Gayrimenkul Hukuku

KAMULAŞTIRMA * ARSA NİTELİĞİ * FAİZ KURALI

KAMULAŞTIRMA * ARSA NİTELİĞİ * FAİZ KURALI

Belediye sınırları içinde bulunan ve belediye hizmetinden yararlanan taşınmaz arsa...

AYIPLI MAL * EKSİK İŞ * AYIPLI İŞ

AYIPLI MAL * EKSİK İŞ * AYIPLI İŞ

Eksik iş, yapılması gerektiği halde yapılmayan işi; ayıplı iş ise, işin olması gereken...

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA * TAZMİNAT DAVASI

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA * TAZMİNAT DAVASI

Taşınmazına el konulan malik her zaman mahkemeye müracaat ederek dava açabilir....

ZAMANAŞIMI SÜRESİ * ESER SÖZLEŞMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ * ESER SÖZLEŞMESİ

Eser sözleşmesinde zamanaşımı süresi eserin teslim tarihinden itibaren başlar.

MALDAKİ AYIPLAR * SATICININ SORUMLULUĞU

MALDAKİ AYIPLAR * SATICININ SORUMLULUĞU

Satıcı sattığı maldaki ayıpların varlığını bilmese dahi onların varlığından alıcıya...

KAMULAŞTIRMA DAVASI * RESEN EMSAL CELBİ

KAMULAŞTIRMA DAVASI * RESEN EMSAL CELBİ

2942 1. Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi hükmüne dayanılarak açılan davalarda;...

BEDELE DÖNÜŞTÜRMEDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI

BEDELE DÖNÜŞTÜRMEDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI

Hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi bakımından kamulaştırma işlemi,...

ARAZİ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ * DEĞER TESPİTİ

ARAZİ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ * DEĞER TESPİTİ

Arazi niteliğindeki taşınmaza net gelirine göre değer biçilmesi ve değer biçilirken...

İMAR PLANI • KAMULAŞTIRMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMEMESİ

İMAR PLANI • KAMULAŞTIRMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMEMESİ

İmar planının kesinleşmesinden itibaren beş yıl içinde fiilen el atılarak kamulaştırılması...

KAMULAŞTIRMA KANUNU * BEDEL ARTTIRIM DAVASI

KAMULAŞTIRMA KANUNU * BEDEL ARTTIRIM DAVASI

Kamulaştırma evrakının tebliğine ilişkin olarak çıkartılan noter tebligatının davacıların...

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ * 3. KİŞİNİN İFAYA ZORLAMASI

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ * 3. KİŞİNİN İFAYA ZORLAMASI

Yüklenici arsa sahibine karşı öncelikli edimini tamamen veya kısmen yerine getirmeden...

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

Davacı, Çerkezköy Belediyesi Başkanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhlerine...

ESER SÖZLEŞMESİ * TESLİM * İHTİYATİ HACİZ

ESER SÖZLEŞMESİ * TESLİM * İHTİYATİ HACİZ

Koşulları oluşmuşsa ihtiyati haciz kararı verilmelidir. Borçlunun kaçma şüphesi...

İMAR PLANI UYGULAMALARI * KAMULAŞTIRMA

İMAR PLANI UYGULAMALARI * KAMULAŞTIRMA

İmar planında “park ve yol alanı” olarak belirlenen taşınmazın imar planının kesinleşmesinden...

KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA KOŞULLARI

KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA KOŞULLARI

Kamulaştırmasız elatmadan söz edilebilmesi için, idarece taşınmaza sahiplenme kastı...

KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME

KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME

İdare kamulaştırmanın her safhasında kamulaştırmadan vazgeçebilir.