Gayrimenkul Hukuku

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ * 3. KİŞİNİN İFAYA ZORLAMASI

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ * 3. KİŞİNİN İFAYA ZORLAMASI

Yüklenici arsa sahibine karşı öncelikli edimini tamamen veya kısmen yerine getirmeden...

KAMULAŞTIRMA * DEĞER TESPİTİ KURALLARI

KAMULAŞTIRMA * DEĞER TESPİTİ KURALLARI

Binaya resmi birim fiyatları esas alınıp, yıpranma payı da düşülerek değer biçilmesi...

KAMULAŞTIRMA KANUNU * BEDEL ARTTIRIM DAVASI

KAMULAŞTIRMA KANUNU * BEDEL ARTTIRIM DAVASI

Kamulaştırma evrakının tebliğine ilişkin olarak çıkartılan noter tebligatının davacıların...

İMAR PLANI UYGULAMALARI * KAMULAŞTIRMA

İMAR PLANI UYGULAMALARI * KAMULAŞTIRMA

İmar planında “park ve yol alanı” olarak belirlenen taşınmazın imar planının kesinleşmesinden...

ESER SÖZLEŞMESİ * TESLİM * İHTİYATİ HACİZ

ESER SÖZLEŞMESİ * TESLİM * İHTİYATİ HACİZ

Koşulları oluşmuşsa ihtiyati haciz kararı verilmelidir. Borçlunun kaçma şüphesi...

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

Davacı, Çerkezköy Belediyesi Başkanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhlerine...

KAMULAŞTIRMA * FAİZ KURALI

KAMULAŞTIRMA * FAİZ KURALI

Davanın dört ay içinde bitirilmemesi halinde tespit edilen bedele süre bitimi tarihinden...

ZAMANAŞIMI SÜRESİ * ESER SÖZLEŞMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ * ESER SÖZLEŞMESİ

Eser sözleşmesinde zamanaşımı süresi eserin teslim tarihinden itibaren başlar.

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA * TAZMİNAT DAVASI

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA * TAZMİNAT DAVASI

Taşınmazına el konulan malik her zaman mahkemeye müracaat ederek dava açabilir....

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA * DEĞER TESPİTİ

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA * DEĞER TESPİTİ

Kamulaştırmasız el atmaya konu olan taşınmaza dava itibariyle değer biçilmesi doğrudur....

ARAZİ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ * DEĞER TESPİTİ

ARAZİ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ * DEĞER TESPİTİ

Arazi niteliğindeki taşınmaza net gelirine göre değer biçilmesi ve değer biçilirken...

KAMULAŞTIRMA * İDARENİN MALLARINA HACİZ KONULMASI KURALLARI

KAMULAŞTIRMA * İDARENİN MALLARINA HACİZ KONULMASI KURALLARI

Kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan tazminatlara ilişkin ilamların, icra takibine...

KAMULAŞTIRMA DAVASI * RESEN EMSAL CELBİ

KAMULAŞTIRMA DAVASI * RESEN EMSAL CELBİ

2942 1. Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi hükmüne dayanılarak açılan davalarda;...

KAMULAŞTIRMA * ARSA NİTELİĞİ * FAİZ KURALI

KAMULAŞTIRMA * ARSA NİTELİĞİ * FAİZ KURALI

Belediye sınırları içinde bulunan ve belediye hizmetinden yararlanan taşınmaz arsa...

KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME

KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME

İdare kamulaştırmanın her safhasında kamulaştırmadan vazgeçebilir.

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT * SÖZLEŞMEDE ŞEKİL KOŞULU * YÖRESEL TEAMÜL * MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT * SÖZLEŞMEDE ŞEKİL KOŞULU * YÖRESEL...

Davacı, işin yapıldığı bölgede inşaat sözleşmelerinin yazılı olarak yapılmadığını...