Aile Hukuku

EDİNİLMİŞ MALA KATILMA * EMEKLİLİK NEDENİYLE YAPILAN TOPTAN ÖDEMELER

EDİNİLMİŞ MALA KATILMA * EMEKLİLİK NEDENİYLE YAPILAN TOPTAN...

Dava konusu taşınmazın edinilmesinde emeklilikten doğan toplu ödemenin kullanıldığı...

AİLE KONUTU ŞERHİ * BOŞANMANIN SONUÇLARI

AİLE KONUTU ŞERHİ * BOŞANMANIN SONUÇLARI

Aile konutu şerhi boşanma kararının kesinleşmesiyle ortadan kalkar. Şerhin şeklen...

KATKI PAYI * UYGULANACAK YASA * MAL AYRILIĞI * ZAMANAŞIMI

KATKI PAYI * UYGULANACAK YASA * MAL AYRILIĞI * ZAMANAŞIMI

Katkı payı yapıldığı ileri sürülen malların edinme tarihinde eski Medeni Kanun yürürlükte...

BOŞANMA DAVASI * BOŞANMA KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMESİ

BOŞANMA DAVASI * BOŞANMA KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMESİ

Davalının da eşini istemediği ve hakaret içeren mesajlar gönderdiği anlaşıldığına...

BOŞANMA SEBEBİ * HAYSİYETSİZ HAYAT OLGUSU

BOŞANMA SEBEBİ * HAYSİYETSİZ HAYAT OLGUSU

Kadının bir başka erkekle cep telefonu ile görüşmesi ve mesaj alıp göndermesi koca...

BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT

BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT

Tarafların eşit kusurlu sayılmaları durumunda maddi ve manevi tazminat takdir olunması...

EŞLERİN KARŞILIKLI KUSURU * BOŞANMADA KOŞULLARIN GERÇEKLEŞMESİ

EŞLERİN KARŞILIKLI KUSURU * BOŞANMADA KOŞULLARIN GERÇEKLEŞMESİ

Eşlerin birbirlerine karşı davranışlarından evlilik birliğinin boşanma noktasına...

AİLE KONUTU KOŞULU * KURU MÜLKİYET * YARARLANMA KOŞULU

AİLE KONUTU KOŞULU * KURU MÜLKİYET * YARARLANMA KOŞULU

Aile konutu korumasından yararlanmak için eşlerden birinin yararlanma hakkı veren...

NAFAKA * AYRILIK KARARI VERİLMESİ HALİNDE TAKDİR EDİLECEK SÜRE

NAFAKA * AYRILIK KARARI VERİLMESİ HALİNDE TAKDİR EDİLECEK...

Ayrılık kararı verilmişse tedbir nafakası süresi ayrılık süresiyle aynı olmalıdır.

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI * TARAFLARIN KARŞILIKLI KUSURLARININ ARAŞTIRILMASI

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI * TARAFLARIN KARŞILIKLI...

Davacı, evi terk etmeden önce davalıyı alkol tedavisi için iki kez doktora götürmüş;...

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI * TARAFLARIN KUSURU

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI * TARAFLARIN KUSURU

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davacı kocanın evin kilidini değiştirdiği,...

ZİYNET EŞYASININ İADESİ * UYGULANACAK İLKELER

ZİYNET EŞYASININ İADESİ * UYGULANACAK İLKELER

Ziynet eşyasının kadının üstünde olması ya da evde saklanması hayat deneylerine...

GERÇEK ANA BABANIN TESPİT DAVASI * GÖREVLİ MAHKEME

GERÇEK ANA BABANIN TESPİT DAVASI * GÖREVLİ MAHKEME

Soybağına ilişkin hükümler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 282. maddesi ve devamında...

EŞİN RIZASI OLMADAN VERİLEN İPOTEK  * AİLE KONUTU

EŞİN RIZASI OLMADAN VERİLEN İPOTEK * AİLE KONUTU

Taşınmazın tapu kaydında “aile konutu” şerhi olmadığına göre, eşin rızası alınmadan...

KARI-KOCA ARASINDAKİ MAL REJİMİNİN TASFİYESİ

KARI-KOCA ARASINDAKİ MAL REJİMİNİN TASFİYESİ

Aile konutu olan taşınmazın hissesinin davacı adına tescili istemi, mal rejiminin...

KADINA FİZİKİ ŞİDDET UYGULANMASI * BOŞANMA KARARI

KADINA FİZİKİ ŞİDDET UYGULANMASI * BOŞANMA KARARI

Eşine fiziki şiddet uygulayan davalının bu eylemi evlilik birliğinin devamına imkan...