İş Hukuku

İNTİZAM GÖREVLİSİ (DEĞNEKÇİ) * HİZMET TESPİTİ DAVASI

İNTİZAM GÖREVLİSİ (DEĞNEKÇİ) * HİZMET TESPİTİ DAVASI

Gerek çalışılan yer, gerekse yapılan işin niteliğine göre, davacı ile davalı meslek...

NİTELİKLİ İŞÇİNİN ÜCRETİ * ÜCRET ARAŞTIRMASI

NİTELİKLİ İŞÇİNİN ÜCRETİ * ÜCRET ARAŞTIRMASI

Nitelikli ve tecrübeli bir işçinin, yaptığı işin özelliğine göre asgari ücret üzerinden...

İŞ AKDİNİN HAKLI NEDENLE İŞÇİ TARAFINDAN FESHİ * ÜCRET VE EKLERİN ÖDENMESİNDE TEMERRÜT NEDENİ İLE İŞ AKDİNİN FESHİ

İŞ AKDİNİN HAKLI NEDENLE İŞÇİ TARAFINDAN FESHİ * ÜCRET...

Davacının istifa dilekçesinin haklı nedenle işten ayrılmaya yönelik olduğu 28.06.2006...

CEP TELEFONU MESAJI İLE İŞ AKTİNİN FESHİ * İZİNLİ OLANIN DEVAMSIZLIĞINDAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ

CEP TELEFONU MESAJI İLE İŞ AKTİNİN FESHİ * İZİNLİ OLANIN...

İşverenin ücretli ya da ücretsiz olarak izin verdiği bir işçinin izin süresince...

EMEKLİ OLMAYA HAK KAZANMA * FESİHTEN SONRA EMEKLİ BELGESİNİN SUNULMASI * KIDEM TAZMİNATI

EMEKLİ OLMAYA HAK KAZANMA * FESİHTEN SONRA EMEKLİ BELGESİNİN...

İşçinin önel vererek iş sözleşmesini sebepsiz yere sona erdirip daha sonra Kuruma...

İŞE İADE DAVASI * KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI * FESİH TARİHİ * BEKLETİCİ MESELE

İŞE İADE DAVASI * KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI * FESİH TARİHİ...

İşe iade davasıyla birlikte “kıdem ve ihbar tazminatı istemli dava açılmış ise,...

İŞE İADE DAVASI * ŞEKİL KOŞULU * İŞVEREN VEKİLİ

İŞE İADE DAVASI * ŞEKİL KOŞULU * İŞVEREN VEKİLİ

İşçinin davranışlarından dolayı gerçekleştirilen fesihten önce savunma alınmamış...

İKRAMİYE UYGULAMASININ KALDIRILMASI * İŞÇİNİN HAKLARI

İKRAMİYE UYGULAMASININ KALDIRILMASI * İŞÇİNİN HAKLARI

İşyerindeki ikramiye uygulamasının işçinin yazılı onayı alınmadan kaldırılması işçiyi...

YETKİ TESPİTİ * İŞKOLU KAVRAMI * MAHKEMECE YAPILACAK İŞ * SENDİKA ÜYELİĞİ

YETKİ TESPİTİ * İŞKOLU KAVRAMI * MAHKEMECE YAPILACAK İŞ...

Bir işyerindeki faaliyet hangi teknik amacı taşıyorsa asıl iş odur. Asıl işin gerçekleşmesini...

GAZETECİNİN KIDEMİ * İŞÇİ LEHİNE SÖZLEŞME * SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME

GAZETECİNİN KIDEMİ * İŞÇİ LEHİNE SÖZLEŞME * SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME

Gazetecinin hizmet sözleşmesine, Yasanın gerekli gördüğü beş yıllık kıdem şartının...

KAPICI ÇALIŞMASI * HİZMET TESPİT * GÜÇLÜ DELİL * KISMİ ÇALIŞMA * HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

KAPICI ÇALIŞMASI * HİZMET TESPİT * GÜÇLÜ DELİL * KISMİ...

Tanık beyanlarına dayanılarak hüküm kurulan işçilik alacakları davasının kararı...

HİZMET TESPİTİ DAVASI * FİİLİ ÇALIŞMA

HİZMET TESPİTİ DAVASI * FİİLİ ÇALIŞMA

Davacının anılan işyerinde futbolcu olarak çalışmasına ilişkin sözleşme düzenlediği...

İŞÇİNİN İSTİFASI * İŞVEREN VEKİLİNİN ONAYI * İHBAR TAZMİNATI

İŞÇİNİN İSTİFASI * İŞVEREN VEKİLİNİN ONAYI * İHBAR TAZMİNATI

İşçinin istifasına işveren vekilinin “uygun” notu düşmesi halinde işçiden ihbar...

FAZLA ÇALIŞMA * İŞÇİYE ÖDENEN SEFER BAŞI PRİMLER

FAZLA ÇALIŞMA * İŞÇİYE ÖDENEN SEFER BAŞI PRİMLER

Dosya içerisindeki bordrolarda bazı aylar için prim ödemesi adı altında ödemeler...

İŞÇİNİN İŞVERENE ZARAR VERMESİ * İZLENECEK YOL

İŞÇİNİN İŞVERENE ZARAR VERMESİ * İZLENECEK YOL

İşçinin 30 günlük ücretini aşacak şekilde işverene zarar verdiği iddia ediliyorsa...

İŞÇİNİN TEKRAR İŞE BAŞLAMA BAŞVURUSU * İŞVERENİN SORUMLULUĞU

İŞÇİNİN TEKRAR İŞE BAŞLAMA BAŞVURUSU * İŞVERENİN SORUMLULUĞU

İşe iade davası sonucunda işçinin tekrar işe başlatma isteğine ilişkin bildirimin...