ALACAKLISINI ZARARA UĞRATMAK KASTIYLA MEVCUDUNU EKSİLTMEK SUÇU

Sanığa isnat edilen suçun işlenmesinden başlayarak üç aylık ve her halde bir yıllık süre geçtikten sonra şikayet hakkı düşer.

ALACAKLISINI ZARARA UĞRATMAK KASTIYLA MEVCUDUNU EKSİLTMEK SUÇU
YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ E: 2010/2368 K: 2010/3495 T: 03/05/10

 

Alacaklısını zarara uğratmak kastıyle mevcudunu eksiltmek suçundan sanık Abdulkadir’in İİK’in 331. maddesi gereğince 6 ay hapis ve 100.00 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde sanık vekili tarafından temyiz edildiğinden, Yargıtay C. Başsavcılığı’nın bozma istemli tebliğnamesiyle dosya Daireye gönderilmiş olmakla, gereği düşünüldü:

 

Sanığa isnat edilen suç 02.02.2007 ve 14.02.2007 tarihlerinde işlenmesine karşın İİK’in 347. maddesinde belirtilen üç aylık ve her halde bir yıllık süre geçtikten sonra 05.06.2008 tarihinde şikayette bulunulması nedeniyle müştekinin şikayet hakkının düşürülmesine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi isabetsiz olduğundan temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle hükmün istem gibi BOZULMASINA, 03.05.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.