının profil fotoğrafını kullanarak facebook hesabı...

İşyerindeki tartışmadan sonra sanığın kendisine “Senin resminle 10 tane ayrı facebook...

IRZA GEÇME • RESMİ MERCİLERE YALAN BEYANDA BULUNMA

IRZA GEÇME • RESMİ MERCİLERE YALAN BEYANDA BULUNMA

İntikal tarihinde evli olan ve iftira atmasını gerektirecek bir nedeni de bulunmayan...

Facebook üzerinden hakaret - Matufiyet şartı

Facebook üzerinden hakaret - Matufiyet şartı

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler, gerekçe...

Uyuşturucu madde ticareti - YARGITAY CEZA GENEL KURULU  Esas : 2017/175 Karar : 2018/192

Uyuşturucu madde ticareti - YARGITAY CEZA GENEL KURULU...

Sanık ... ile inceleme dışı sanık ...'ın birlikte işlettikleri iş yerinde yapılan...

YAĞMA ve HIRSIZLIK

YAĞMA ve HIRSIZLIK

Mal çalındıktan sonra bunu geri almak isteyen kişiye karşı cebir ve tehdit uygulanması...