Çek İptali ve İstirdatı

ZAYİ OLAN ÇEKİN İPTALİ * ZAYİ OLAN ÇEKİN MEŞRU HAMİLİ

ZAYİ OLAN ÇEKİN İPTALİ * ZAYİ OLAN ÇEKİN MEŞRU HAMİLİ

Temyiz eden 3. kişi temyiz itirazında mahkemece iptale karar verilen çeklerden keşidecisinin...

ÇALINAN ÇEKİN İCRAYA KONULMASI * MEŞRU HAMİL * ÇEKİN İSTİRDADI

ÇALINAN ÇEKİN İCRAYA KONULMASI * MEŞRU HAMİL * ÇEKİN İSTİRDADI

Zayi olan çekin istirdadı talebiyle açılan davada ispat yükü davacıda olup, davacının...