İş Kazası ve Meslek Hastalığı

İŞ KAZASINDA MANEVİ TAZMİNAT * MADDİ TAZMİNAT HESABINDA ÜCRET ARAŞTIRMASI * HESAPLAMADA EVLENME OLASILIĞININ HESAP TARİHİNE GÖRE BELİRLENMESİ * MADDİ TAZMİNATIN KATSAYI DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE REDDİ HALİNDE VEKALET ÜCRETİ TAKDİR OLUNAMAYACAĞI * RET HARCI

İŞ KAZASINDA MANEVİ TAZMİNAT * MADDİ TAZMİNAT HESABINDA...

Maddi tazminatın hesaplanması sırasında davacı eşin yaşı, çocuk yasası, sosyal durumu...

İŞ KAZASI * PROTEZ GİDERİ

İŞ KAZASI * PROTEZ GİDERİ

İş kazası sonucu işçiye verilen protez giderlerinden işveren değil; doğrudan SGK...

İŞ KAZASI * MANEVİ TAZMİNAT

İŞ KAZASI * MANEVİ TAZMİNAT

İş kazasında yüzde 32,20 oranında işgücü kaybına uğrayan davacı için takdir edilen...

İŞ KAZASI * İŞVEREN SIFATI * ŞİRKET ORTAĞI

İŞ KAZASI * İŞVEREN SIFATI * ŞİRKET ORTAĞI

İş kazasından doğan davanın işverene karşı açılması gerekir. Kural olarak SGK kayıtlarında...

İŞ KAZASI * BAKİYE ÖMÜR * MADDİ TAZMİNAT * İLK PEŞİN DEĞER * MANEVİ TAZMİNAT

İŞ KAZASI * BAKİYE ÖMÜR * MADDİ TAZMİNAT * İLK PEŞİN DEĞER...

İş kazasından doğan maddi tazminat davasında kazaya maruz kalan işçinin bakiye ömrü...

KUSUR ORANI * CEZA MAHKEMESİ KARARI * İŞVEREN KUSURU * İNSAN HAYATI

KUSUR ORANI * CEZA MAHKEMESİ KARARI * İŞVEREN KUSURU *...

Borçlar Kanunu’nun 53. maddesine göre hukuk hakimi kusur olup olmadığına karar vermek...

İŞ KAZASININ TESPİTİ * İZLENECEK YOL

İŞ KAZASININ TESPİTİ * İZLENECEK YOL

İş kazasının tespiti davasında; öncelikle dönem bordrolarında isimleri görünen tarafsız...

İŞ KAZASI * MANEVİ TAZMİNAT * YÜZDE 42,20 ORANINDA İŞGÜCÜ KAYBI

İŞ KAZASI * MANEVİ TAZMİNAT * YÜZDE 42,20 ORANINDA İŞGÜCÜ...

İş kazasında yüzde 42,2 oranında işgücü kaybına uğrayan davacı için takdir edilen...

İŞ KAZASI İDDİASI * İZLENECEK YOL

İŞ KAZASI İDDİASI * İZLENECEK YOL

İş kazası olduğu iddia edilen olay Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmemiştir. Bu...

İŞ KAZASINDAN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

İŞ KAZASINDAN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

Maddi tazminat hususunda; tarafların hal ve mevkiine, kusur oranlarına, olay oluşuna...

İŞ KAZASININ TESPİTİ * HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER

İŞ KAZASININ TESPİTİ * HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER

İş kazasının tespiti davalarında hak düşürücü süre ile ilgili bir kural yoktur....

İŞÇİNİN ÜCRETİNİN TESPİTİ * SENDİKALI OLMAYAN İŞÇİ İÇİN EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI

İŞÇİNİN ÜCRETİNİN TESPİTİ * SENDİKALI OLMAYAN İŞÇİ İÇİN...

Sendikalı olmayan işçinin alabileceği ücret araştırılırken, sendikalardan gönderilen...

İŞ KAZASINDA ÖLÜM * MANEVİ TAZMİNAT

İŞ KAZASINDA ÖLÜM * MANEVİ TAZMİNAT

İş kazasında vefat eden işçinin annesi için 70.000,00 TL, babası için 60.000,00...

MALULİYET ORANI * ÇELİŞKİLİ RAPORLAR * ADLİ TIP GENEL KURULU

MALULİYET ORANI * ÇELİŞKİLİ RAPORLAR * ADLİ TIP GENEL KURULU

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun belirlediği maluliyet oranı ile Adli Tıp...

ASIL İŞVEREN SIFATI * KUSURSUZ SORUMLULUK

ASIL İŞVEREN SIFATI * KUSURSUZ SORUMLULUK

Üstlendiği yapım işinin bir bölümünün yapılmasını başka bir şirkete veren şirket...

İŞ KAZASI * ANNE VE BABANIN TAZMİNAT İSTEMLERİ

İŞ KAZASI * ANNE VE BABANIN TAZMİNAT İSTEMLERİ

İş kazasında vefat eden işçinin babasının kira geliri bulunduğu, Kurumdan yaşlılık...