Borçlar Hukuku

PROJEYE AYKIRILIK * YÜKLENİCİNİN KUSURU * MASRAFLARIN PAYLAŞILMASI

PROJEYE AYKIRILIK * YÜKLENİCİNİN KUSURU * MASRAFLARIN PAYLAŞILMASI

Projeye aykırılık davalının eyleminden değil, bina inşaatı yapılırken yüklenici...

KAT MÜLKİYETİ * KANUNA AYKIRI MUVAFAKATNAME * HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI

KAT MÜLKİYETİ * KANUNA AYKIRI MUVAFAKATNAME * HAKKIN KÖTÜYE...

Kat mülkiyetine tabi bir yapıda kamu düzenine aykırı düşecek şekilde muvafakatname...

BARAKA VASFINDAKİ MECURUN TAHLİYESİ

BARAKA VASFINDAKİ MECURUN TAHLİYESİ

Baraka vasfındaki yerler menkul hükmündedir. Bu yerlerin tahliyesi 6570 Sayılı Kanun'a...

VADELİ BORÇ * KUR FARKI

VADELİ BORÇ * KUR FARKI

Vadeli bir borç akdinde, kur farkından doğan alacağın ayrıca ödeneceği hüküm altına...

MÜSPET ZARAR * MENFİ ZARAR * KİRA SÖZLEŞMESİNİN KİRALAYAN TARAFINDAN FESHİ * KİRACININ HAKLARI

MÜSPET ZARAR * MENFİ ZARAR * KİRA SÖZLEŞMESİNİN KİRALAYAN...

Müspet zarar, borçlu edimini gereği gibi yerine getirseydi alacaklının mal varlığı...

KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ * İHTİYATİ TEDBİR KARARINA İTİRAZIN REDDİ

KİRACILIK SIFATININ TESPİTİ * İHTİYATİ TEDBİR KARARINA...

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 79. maddesiyle...

ZAMANAŞIMINI KESEN SEBEPLER * İCRA TAKİBİ

ZAMANAŞIMINI KESEN SEBEPLER * İCRA TAKİBİ

İcra takibi yapılması zamanaşımı süresini keser. Haciz isteme hakkının düşüp takibin...

KAT MÜLKİYETİ * YÖNETİM VE DENETİM KURULU SEÇİMİ

KAT MÜLKİYETİ * YÖNETİM VE DENETİM KURULU SEÇİMİ

Kat mülkiyetinin bulunduğu binada tüm bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı...

ŞİRKET BİRLEŞMESİ * KİRACILIK SIFATI

ŞİRKET BİRLEŞMESİ * KİRACILIK SIFATI

Tüzel kişiliği bulunan iki şirketin birleşmesiyle şirketin tüzel kişiliği sona ermiş...

İPOTEK SÖZLEŞMESİ * BORÇLU TEMERRÜDÜ * CEZAİ ŞART

İPOTEK SÖZLEŞMESİ * BORÇLU TEMERRÜDÜ * CEZAİ ŞART

Davacılar, davalı ile para borcu karşılığı ipotek sözleşmesi imzaladıklarını, davalının...

ONAYLI PROJEYE AYKIRILIK * VERİLEN İZİNDEN SONRA PROJEYE AYKIRILIK İDDİASININ DİNLENEMEYECEĞİ * DÜRÜSTLÜK KURALI

ONAYLI PROJEYE AYKIRILIK * VERİLEN İZİNDEN SONRA PROJEYE...

Yargıtay uygulamalarında kat mülkiyetine tabi herhangi bir bağımsız bölümde somut...

KİRALANAN YERİN BOŞALTILMASI * İSPAT KÜLFETİ * KİRACININ SORUMLULUĞU

KİRALANAN YERİN BOŞALTILMASI * İSPAT KÜLFETİ * KİRACININ...

Kira sözleşmesi sona erince, kiracı kiralanan yeri kiralayana teslim ettiğini ispatlaması...

ADİ ORTAKLIK * TASFİYE * KEFİLİN SORUMSUZLUĞU

ADİ ORTAKLIK * TASFİYE * KEFİLİN SORUMSUZLUĞU

Davacının ortaklığa koyduğu ana sermayeyi geri istemesi, adi ortaklığın feshi ve...

SİTEDE TAŞINMAZ SATIŞI * SOSYAL TESİSİN SİTEYE AİT OLMAMASI * EKSİK İFA * BEDEL İNDİRİMİ

SİTEDE TAŞINMAZ SATIŞI * SOSYAL TESİSİN SİTEYE AİT OLMAMASI...

Satış ilanlarında siteye dahil olduğu bildirilen sosyal tesislerin siteye ait değil...

BELEDİYE İLE KİRALAYAN ARASINDAKİ KİRA İLİŞKİSİ * KAMU İHALE KANUNU * KİRA KANUNU

BELEDİYE İLE KİRALAYAN ARASINDAKİ KİRA İLİŞKİSİ * KAMU...

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75/3. maddesinde, tahliyeye ilişkin koşullar...

ARAÇ KREDİSİ * BANKANIN SORUMLULUĞU

ARAÇ KREDİSİ * BANKANIN SORUMLULUĞU

Davacı, dava dışı müşterisinin bankadan kullanacağı krediye güvenerek araç satmış...