İş Hukuku

EMEKLİ OLAN İŞÇİ * KIDEM TAZMİNATI * BAŞKA İŞYERİNDE ÇALIŞMA

EMEKLİ OLAN İŞÇİ * KIDEM TAZMİNATI * BAŞKA İŞYERİNDE ÇALIŞMA

Emekli olmaya hak kazanması sebebiyle hizmet akdini yasanın kendisine verdiği yetkiye...

BASIN İŞÇİSİ * TALEBİ AŞACAK ŞEKİLDE KARAR VERİLEMEYECEĞİ * İKRAMİYE ÖDEMESİNİN DAVALI KARINA BAĞLI OLDUĞU * GÜNÜNDE ÖDEMEME HALİNDE YÜZDE 5 FAİZLE ÖDEME KURALININ UYGULANMASI * TAZMİNAT VE ALACAKLAR İÇİN İHTARNAME KEŞİDESİ VE TEMERRÜT

BASIN İŞÇİSİ * TALEBİ AŞACAK ŞEKİLDE KARAR VERİLEMEYECEĞİ...

Davacının bildirdiği vakıa ve talep dışına çıkılarak tazminat ve alacakların hesaplanması...

NİTELİKLİ İŞÇİNİN ÜCRETİ * ÜCRET ARAŞTIRMASI

NİTELİKLİ İŞÇİNİN ÜCRETİ * ÜCRET ARAŞTIRMASI

Nitelikli ve tecrübeli bir işçinin, yaptığı işin özelliğine göre asgari ücret üzerinden...

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ ÜCRET VE İKRAMİYE ÖDEMESİNDEKİ TEMERRÜTTE FAİZ UYGULAMASI

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ ÜCRET VE İKRAMİYE ÖDEMESİNDEKİ...

Toplu iş sözleşmesindeki düzenlemede, sözleşmeden kaynaklanan alacakların ödeneceği...

İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ * İŞLETME KAVRAMI

İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ * İŞLETME KAVRAMI

İşletme toplu iş sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta; Öncelikle ticaret sicil kayıtları,...

HİZMET TESPİTİ DAVASI * YAZILI DELİL BAŞLANGICI * ÜCRET

HİZMET TESPİTİ DAVASI * YAZILI DELİL BAŞLANGICI * ÜCRET

Hizmet tespiti davalarında ücretin ispatında HMK’da belirlenen sınırlara göre yazılı...

İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ * YETKİLİ MAHKEME

İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ * YETKİLİ MAHKEME

İşletme toplu iş sözleşmesinden doğan yetki uyuşmazlıklarında, işletme merkezinin...

KIDEM TAZMİNATI * GİYDİRİLMİŞ ÜCRET * İSPAT KÜLFETİ

KIDEM TAZMİNATI * GİYDİRİLMİŞ ÜCRET * İSPAT KÜLFETİ

Kıdem tazminatı işçinin son ücretine göre hesaplanır. Bu ücret brüt ücrettir. İhbar...

İŞE İADE DAVASI SONUÇLARI * TEKRAR İŞE BAŞLATILMAMA * HESAP YÖNTEMİ

İŞE İADE DAVASI SONUÇLARI * TEKRAR İŞE BAŞLATILMAMA * HESAP...

İşe iade davasından sonra işverenin daveti üzerine işe başlamayan işçi, iş güvencesi...

İŞE İADE DAVASI * KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI * FESİH TARİHİ * BEKLETİCİ MESELE

İŞE İADE DAVASI * KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI * FESİH TARİHİ...

İşe iade davasıyla birlikte “kıdem ve ihbar tazminatı istemli dava açılmış ise,...

EVLENEN KADIN * KIDEM TAZMİNATI

EVLENEN KADIN * KIDEM TAZMİNATI

Kadın işçinin evliliğini izleyen bir yıl içinde hizmet akdini feshedip kıdem tazminatı...

İŞE İADE DAVASI * EMEKLİLİĞİ HAK EDENLERİN İŞTEN ÇIKARILMASINDA EŞİT DAVRANILMAMASI

İŞE İADE DAVASI * EMEKLİLİĞİ HAK EDENLERİN İŞTEN ÇIKARILMASINDA...

İnsan kaynaklan uzman bilirkişiye gerekirse yerinde işyeri kayıtlarını inceleme...

BELİRLİ SÜRELİ * BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞME * CEZAİ ŞART * YARDIMCI DOÇENT

BELİRLİ SÜRELİ * BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞME * CEZAİ ŞART...

İş Kanunun 11. maddesinde belirlenen şartlar mevcut değilse, sözleşmede belirli...

ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK * İŞÇİNİN YAZILI ONAYI

ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK * İŞÇİNİN YAZILI ONAYI

Ücreti eksik ödenmesine karşın çalışmaya devam eden işçinin ücretinin düşürülmesine...

İŞÇİNİN TEKRAR İŞE BAŞLAMA BAŞVURUSU * İŞVERENİN SORUMLULUĞU

İŞÇİNİN TEKRAR İŞE BAŞLAMA BAŞVURUSU * İŞVERENİN SORUMLULUĞU

İşe iade davası sonucunda işçinin tekrar işe başlatma isteğine ilişkin bildirimin...

HİZMET TESPİT DAVASI * ZORUNLU VEYA İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI * DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ

HİZMET TESPİT DAVASI * ZORUNLU VEYA İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI...

Davacılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı veya ihtiyari dava arkadaşlığı bulunmadığından,...