İhalenin Feshi

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ * İFLAS ERTELEME KARARI * İPOTEK VEREN 3. KİŞİNİN DURUMU

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ * İFLAS ERTELEME KARARI * İPOTEK...

Asıl borçlu hakkında verilen iflasın ertelenmesi kararı ipotek vermiş olan üçüncü...

İhalenin Feshi - Muhammen Bedel - Satış Bedeli - Zarar Unsuru

İhalenin Feshi - Muhammen Bedel - Satış Bedeli - Zarar...

Özeti: Satış bedelinin, muhammen bedelin yüzde yüzüne eşit veya üzerinde olması...

İhalenin feshi – Rüçhanlı Alacak – İpotek bedelinin altında satış

İhalenin feshi – Rüçhanlı Alacak – İpotek bedelinin altında...

Özeti: Satış tarihinden evvel ipotek alacağının sona erip ermediğinin ipotek alacaklısından...

İhalenin Feshi - Usulsüz tebligatın, ihalenin feshine karar verilmesi için yeterli olmadığı

İhalenin Feshi - Usulsüz tebligatın, ihalenin feshine karar...

Kıymet takdirine ilişkin itirazı konusunda uzman bilirkişi ya da bilirkişi kurulu...

İHALEYE TEMİNATSIZ KATILMA * USULSÜZ İHALE

İHALEYE TEMİNATSIZ KATILMA * USULSÜZ İHALE

İhaleye teminatsız girebilme imkanı bulunan kişinin, ihaleye teminatsız girme hakkının...

İhalenin feshi – Satışa esas kıymet takdiri raporunun geçerliliği

İhalenin feshi – Satışa esas kıymet takdiri raporunun geçerliliği

Özeti: Satışa esas alınan ve kesinleşen kıymet takdirine ilişkin mahkeme kararının...