İcra Hukuku

BONODA ŞEKİL ŞARTI * TANZİM TARİHİ * VADEDEN SONRAKİ TANZİM TARİHİ * KAMBİYO SENEDİ

BONODA ŞEKİL ŞARTI * TANZİM TARİHİ * VADEDEN SONRAKİ TANZİM...

Bonoda keşide tarihi bulunması mutlak şekil şartıdır. Bonoya yazılmış tanzim (keşide)...

YAŞLI VE HASTA KİŞİYİYE HİLE İLE BONO İMZALATILMASI * MENFİ TESPİT DAVASI

YAŞLI VE HASTA KİŞİYİYE HİLE İLE BONO İMZALATILMASI * MENFİ...

Davacının davalı ile herhangi bir şekilde hukuki ve ticari bir ilişkisi olmamasına...

SIRA CETVELİNE İTİRAZ * DURUŞMA AÇILMASI

SIRA CETVELİNE İTİRAZ * DURUŞMA AÇILMASI

Sıra cetveline ilişkin şikayetlerde duruşma açmak, taraf teşkilini sağlamak ve tarafları...

VADE YAZILMAMIŞ BONO * GÖRÜLDÜĞÜNDE ÖDEME

VADE YAZILMAMIŞ BONO * GÖRÜLDÜĞÜNDE ÖDEME

Vade yazılmamış olan bono görüldüğünde ödenecek bono hükmündedir.

TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ KARARINDA USULİ HATA

TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ KARARINDA USULİ HATA

Hangi davalılar arasındaki tasarrufun hangi alacakla ilgili olarak iptaline karar...

DOSYA BORCUNUN ÖDENMİŞ OLMASI * ŞİKAYET

DOSYA BORCUNUN ÖDENMİŞ OLMASI * ŞİKAYET

Dosya borcunun ödenmiş olması anılan konularda yapılan şikayetin esasının incelenmesine...

REHİNLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAK * BONO BORÇLUSU

REHİNLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAK * BONO BORÇLUSU

Alacak rehinle temin edilmiş olsa dahi, içeriğinde teminat kaydı bulunmayan bono...

PAYLI MÜLKİYET * TAHLİYE İSTEKLİ TAKİP YAPMA HAKKI * ÇOĞUNLUK

PAYLI MÜLKİYET * TAHLİYE İSTEKLİ TAKİP YAPMA HAKKI * ÇOĞUNLUK

Pay ve paydaş çoğunluğuna sahip olmayan malik tek başına tahliye isteyemez.

KIDEM TAZMİNATI FAİZİ * HESAPLAMA YÖNTEMİ

KIDEM TAZMİNATI FAİZİ * HESAPLAMA YÖNTEMİ

Kıdem tazminatı faizi hesaplanırken, tarafların bildireceği bankalardan piyasada...

VADEDEN SONRA CİRO * ALACAĞIN TEMLİKİ

VADEDEN SONRA CİRO * ALACAĞIN TEMLİKİ

Vadeden sonra yapılmış olan ciro alacağın temliki sonuçlarını doğurur. Burada senedin...

SENEDE YAZILAN TEMİNAT KAYDI * İSPAT KÜLFETİ

SENEDE YAZILAN TEMİNAT KAYDI * İSPAT KÜLFETİ

Bir senede yazılan “Teminattır” kaydında neyin teminatı olduğu belirtilmediğinden...

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ * İFLAS ERTELEME KARARI * İPOTEK VEREN 3. KİŞİNİN DURUMU

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ * İFLAS ERTELEME KARARI * İPOTEK...

Asıl borçlu hakkında verilen iflasın ertelenmesi kararı ipotek vermiş olan üçüncü...

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI * HANGİ TASARRUFUN İPTAL EDİLECEĞİ

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI * HANGİ TASARRUFUN İPTAL EDİLECEĞİ

Borçlunun iptal edilebilecek tasarrufları alacaklılardan mal kaçırılmasına yönelik...

İhalenin Feshi - Muhammen Bedel - Satış Bedeli - Zarar Unsuru

İhalenin Feshi - Muhammen Bedel - Satış Bedeli - Zarar...

Özeti: Satış bedelinin, muhammen bedelin yüzde yüzüne eşit veya üzerinde olması...

İhalenin Feshi - Usulsüz tebligatın, ihalenin feshine karar verilmesi için yeterli olmadığı

İhalenin Feshi - Usulsüz tebligatın, ihalenin feshine karar...

Kıymet takdirine ilişkin itirazı konusunda uzman bilirkişi ya da bilirkişi kurulu...

ŞİRKETİN TEMSİLİ * TEMSİL YETKİSİ * MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

ŞİRKETİN TEMSİLİ * TEMSİL YETKİSİ * MAHKEMECE YAPILACAK...

Senedin tanzim tarihinde imzalayan kişinin şirket yetkilisi olup olmadığı araştırılmalıdır....