İş Hukuku

FAZLA ÇALIŞMALAR * SAĞLIK PERSONELİ  * BORDRO TAHAKKUKLARI * MAHSUP

FAZLA ÇALIŞMALAR * SAĞLIK PERSONELİ * BORDRO TAHAKKUKLARI...

Sağlık personelinin hafta içindeki 15 saatlik nöbetinde 3 saat dinlenme arası düşülmeli,...

BİRBİRLERİNİ İZLEYEN İSTİFA DİLEKÇELERİ * BELİRLİ SÜRELİ SÖZLEŞME

BİRBİRLERİNİ İZLEYEN İSTİFA DİLEKÇELERİ * BELİRLİ SÜRELİ...

Okul olan işyerinde tatil dönemlerinde çalıştırılmayan davacıdan her yıl tatil dönemlerinde...

GAZETECİNİN KIDEMİ * İŞÇİ LEHİNE SÖZLEŞME * SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME

GAZETECİNİN KIDEMİ * İŞÇİ LEHİNE SÖZLEŞME * SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME

Gazetecinin hizmet sözleşmesine, Yasanın gerekli gördüğü beş yıllık kıdem şartının...

İŞÇİLİK ALACAKLARI * KISMİ DAVA

İŞÇİLİK ALACAKLARI * KISMİ DAVA

İşçilik alacaklarına ilişkin davanın talep konusunun miktarının taraflar arasında...

EMEKLİ OLMAYA HAK KAZANMA * FESİHTEN SONRA EMEKLİ BELGESİNİN SUNULMASI * KIDEM TAZMİNATI

EMEKLİ OLMAYA HAK KAZANMA * FESİHTEN SONRA EMEKLİ BELGESİNİN...

İşçinin önel vererek iş sözleşmesini sebepsiz yere sona erdirip daha sonra Kuruma...

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ ÜCRET VE İKRAMİYE ÖDEMESİNDEKİ TEMERRÜTTE FAİZ UYGULAMASI

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ ÜCRET VE İKRAMİYE ÖDEMESİNDEKİ...

Toplu iş sözleşmesindeki düzenlemede, sözleşmeden kaynaklanan alacakların ödeneceği...

BASIN İŞ YASASI'NA TABİ OLARAK ÇALIŞANIN KIDEM TAZMİNATINDA KIDEM SÜRESİNİN HESABI

BASIN İŞ YASASI'NA TABİ OLARAK ÇALIŞANIN KIDEM TAZMİNATINDA...

Gazetecinin kıdem tazminatı hakkının kazanımı için aranan beş yıllık çalışmayı aynı...

YETKİ TESPİTİ * İŞ KOLU UYUŞMAZLIĞI * İŞLETME KAVRAMI * BEKLETİCİ MESELE

YETKİ TESPİTİ * İŞ KOLU UYUŞMAZLIĞI * İŞLETME KAVRAMI *...

Her ne kadar yasada, yeni bir toplu iş sözleşmesi için yetki süreci başlamış ise...

İŞÇİNİN ÜCRETİNİN İSPATI * EMSAL ÜCRET BİLGİLERİ

İŞÇİNİN ÜCRETİNİN İSPATI * EMSAL ÜCRET BİLGİLERİ

İmzalı bordrolarda görünen ücretin gerçeği yansıtmadığı şüphesi ortaya çıktığında,...

İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ * İŞLETME KAVRAMI

İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ * İŞLETME KAVRAMI

İşletme toplu iş sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkta; Öncelikle ticaret sicil kayıtları,...

FİİLEN ÇALIŞILMAYAN KAMPANYA DÖNEMİ * HİZMET TESPİTİ * AVUKATLIK ÜCRETİ

FİİLEN ÇALIŞILMAYAN KAMPANYA DÖNEMİ * HİZMET TESPİTİ *...

Fiilen çalışılmayan kampanya döneminde işçiye ücret ödendiğine göre, işçi kampanya...

İŞÇİLİK ALACAKLARINA KARŞILIK YAPILAN ÖDEMENİN HESAPLANAN ALACAKLARDAN MAHSUBU

İŞÇİLİK ALACAKLARINA KARŞILIK YAPILAN ÖDEMENİN HESAPLANAN...

Peşin ödemenin öncelikle muaccel olan normal aylık ücret ve fazla mesai alacağına...

ALT İŞVEREN * ÜST İŞVEREN * İŞYERİNİN DEVRİ

ALT İŞVEREN * ÜST İŞVEREN * İŞYERİNİN DEVRİ

Sonuç olarak, işçinin asıl işverenden alınan iş kapsamında ve değişen alt işverenlere...

MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN HİZMET TESPİT DAVASI

MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜN HİZMET TESPİT DAVASI

Bu davalarda toplanacak deliller şöyledir; a. Davacı ile aynı hatta-durakta çalışan...

İŞ DAVASI * USUL KURALLARI * İSPAT KÜLFETİ * ISLAH DİLEKÇESİ * TEBLİĞ

İŞ DAVASI * USUL KURALLARI * İSPAT KÜLFETİ * ISLAH DİLEKÇESİ...

İşçi lehine yorum ilkesi maddi hukuka ilişkin ilke olup, usul hukukunda uygulanamaz....

İŞÇİLİK ALACAKLARI * TAM EDA DAVASI

İŞÇİLİK ALACAKLARI * TAM EDA DAVASI

Davacının, davasını belirsiz alacak davası türünde açılabilmesi için, davanın açıldığı...