ADAM ÖLDÜRME • SUÇUN KANITLARI

Suçu aydınlatacak kanıtlar, yeterince irdelenmeden hüküm kurulamaz.

ADAM ÖLDÜRME • SUÇUN KANITLARI
YARGITAY 1. CEZA DAIRESI E: 2008/6962 K: 2011/3913 T: 16/06/11

 

M.yi kasten öldürmekten, yağmadan ve izinsi silah taşımaktan sanıklar D. İle Z.'nin yapılan yargılanmaları sonunda; Beraatlerine ilişkin (BAKIRKÖY) 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nden verilen 22.02.2007 gün ve 343/49 sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi C. Savcısı ile müdahil vekili taraflarından istenilmiş olduğundan dava dosyası C. Başsavcılığı'ndan tebliğna-me ile Dairemize gönderilmekle; incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

 

1-    Maktule ait araçta bulunan teşhise elverişli nitelikteki parmak izleriyle, sigara izmaritleri ve kan lekelerinin, sanıkların parmak izi ve geno-tipleriyle uyumlu olup olmadığı yönünde bir inceleme yapılmaması, usuli bir eksiklik ise de, sanık D.yönünden mahkumiyetine kesin olarak yeter nitelikte kanıt bulunduğundan, bahse konu eksiklik sonuca etkili görülmediğinden ayrıca bozma nedeni yapılmamıştır.

2-    A) Sanık D. Hakkındaki hükümler yönünden;

Ayakkabı ticaretiyle uğraşan maktulün 08.04.2004 tarihinde Vezirköprü ilçesinden 55 plaka sayılı beyaz renkli fort transit marka kapalı kasalı araca ayakkabı ve terlik yükleyip ayrıldığı, Samsun il merkezi ile Ladik ve Taşova ilçelerindeki esnaflara ayakkabı pazarladığı, saat 15.35'de kardeşi olan katılan Ö. ile telefon görüşmesi yaptığı ve saat 16.30-17.00 sıralarında tanık İ'nin dükkanına uğrayıp ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı, yapılan araştırmalar sonucunda 09.04.2004 günü saat 13.20 sıralarında İstanbul ili Eyüp İlçesi Kemerburgaz yolunda çöplük alanda tabancayla ensesinden iki isabetle vurularak öldürülmüş halde cesedinin bulunduğu, üzerinde cüzdan, cep telefonu ve kimliğinin bulunmadığı, yapılan otopside iki adet 7.65 mm.çaplı çekirdeğin ele geçirildiği, maktulün cesedinin 10.04.2004 günü saat 19.50 sıralarında İstanbul ilinden maktulün cesedini alarak Vezirköprü ilçesine getirmekte olan katılan Ö.ve beraberindekiler tarafından, Osmancık ilçesi yakınlarında maktulün kullandığı aracın tesadüfen bulunduğu, araçta teybin olmadığı, ancak kana benzer lekeler, 5 adet sigara izmariti ve teşhise elverişli olduğu saptanan parmak izlerine rastlandığı, maktulün kullandığı cep telefonu makinesinin imei numarasına göre görüşme kayıtları incelendiğinde, maktulün cep telefonunun en son 28.04.2004 tarihinde İstanbul ilinde tanık F.'nin kullandığının tespit edilerek el konulduğu, tanıklar F., E., T., R., M., H., K., A., M.ve B.nin birbirini doğrulayan beyanlarına göre, sanık D.un önce, 09.04.2004 günü saat 10.00 sıralarında İstanbul ili Güneşli semtinde bulunan tanık H.K.'nin yanına maktule ait araçla gittiği, daha sonra birlikte tanıklar R.ve M.'nin çalıştıkları inşaata geldikleri, burada önce maktulün telefonunu tanık R.ye 150 TL. ye sattığı, inşaat alanında alkolün etkisiyle sanık D.nin belinden çıkardığı tabancayı orada kaybettiği, daha sonra bu tabancanın tanık R. tarafından bulunup tanık H.K.'ye verildiği H.'nin de tanık A.'ya satmaya çalıştığı ve bilahare tabancanın sanık A. tarafından teslim edildiği, yapılan incelemede otopsi sırasında maktulün cesedinden çıkan iki adet mermi çekirdeğinin bu tabancadan atıldığının anlaşıldığı, maktule ait ayakkabı ve terlikleri ise sanık D.nin tanık M.E'ye 2.000 TL.ye sattığı ve bunları M.'in, Tekirdağ ilinde oturan gayri resmi eşi olan tanık B.'nin evine sanık D., tanık M.ve tanık M. ile birlikte götürüp bırakarak, aynı gün önce İstanbul'a döndükleri ve akşam saat 20.32'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden maktulün aracıyla geçmek suretiyle, sanık D. İle tanıklar M., Y.ve B.'nin İstanbul'dan yola çıktıkları ve 11.04.2004 günü saat 14.50 sıralarında maktule ait aracın bulunduğu Osmancık İlçesi yakınına geldikleri, aracın teybini de sanık D. ‘nin aldığı, yine sanık D.'nin cep telefonuyla çağırması üzerine oraya gelen diğer sanık Z.C.'nin aracıyla, sanık D. ve yanındaki tanıkların maktule ait aracı terk ederek Amasya iline döndükleri, sanık D.'nin cep telefonu baz istasyonu kayıtlarının da tanıkların anlatımlarıyla ve diğer maddi delillerle uyumlu olduğu, hususları birlikte değerlendirildiğinde, sanık D.nin yağma, yağma suçu işlemek veya delillerini ortadan kaldırmak için adam öldürmek ve 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçlarını işlediğini sübuta erdiğinden cezalandırılması yerine yazılı şekilde beraatına karar verilmesi,

B) Sanık Z.C.hakkındaki hükümler yönünden:

a)    Maktule ait araçta bulunan teşhise elverişli nitelikteki parmak izleri, sigara izmaritleri ve kan lekelerinin, sanık Z.C.nin parmak izi ve genoti-piyle uyumlu olup olmadığının araştırılmaması,

b)    Maktulün cep telefonu makinesinden kartın ne zaman çıkarıldığı, görüşme yaptığı saat olan 15.35'den sonra en son ne zaman ve nerdeki baz istasyonlarından sinyal aldığının tespitiyle, sanığın cep telefonunun sinyal aldığı baz istasyonlarının karşılaştırılması gerektiğinin düşünülmemesi,7

c)    Maktule ait cep telefonu, ayakkabı ve terlikler ile olayda kullanılan tabancayla ilgili Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığ'nın 02.07.2004 gün ve 2004/7558 hazırlık, 2004/886 karar sayılı tefrik kararına konu soruşturma evrakının akıbetinin araştırılması, dava açılmış ise dava dosyası getirtilerek sanık Z.C. ile ilgili beyan bulunup bulunmadığı hususları araştırıl-maması suretiyle eksik kovuşturmayla yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı ve Cumhuriyet Savcısı ile katılan O. vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, sanık D. hakkındaki hükmün esastan, sanık Z.C. hakkındaki hükmün ise sair cihetleri incelenmeksi-zin, kısmen tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, 16.06.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.