İcra Hukuku

İhalenin Feshi - Muhammen Bedel - Satış Bedeli - Zarar Unsuru

İhalenin Feshi - Muhammen Bedel - Satış Bedeli - Zarar...

Özeti: Satış bedelinin, muhammen bedelin yüzde yüzüne eşit veya üzerinde olması...

İSTİHKAK İDDİASI * İCRA KEFİLİNİN İSTİHKAK DAVASI AÇMASI * BORÇLU İLE AYNI ADRESTE BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ

İSTİHKAK İDDİASI * İCRA KEFİLİNİN İSTİHKAK DAVASI AÇMASI...

İstihkak iddiasında bulunan üçüncü kişi takip konusu borca kefil olduğuna göre sıfat...

BONODA CİRO İŞLEMLERİ * MUNTAZAM CİRO * HAK SAHİBİ

BONODA CİRO İŞLEMLERİ * MUNTAZAM CİRO * HAK SAHİBİ

Bonoyu elinde bulunduran kişinin hak sahibi olabilmesi için salt zilyedlik yeterli...

SIRA CETVELİNE İTİRAZ * DURUŞMA AÇILMASI

SIRA CETVELİNE İTİRAZ * DURUŞMA AÇILMASI

Sıra cetveline ilişkin şikayetlerde duruşma açmak, taraf teşkilini sağlamak ve tarafları...

TASARRUFUN İPTALİ * İLAMIN İCRASI * KESİNLEŞME KOŞULU

TASARRUFUN İPTALİ * İLAMIN İCRASI * KESİNLEŞME KOŞULU

Tasarrufun iptaline ilişkin ilamın icrası için kesinleşme koşulu aranmaz.

ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMA * ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DURUMU

ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMA * ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DURUMU

Taşınmazı satın alan kişinin uzun yıllardır borçlunun kiracısı olması sebebiyle;...

LEHE BOZMA * SANIĞIN HABERDAR EDİLMESİ

LEHE BOZMA * SANIĞIN HABERDAR EDİLMESİ

Ceza Genel Kurulunun yerleşmiş kararlarına göre, bozma kararı lehe olsa dahi sanık...

ŞİKAYET DİLEKÇESİ * ŞÜPHELİLERİN KİMLİĞİ

ŞİKAYET DİLEKÇESİ * ŞÜPHELİLERİN KİMLİĞİ

Şikayet dilekçesinde şüphelilerin kimlikleri açıkça yazmasa bile kim oldukları belliyse...

TİCARETİ USULÜNE AYKIRI TERK ETMEK

TİCARETİ USULÜNE AYKIRI TERK ETMEK

İİK'in 337/a maddesinde yaptırıma bağlanan eylem, yalnızca ticareti terk keyfiyetinin...

KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINDAN DOĞAN TAZMİNAT * İCRA İNKAR TAZMİNATI

KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMINDAN DOĞAN TAZMİNAT * İCRA İNKAR...

Davaya konu alacağın abone sözleşmesinden değil, kaçak elektrik kullanımından kaynaklandığı...

SENETTE TAHRİFAT

SENETTE TAHRİFAT

Senedin rakamla yazılı bedel kısmında tahrifat olduğu gözle anlaşıldığı gibi, davalı...

İHTİYATİ HACİZ * İCRA KEFALETİ

İHTİYATİ HACİZ * İCRA KEFALETİ

İhtiyati haciz esnasında verilen icra kefaleti geçerlidir. Ancak, takip kesinleşmedikçe...

İHALEYE TEMİNATSIZ KATILMA * USULSÜZ İHALE

İHALEYE TEMİNATSIZ KATILMA * USULSÜZ İHALE

İhaleye teminatsız girebilme imkanı bulunan kişinin, ihaleye teminatsız girme hakkının...

BONO * İHTİYATİ HACİZ * HAMİLİN HAKLARI

BONO * İHTİYATİ HACİZ * HAMİLİN HAKLARI

Senet üzerindeki miktarla birlikte senet hamilinin müracaat hakkının kapsamı dikkate...

VADE YAZILMAMIŞ BONO * GÖRÜLDÜĞÜNDE ÖDEME

VADE YAZILMAMIŞ BONO * GÖRÜLDÜĞÜNDE ÖDEME

Vade yazılmamış olan bono görüldüğünde ödenecek bono hükmündedir.

SENETTE SAHTELİK İDDİASI YAPILMAYAN BÖLÜM YÖNÜNDEN TAKİBE DEVAM OLUNMASI GEREKTİĞİ

SENETTE SAHTELİK İDDİASI YAPILMAYAN BÖLÜM YÖNÜNDEN TAKİBE...

Somut olayda takibe konu senet bedellerinin önlerine rakam konulmak suretiyle ile...