İş Kazası ve Meslek Hastalığı

İŞ KAZASI * KUSUR TESPİTİ * BİLİRKİŞİ KURULU

İŞ KAZASI * KUSUR TESPİTİ * BİLİRKİŞİ KURULU

Kusur konusunda inceleme yapılırken iş güvenliği konusunda işi bilen uzman bilirkişinin...

TEMYİZ HARCININ YATIRILMASI * ADLİ YARDIM * KUSUR ORANI

TEMYİZ HARCININ YATIRILMASI * ADLİ YARDIM * KUSUR ORANI

Davacı, iş kazası sonucu ölen murisinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine...

İŞ KAZASINDA ÖLÜM * MANEVİ TAZMİNAT

İŞ KAZASINDA ÖLÜM * MANEVİ TAZMİNAT

İş kazasında vefat eden işçinin annesi için 70.000,00 TL, babası için 60.000,00...

İŞ KAZASINDAN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

İŞ KAZASINDAN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

Maddi tazminat hususunda; tarafların hal ve mevkiine, kusur oranlarına, olay oluşuna...

İŞ KAZASI * MADDİ TAZMİNAT * İLK PEŞİN DEĞER * KAÇINILMAZLIK

İŞ KAZASI * MADDİ TAZMİNAT * İLK PEŞİN DEĞER * KAÇINILMAZLIK

İş kazası sonucunda hak sahiplerine SGK tarafından bağlanan gelirin ilk peşin sermaye...

İŞ KAZASI * İŞVEREN SIFATI * ŞİRKET ORTAĞI

İŞ KAZASI * İŞVEREN SIFATI * ŞİRKET ORTAĞI

İş kazasından doğan davanın işverene karşı açılması gerekir. Kural olarak SGK kayıtlarında...

İŞ KAZASI * BAKİYE ÖMÜR * MADDİ TAZMİNAT * İLK PEŞİN DEĞER * MANEVİ TAZMİNAT

İŞ KAZASI * BAKİYE ÖMÜR * MADDİ TAZMİNAT * İLK PEŞİN DEĞER...

İş kazasından doğan maddi tazminat davasında kazaya maruz kalan işçinin bakiye ömrü...

İŞ KAZASI * MALULİYET ORANININ AZALMASI * MANEVİ TAZMİNAT

İŞ KAZASI * MALULİYET ORANININ AZALMASI * MANEVİ TAZMİNAT

Sigortalının iş göremezlik derecesi tespit formundan davacının yargılamaya konu...

İŞ KAZASI * ŞİRKET YÖNETİM KURULU BAŞKANI * KİŞİSEL KUSUR

İŞ KAZASI * ŞİRKET YÖNETİM KURULU BAŞKANI * KİŞİSEL KUSUR

Kişisel kusuru olduğu tespit edilemeyen işveren şirketin yönetim kurulu başkanının...

İŞ KAZASINDA ÖLEN İŞÇİNİN EBEVEYNİNE MAAŞ BAĞLAMA * EBEVEYNE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLME KOŞULLARI * 65 YAŞTAN SONRAKİ DÖNEMİN HESAPLANACAĞI

İŞ KAZASINDA ÖLEN İŞÇİNİN EBEVEYNİNE MAAŞ BAĞLAMA * EBEVEYNE...

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 29.01.2009 tarihli yazısı ile 15.12.2005 tarihinde...

İŞ KAZASI * ASIL İŞVEREN - ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ * KURUM TAHKİKAT BELGELERİ

İŞ KAZASI * ASIL İŞVEREN - ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ * KURUM...

Davalılar arasında asıl işveren - alt işveren ilişkisinin bulunduğu dikkate alınmadan...

İŞ KAZASI İDDİASI * İZLENECEK YOL

İŞ KAZASI İDDİASI * İZLENECEK YOL

İş kazası olduğu iddia edilen olay Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmemiştir. Bu...

İŞ KAZASI * PROTEZ GİDERİ

İŞ KAZASI * PROTEZ GİDERİ

İş kazası sonucu işçiye verilen protez giderlerinden işveren değil; doğrudan SGK...

İŞ KAZASI * DEĞİŞİK MALULİYET ORANLARI * TESPİT DAVASI

İŞ KAZASI * DEĞİŞİK MALULİYET ORANLARI * TESPİT DAVASI

SGK’nın taraf olmadığı tazminat davasında SGK’nın belirlediği maluliyet oranından...

İŞ KAZASI * MANEVİ TAZMİNAT * YÜZDE 4,30 ORANINDA İŞGÜCÜ KAYBI

İŞ KAZASI * MANEVİ TAZMİNAT * YÜZDE 4,30 ORANINDA İŞGÜCÜ...

İş kazasında yüzde 4,3 oranında işgücü kaybına uğrayan davacı için takdir edilen...

İŞ KAZASINDA ÖLÜM * MANEVİ TAZMİNAT

İŞ KAZASINDA ÖLÜM * MANEVİ TAZMİNAT

İş kazasında vefat eden işçinin anne ve babasına 30.000,00 TL., kardeşlerine 20.000,00...