Borçlar Hukuku

KAT MÜLKİYETİ * YÖNETİCİNİN GÖREVİ

KAT MÜLKİYETİ * YÖNETİCİNİN GÖREVİ

Güçlendirme yapması hususunda öncelikle yöneticinin görevlendirilmesi, bunun için...

SİTEDE TAŞINMAZ SATIŞI * SOSYAL TESİSİN SİTEYE AİT OLMAMASI * EKSİK İFA * BEDEL İNDİRİMİ

SİTEDE TAŞINMAZ SATIŞI * SOSYAL TESİSİN SİTEYE AİT OLMAMASI...

Satış ilanlarında siteye dahil olduğu bildirilen sosyal tesislerin siteye ait değil...

AYLIK KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI

AYLIK KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI

İcra takibine konu Ocak ve Şubat ayı kira parasıyla ilgili belirtilen miktar da...

KAT MALİKİNİN ONAYI İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER * DÜRÜSTLÜK KURALI

KAT MALİKİNİN ONAYI İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER * DÜRÜSTLÜK...

Kat mülkiyetine tabi herhangi bir bağımsız bölümde muvafakat alınmak suretiyle yapılan...

BİNA SAHİBİNİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU

BİNA SAHİBİNİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU

Bina sahibinin sorumluluğu belirlenirken “kusur” koşulu aranmaz. Uygun illiyet bağının...

KAT MÜLKİYETİ * ORTAK YERLERDE YAPILAN İŞLEMLER * ESKİ HALE GETİRME

KAT MÜLKİYETİ * ORTAK YERLERDE YAPILAN İŞLEMLER * ESKİ...

Ana taşınmazdaki, ortak yerlerde yapılan projeye aykırı eylemler hakkında eski hale...

HAKSIZ EYLEM * ZAMANAŞIMI * CEZA DAVASI * ZAMANAŞIMI KESİLMESİ

HAKSIZ EYLEM * ZAMANAŞIMI * CEZA DAVASI * ZAMANAŞIMI KESİLMESİ

Haksız eylem ceza kanunlarında daha uzun bir zamanaşımına tabi ise, hukuk davasında...

KİRA SÖZLEŞMESİ * KDV

KİRA SÖZLEŞMESİ * KDV

Kira sözleşmesinde Katma Değer Vergisinin kiracıya ait olduğu belirtilmemiş, kira...

ÖDENMEYEN KİRA BORCU * MÜTEAKİP DÖNEMLERİN KİRALARI

ÖDENMEYEN KİRA BORCU * MÜTEAKİP DÖNEMLERİN KİRALARI

Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre, ödenmeyen kira borcu sebebiyle müteakip dönemlerin...

KİRA UYARLAMASI * İZLENECEK YÖNTEM

KİRA UYARLAMASI * İZLENECEK YÖNTEM

Uyarlama davalarında kira tespitine ilişkin esas ve usullerle değerlendirme yapılamaz....

KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ * ANAHTAR TESLİMİ

KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ * ANAHTAR TESLİMİ

Anahtar teslim edilmediği sürece kiralanan yerin kiracının kullanımında olduğu kabul...

KİRA ALACAĞI * YEMİN TEKLİFİ

KİRA ALACAĞI * YEMİN TEKLİFİ

Davacı, kiracı sıfatıyla kiralayan davalı aleyhine açtığı 9.240 TL borçlu bulunmadığının...

KİRA BEDELİ * TESPİT DAVASI * KİRACININ AÇTIĞI DAVA * HUKUKİ YARAR

KİRA BEDELİ * TESPİT DAVASI * KİRACININ AÇTIĞI DAVA * HUKUKİ...

Dava, davalı kiralayanın, 1.5.2007'de başlayan yeni dönem için aylık kiranın TÜFE...

KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZ * TAHLİYEDE İZLENECEK YOL

KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZ * TAHLİYEDE İZLENECEK YOL

6570 Sayılı Yasa'ya tabi bir taşınmazın Mahkeme kararı olmadan salt ihtarname tebliğ...

KİRA SÖZLEŞMESİ * KİRA BORCU

KİRA SÖZLEŞMESİ * KİRA BORCU

İİK'in 269/2 maddesinde ödeme emrinin tebliği üzerine borçlu yedi gün içinde itiraz...

SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANIŞ * KİRACININ TAHLİYESİ * ÖLÜ KİŞİYE AÇILAN DAVA

SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANIŞ * KİRACININ TAHLİYESİ * ÖLÜ...

Sözleşmeye aykırılıktan dolayı kiracının tahliyesine karar verilebilmesi için önce...