Borçlar Hukuku

KİRACININ MESKENİ ÜST KATTAN SU SIZMASI NEDENİYLE TERKİ * MECURUN YİRMİ AY BOŞ KALDIĞI İDDİASI

KİRACININ MESKENİ ÜST KATTAN SU SIZMASI NEDENİYLE TERKİ...

Su sızıntısının giderilebileceği ve meskenin kiraya verilebileceği makul sürenin...

TEMİNAT İPOTEĞİ * KEFİLİN HAKLARI

TEMİNAT İPOTEĞİ * KEFİLİN HAKLARI

Kendi payından fazla ödeme yapan kefilin, diğer birlikte kefile, halefiyet yolu...

KAT MÜLKİYETİ * ORTAK YERLERDE YAPILAN İŞLEMLER * ESKİ HALE GETİRME

KAT MÜLKİYETİ * ORTAK YERLERDE YAPILAN İŞLEMLER * ESKİ...

Ana taşınmazdaki, ortak yerlerde yapılan projeye aykırı eylemler hakkında eski hale...

MENKUL SATIŞI * İSPAT KÜLFETİ

MENKUL SATIŞI * İSPAT KÜLFETİ

Davacı, kiraladığı taşınmazın 1 Ocak 2002 - 31 Aralık 2008 dönemine ilişkin kira...

KİRA SÖZLEŞMESİ * KİRA BORCU

KİRA SÖZLEŞMESİ * KİRA BORCU

İİK'in 269/2 maddesinde ödeme emrinin tebliği üzerine borçlu yedi gün içinde itiraz...

KİRA SÖZLEŞMESİ * KDV

KİRA SÖZLEŞMESİ * KDV

Kira sözleşmesinde Katma Değer Vergisinin kiracıya ait olduğu belirtilmemiş, kira...

HATA * KULLANMA ŞARTLARI * KUSUR * KARŞI TARAFIN ZARARI

HATA * KULLANMA ŞARTLARI * KUSUR * KARŞI TARAFIN ZARARI

Hataya düşen taraf iptal hakkını kullanarak hukuki ilişkiyi geçmişe yönelik olarak...

KİRALANAN YERİN TAHLİYESİ * ESKİ HALE GETİRME * KİRAYA VERENİN DEĞİŞİKLİKLERİ BENİMSEMESİ

KİRALANAN YERİN TAHLİYESİ * ESKİ HALE GETİRME * KİRAYA...

Her ne kadar kiraya veren kiralanan yerde kiracı tarafından yapılan imalat ve değişikliklerin...

VADELİ BORÇ * KUR FARKI

VADELİ BORÇ * KUR FARKI

Vadeli bir borç akdinde, kur farkından doğan alacağın ayrıca ödeneceği hüküm altına...

EMLAK KOMİSYONCULUĞU * ÜCRET ALACAĞI * YAZILILIK KOŞULU

EMLAK KOMİSYONCULUĞU * ÜCRET ALACAĞI * YAZILILIK KOŞULU

Emlak komisyonculuğu (gayrimenkul telalığı) sözleşmesinin yazılı olarak yapılması...

ECR-İ MİSİL * ZAMANAŞIMI * KISMİ DAVA

ECR-İ MİSİL * ZAMANAŞIMI * KISMİ DAVA

Ecrimisil davalarında zamanaşımı süresi beş yıl olup, bu süre dava tarihinden geriye...

SİTEDE TAŞINMAZ SATIŞI * SOSYAL TESİSİN SİTEYE AİT OLMAMASI * EKSİK İFA * BEDEL İNDİRİMİ

SİTEDE TAŞINMAZ SATIŞI * SOSYAL TESİSİN SİTEYE AİT OLMAMASI...

Satış ilanlarında siteye dahil olduğu bildirilen sosyal tesislerin siteye ait değil...

BİNADA DAHİLİ SU BASMASI * HASAR BEDELİNDEN SORUMLULUK

BİNADA DAHİLİ SU BASMASI * HASAR BEDELİNDEN SORUMLULUK

Sigortalanan işyerinde klozet temiz su borusundan su sızması sonucu oluşan hasardan;...

KİRA BEDELİ * TESPİT DAVASI * KİRACININ AÇTIĞI DAVA * HUKUKİ YARAR

KİRA BEDELİ * TESPİT DAVASI * KİRACININ AÇTIĞI DAVA * HUKUKİ...

Dava, davalı kiralayanın, 1.5.2007'de başlayan yeni dönem için aylık kiranın TÜFE...

KAT MÜLKİYETİ * YÖNETİM VE DENETİM KURULU SEÇİMİ

KAT MÜLKİYETİ * YÖNETİM VE DENETİM KURULU SEÇİMİ

Kat mülkiyetinin bulunduğu binada tüm bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı...

YOLSUZ TESCİL * KÖTÜNİYETLİ ZİLYET * ECRİMİSİL

YOLSUZ TESCİL * KÖTÜNİYETLİ ZİLYET * ECRİMİSİL

Yetkisiz vekilin sattığı taşınmazı, vekilin yetkisiz olduğunu bilerek satın alan...