Avukatlık Hukuku

İLAM VEKALET ÜCRETİ * ESASA İLİŞKİN KARAR * NİSPİ VEKALET ÜCRETİ

İLAM VEKALET ÜCRETİ * ESASA İLİŞKİN KARAR * NİSPİ VEKALET...

Mahkemece verilen karar esastan verilmiş bir ret kararı olduğundan Avukatlık Ücret...

AVUKATLIK ÜCRETİ * İCRA ÖDEMESİNDE VERGİ KESİNTİSİ

AVUKATLIK ÜCRETİ * İCRA ÖDEMESİNDE VERGİ KESİNTİSİ

İİK'in 138/3. maddesinde ise vekil vasıtasıyla yapılan takiplerde vekalet ücreti...

YASAL AVUKATLIK ÜCRETİ  * BELİRSİZ ALACAK DAVASI

YASAL AVUKATLIK ÜCRETİ * BELİRSİZ ALACAK DAVASI

Gerek kısmi dava gerekse belirsiz alacak ve tespit davasında mahkemece dava değerinin...

AVUKATIN SORUMLULUĞU * MADDİ ZARAR * MANEVİ TAZMİNAT

AVUKATIN SORUMLULUĞU * MADDİ ZARAR * MANEVİ TAZMİNAT

Süresinde yetkili mahkemeye başvurmayan ve bu şekilde müvekkilinin zararına sebebiyet...

DAVANIN HUSUMET NEDENİYLE REDDİ * VEKALET ÜCRETİ

DAVANIN HUSUMET NEDENİYLE REDDİ * VEKALET ÜCRETİ

Davanın husumet nedeniyle reddedilmesi halinde davalı taraf lehine nispi değil maktu...

FAZLA ÇALIŞMA * HAKKANİYET İNDİRİMİ NEDENİYLE DAVALI VEKİLİNE VEKALET ÜCRETİ TAKDİR EDİLEMEYECEĞİ

FAZLA ÇALIŞMA * HAKKANİYET İNDİRİMİ NEDENİYLE DAVALI VEKİLİNE...

Konuyla ilgili olarak Avukatlık Ücret Tarifesi’nde bir kurala yer verilmediğinden...