Eşya Hukuku

BAŞKASININ ARAZİSİNE İNŞAAT YAPILMASI * TESCİL KOŞULLARI

BAŞKASININ ARAZİSİNE İNŞAAT YAPILMASI * TESCİL KOŞULLARI

Bir kimsenin kendi malzemesiyle başkasının tapulu taşınmazına tamamlayıcı parça...

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ * İMAR DURUMU * BEKLETİCİ MESELE

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ * İMAR DURUMU * BEKLETİCİ MESELE

Ortaklığın giderilmesine konu olan taşınmazın imar planında değişiklik yapıldığı...

KADASTRO İŞLEMİ

KADASTRO İŞLEMİ

Doğru sonuca ulaşabilmesi için mahkemece öncelikle keşifte uygulanması zorunlu bulunan...

MUHDESATIN AİDİYETİ TESPİTİ * HUKUKİ YARAR KOŞULU * DAVADA İZLENECEK YOL

MUHDESATIN AİDİYETİ TESPİTİ * HUKUKİ YARAR KOŞULU * DAVADA...

Taşınmaz üzerinde bulunan muhdesat yönünden ortaklığın giderilmesi davası yada kamulaştırma...

SAHTE BELGEYLE TAŞINMAZ SATIŞINDAN DOĞAN ZARAR * HAZİNENİN SORUMLULUĞU * ZARARIN TESPİTİ

SAHTE BELGEYLE TAŞINMAZ SATIŞINDAN DOĞAN ZARAR * HAZİNENİN...

Sahte kimlik belgesine dayanan vekaletname ile taşınmaz satın alan kişinin muhatap...

ELBİRLİĞİYLE MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞMESİ * MAHKEMECE İZLENECEK YOL

ELBİRLİĞİYLE MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞMESİ * MAHKEMECE...

Elbirliğiyle mülkiyet paylı mülkiyete dönüştürülürken hüküm fıkrasında her bir mirasçının...

PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ * KAT MÜLKİYETİ KURMA OLANAĞININ DAVAYA ETKİSİ

PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ * KAT MÜLKİYETİ KURMA OLANAĞININ...

Kat Mülkiyeti Yasası'nın 10. maddesi hükmüne göre kat mülkiyetine konu olmaya elverişli...

MUHDESAT KAVRAMI * MEVCUT YAPIDA ONARIM VE İYİLEŞTİRME

MUHDESAT KAVRAMI * MEVCUT YAPIDA ONARIM VE İYİLEŞTİRME

Binada önceden yapılmış olan ve çamaşırhane olarak kullanılan dairelerin tadilat...

ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİ

ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİ

Dava, taraflar arasındaki “elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi” istemine...

ELBİRLİĞİYLE MÜLKİYET * ORTAKLIĞI KORUMA EYLEMLERİ

ELBİRLİĞİYLE MÜLKİYET * ORTAKLIĞI KORUMA EYLEMLERİ

Elbirliğiyle mülkiyette ortaklar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmaktadır....

İMAR UYGULAMASI * TAŞKIN İNŞAAT * KAİM BEDEL İLKESİ

İMAR UYGULAMASI * TAŞKIN İNŞAAT * KAİM BEDEL İLKESİ

Başlangıçta taşkın yapı olmayıp da, imar uygulaması sonucunda taşkın yapı haline...

KAT MÜLKİYETİ KURULMASI * KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞTE UYGULANACAK YÖNTEM * ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ

KAT MÜLKİYETİ KURULMASI * KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞTE UYGULANACAK...

Tamamlanmış yapının fiili durumu ile onaylı projesi arasında aykırılıkların bulunması...

TAPU SİCİLİNDEN DOĞAN ZARARLAR * HAZİNENİN SORUMLULUĞU

TAPU SİCİLİNDEN DOĞAN ZARARLAR * HAZİNENİN SORUMLULUĞU

Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Hazine sorumludur. Buradaki...

ELATMANIN ÖNLENMESİ * DOĞALGAZ HATTI * ESKİ HALE GETİRME

ELATMANIN ÖNLENMESİ * DOĞALGAZ HATTI * ESKİ HALE GETİRME

Elatmanın önlenmesi isteminin kabulüne karar verildiğine göre dava konusu eklentinin...

KAT İRTİFAKI * AYNEN TAKSİM * ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ * TEBLİGAT * KAYYIM TAYİNİ

KAT İRTİFAKI * AYNEN TAKSİM * ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ *...

Kat irtifaklı taşınmazın paydaşlar arasında ayrı ayrı taksiminin mümkün olmadığının...

TAPUDA TRAMPA OLARAK GÖSTERİLEN SATIŞ * KANUNA KARŞI HİLE

TAPUDA TRAMPA OLARAK GÖSTERİLEN SATIŞ * KANUNA KARŞI HİLE

Gerçekte satış olan işlemin sırf diğer paydaşların önalım haklarının kullanılmasının...