İş Kazası ve Meslek Hastalığı

İŞ KAZASI * MANEVİ TAZMİNAT

İŞ KAZASI * MANEVİ TAZMİNAT

İş kazasında yüzde 32,20 oranında işgücü kaybına uğrayan davacı için takdir edilen...

İŞ KAZASI * PROTEZ GİDERİ

İŞ KAZASI * PROTEZ GİDERİ

İş kazası sonucu işçiye verilen protez giderlerinden işveren değil; doğrudan SGK...

İŞVEREN SIFATI * GERÇEK İŞVEREN

İŞVEREN SIFATI * GERÇEK İŞVEREN

Kural olarak SGK kayıtlarında işveren olarak görünen kişi işçinin işverenidir. Ancak,...

İŞ KAZASININ TESPİTİ * HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER

İŞ KAZASININ TESPİTİ * HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER

İş kazasının tespiti davalarında hak düşürücü süre ile ilgili bir kural yoktur....

İŞ KAZASINDAN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

İŞ KAZASINDAN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

Maddi tazminat hususunda; tarafların hal ve mevkiine, kusur oranlarına, olay oluşuna...

İŞ KAZASI * ŞİRKET YÖNETİM KURULU BAŞKANI * KİŞİSEL KUSUR

İŞ KAZASI * ŞİRKET YÖNETİM KURULU BAŞKANI * KİŞİSEL KUSUR

Kişisel kusuru olduğu tespit edilemeyen işveren şirketin yönetim kurulu başkanının...

İŞ KAZASI SONUCUNDA ÖLÜM * MANEVİ TAZMİNAT

İŞ KAZASI SONUCUNDA ÖLÜM * MANEVİ TAZMİNAT

Yaşamını iş kazasında yitiren kazalının anne ve babasına 30.000,00 TL., kardeşlerine...

OLAYIN İŞ KAZASI SAYILMAMASI * MALULİYETİN BELİRLENMESİ * MALULİYETİN TESPİTİ DAVASINDA KURUM’UN DURUMU

OLAYIN İŞ KAZASI SAYILMAMASI * MALULİYETİN BELİRLENMESİ...

Yapılacak iş; davacının geçirdiği, 07.06.2004 tarihli olayın Kurum’ca iş kazası...

İŞ KAZASI * BAKİYE ÖMÜR * MADDİ TAZMİNAT * İLK PEŞİN DEĞER * MANEVİ TAZMİNAT

İŞ KAZASI * BAKİYE ÖMÜR * MADDİ TAZMİNAT * İLK PEŞİN DEĞER...

İş kazasından doğan maddi tazminat davasında kazaya maruz kalan işçinin bakiye ömrü...

İŞ KAZASI * KUSUR TESPİTİ * BİLİRKİŞİ KURULU

İŞ KAZASI * KUSUR TESPİTİ * BİLİRKİŞİ KURULU

Kusur konusunda inceleme yapılırken iş güvenliği konusunda işi bilen uzman bilirkişinin...

MÜTESELSİL SORUMLULUK * TAZMİNAT HESABI * KUSUR ORANI

MÜTESELSİL SORUMLULUK * TAZMİNAT HESABI * KUSUR ORANI

Davacının müteselsil sorumluluk ilkesine dayanarak seçimlik hakkını kullanarak müteselsil...

İŞ KAZASI * ANNE VE BABANIN TAZMİNAT İSTEMLERİ

İŞ KAZASI * ANNE VE BABANIN TAZMİNAT İSTEMLERİ

İş kazasında vefat eden işçinin babasının kira geliri bulunduğu, Kurumdan yaşlılık...

ÇELİŞKİLİ RAPORLAR * ADLİ TIP GENEL KURULU

ÇELİŞKİLİ RAPORLAR * ADLİ TIP GENEL KURULU

Yüksek Sağlık Kurulu raporu ile Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu raporu arasındaki çelişki...

TEMYİZ HARCININ YATIRILMASI * ADLİ YARDIM * KUSUR ORANI

TEMYİZ HARCININ YATIRILMASI * ADLİ YARDIM * KUSUR ORANI

Davacı, iş kazası sonucu ölen murisinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine...

MADDİ TAZMİNAT * İŞÇİYE YAPILAN ÖDEMELER * DAVA HARCININ NİTELİĞİ

MADDİ TAZMİNAT * İŞÇİYE YAPILAN ÖDEMELER * DAVA HARCININ...

İş kazası sonucunda işçiye ödenecek olan nihai maddi tazminat belirlenirken; ilk...

İŞ KAZASI * YURT DIŞINDA ÇALIŞAN İŞÇİNİN ÜCRETİ

İŞ KAZASI * YURT DIŞINDA ÇALIŞAN İŞÇİNİN ÜCRETİ

Yurt dışında çalışan işçinin, yurt içinde de aynı işi yaparken aynı ücreti alması...