Gayrimenkul Hukuku

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT * SÖZLEŞMEDE ŞEKİL KOŞULU * YÖRESEL TEAMÜL * MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT * SÖZLEŞMEDE ŞEKİL KOŞULU * YÖRESEL...

Davacı, işin yapıldığı bölgede inşaat sözleşmelerinin yazılı olarak yapılmadığını...

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

Davacı, Çerkezköy Belediyesi Başkanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhlerine...

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ * TAPU İPTALİ DAVASI * YÜKLENİCİNİN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE HAK KAZANABİLMESİ * SÖZLEŞMENİN GERİYE ETKİLİ OLARAK FESHİ

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ * TAPU İPTALİ DAVASI *...

Yüklenicinin sözleşme gereği bağımsız bölümlere hak kazanabilmesi inşaatı kusursuz...

KAMULAŞTIRMA * İDARENİN MALLARINA HACİZ KONULMASI KURALLARI

KAMULAŞTIRMA * İDARENİN MALLARINA HACİZ KONULMASI KURALLARI

Kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan tazminatlara ilişkin ilamların, icra takibine...

ESER SÖZLEŞMESİ * TESLİM * İHTİYATİ HACİZ

ESER SÖZLEŞMESİ * TESLİM * İHTİYATİ HACİZ

Koşulları oluşmuşsa ihtiyati haciz kararı verilmelidir. Borçlunun kaçma şüphesi...

MALDAKİ AYIPLAR * SATICININ SORUMLULUĞU

MALDAKİ AYIPLAR * SATICININ SORUMLULUĞU

Satıcı sattığı maldaki ayıpların varlığını bilmese dahi onların varlığından alıcıya...

KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME

KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME

İdare kamulaştırmanın her safhasında kamulaştırmadan vazgeçebilir.

KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA KOŞULLARI

KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA KOŞULLARI

Kamulaştırmasız elatmadan söz edilebilmesi için, idarece taşınmaza sahiplenme kastı...

KAMULAŞTIRMA * ARSA NİTELİĞİ * FAİZ KURALI

KAMULAŞTIRMA * ARSA NİTELİĞİ * FAİZ KURALI

Belediye sınırları içinde bulunan ve belediye hizmetinden yararlanan taşınmaz arsa...

KAMULAŞTIRMA * FAİZ KURALI

KAMULAŞTIRMA * FAİZ KURALI

Davanın dört ay içinde bitirilmemesi halinde tespit edilen bedele süre bitimi tarihinden...

KAMULAŞTIRMA KANUNU * BEDEL ARTTIRIM DAVASI

KAMULAŞTIRMA KANUNU * BEDEL ARTTIRIM DAVASI

Kamulaştırma evrakının tebliğine ilişkin olarak çıkartılan noter tebligatının davacıların...

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA * DEĞER TESPİTİ

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA * DEĞER TESPİTİ

Kamulaştırmasız el atmaya konu olan taşınmaza dava itibariyle değer biçilmesi doğrudur....

KAMULAŞTIRMA * DEĞER TESPİTİ KURALLARI

KAMULAŞTIRMA * DEĞER TESPİTİ KURALLARI

Binaya resmi birim fiyatları esas alınıp, yıpranma payı da düşülerek değer biçilmesi...

KAT MÜLKİYETİ * KAMULAŞTIRMA ESASLARI

KAT MÜLKİYETİ * KAMULAŞTIRMA ESASLARI

Arsasıyla birlikte kamulaştırılan binanın her bağımsız bölümünün değeri ayrı ayrı...

ARAZİ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ * DEĞER TESPİTİ

ARAZİ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ * DEĞER TESPİTİ

Arazi niteliğindeki taşınmaza net gelirine göre değer biçilmesi ve değer biçilirken...

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA * TAZMİNAT DAVASI

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA * TAZMİNAT DAVASI

Taşınmazına el konulan malik her zaman mahkemeye müracaat ederek dava açabilir....