ADAM KALDIRMA • YAĞMA

Verilmesi gereken cezalar ayrı ayrı tespit edildikten sonra lehe olan yasa uygulanmalıdır.

ADAM KALDIRMA • YAĞMA
YARGITAY 6. CEZA DAİRESI E: 2010/6031 K: 2013/1838 T: 07/02/13

 

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

 

Duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler kurulunun takdirine göre; suçun sanıklar tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

I.5252 Sayılı Yasa'nın 9/3.maddesi uyarınca, sanıklar yararına olan hüküm önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçların birbiriyle karşılaştırılması suretiyle bulunacağından, dosya içeriğine göre; mağdur Ö.yü kaçırıp yakınan A.dan tehditle para isteyen sanıkların eylemlerinin 765 Sayılı TCK'nın 499/1. maddesine uyan adam kaldırma ve 5237 Sayılı TCK'nın 149/1-c, 35, 109/3-b-f maddelerine uyan yağmaya kalkışma ve hürriyeti tahdit suçlarını oluşturması karşısında, her iki Yasaya göre denetime olanak sağlayacak şekilde uygulanan Yasa maddeleriyle verilmesi gereken cezalar ayrı ayrı tespit edilip, sonuç cezalar karşılaştırılarak, lehe olan Yasa'nın belirlenmesinin ardından uygulama yapılması gerekirken, yazılı şekilde uygulama yapılması,

II.Kabule göre;

Sanıklar hakkında 5 yıldan az hapis cezasına hükmedilmesine rağmen 765 Sayılı TCK'nın 33. maddesinin uygulanması,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar E.ve İ. savunmalarının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenlerle isteme uygun olarak BOZULMASINA, 07.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.