Hizmet Kusurundan Kaynaklı Devlete Karşı Açılan Davalar

KAMU KURUMU GÖREVLİSİNİN HİZMETTEN AYRILABİLEN KİŞİSEL KUSURU * AYRILAMAYAN KUSURU

KAMU KURUMU GÖREVLİSİNİN HİZMETTEN AYRILABİLEN KİŞİSEL...

Kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kasıtlarından ve kusurlarından...