İşçilik Alacakları

BASIN İŞ YASASI'NA TABİ OLARAK ÇALIŞANIN KIDEM TAZMİNATINDA KIDEM SÜRESİNİN HESABI

BASIN İŞ YASASI'NA TABİ OLARAK ÇALIŞANIN KIDEM TAZMİNATINDA...

Gazetecinin kıdem tazminatı hakkının kazanımı için aranan beş yıllık çalışmayı aynı...

İŞÇİNİN ÜCRETİNİN İSPATI * EMSAL ÜCRET BİLGİLERİ

İŞÇİNİN ÜCRETİNİN İSPATI * EMSAL ÜCRET BİLGİLERİ

İmzalı bordrolarda görünen ücretin gerçeği yansıtmadığı şüphesi ortaya çıktığında,...

İŞÇİLİK ALACAKLARINA KARŞILIK YAPILAN ÖDEMENİN HESAPLANAN ALACAKLARDAN MAHSUBU

İŞÇİLİK ALACAKLARINA KARŞILIK YAPILAN ÖDEMENİN HESAPLANAN...

Peşin ödemenin öncelikle muaccel olan normal aylık ücret ve fazla mesai alacağına...

ALT İŞVEREN * ÜST İŞVEREN * İŞYERİNİN DEVRİ

ALT İŞVEREN * ÜST İŞVEREN * İŞYERİNİN DEVRİ

Sonuç olarak, işçinin asıl işverenden alınan iş kapsamında ve değişen alt işverenlere...

İŞ DAVASI * USUL KURALLARI * İSPAT KÜLFETİ * ISLAH DİLEKÇESİ * TEBLİĞ

İŞ DAVASI * USUL KURALLARI * İSPAT KÜLFETİ * ISLAH DİLEKÇESİ...

İşçi lehine yorum ilkesi maddi hukuka ilişkin ilke olup, usul hukukunda uygulanamaz....

İŞÇİLİK ALACAKLARI * TAM EDA DAVASI

İŞÇİLİK ALACAKLARI * TAM EDA DAVASI

Davacının, davasını belirsiz alacak davası türünde açılabilmesi için, davanın açıldığı...

EMEKLİ OLAN İŞÇİ * KIDEM TAZMİNATI * BAŞKA İŞYERİNDE ÇALIŞMA

EMEKLİ OLAN İŞÇİ * KIDEM TAZMİNATI * BAŞKA İŞYERİNDE ÇALIŞMA

Emekli olmaya hak kazanması sebebiyle hizmet akdini yasanın kendisine verdiği yetkiye...

İŞÇİNİN EYLEMİ * EYLEM İLE CEZA ARASINDA UYGUNLUK BULUNMASI * GEÇERLİ FESİH

İŞÇİNİN EYLEMİ * EYLEM İLE CEZA ARASINDA UYGUNLUK BULUNMASI...

Davacı işçinin eylemi başka bir işçinin haksız tahriki sonucunda gerçekleşmiştir....

SABİT ÜCRET * PRİMLE ÇALIŞAN İŞÇİ * FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

SABİT ÜCRET * PRİMLE ÇALIŞAN İŞÇİ * FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

Sabit ücret + pompa primiyle çalışan işçinin fazla çalışma ücreti hesaplanırken,...

ISLAHA İLİŞKİN İLKELER

ISLAHA İLİŞKİN İLKELER

Islah tek taraflı usul işlemi olup, karşı tarafın kabulüne bağlı değildir. Islah...

FAZLA ÇALIŞMADA İSPAT * DİNLENME ARALARI * ÇELİŞKİLİ RAPORLAR

FAZLA ÇALIŞMADA İSPAT * DİNLENME ARALARI * ÇELİŞKİLİ RAPORLAR

Kural olarak fazla çalışmalar her türlü delil ile ispatlanabilir; bu delillere “tanık”...

İKRAMİYE ÖDEMESİNİN NİTELİĞİ * SÜREKLİ OLMAYAN ÖDEMELER

İKRAMİYE ÖDEMESİNİN NİTELİĞİ * SÜREKLİ OLMAYAN ÖDEMELER

Yönetim Kurulu Kararıyla her yıl değişkenlik göstererek verilen, süreklilik arz...

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ ÜCRET VE İKRAMİYE ÖDEMESİNDEKİ TEMERRÜTTE FAİZ UYGULAMASI

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ ÜCRET VE İKRAMİYE ÖDEMESİNDEKİ...

Toplu iş sözleşmesindeki düzenlemede, sözleşmeden kaynaklanan alacakların ödeneceği...

ÖLEN İŞÇİNİN MİRASÇILARININ HAKLARI * DAVA AÇMADA İZLENECEK YOL

ÖLEN İŞÇİNİN MİRASÇILARININ HAKLARI * DAVA AÇMADA İZLENECEK...

Ölen işçinin tüm mirasçılarının birlikte dava açması veya miras ortaklığına temsilci...

İŞÇİNİN ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ * HAKLI FESİH * KIDEM TAZMİNATI

İŞÇİNİN ÜCRETİNİN ÖDENMEMESİ * HAKLI FESİH * KIDEM TAZMİNATI

İşçinin üreticinin Kanun veya sözleşme hükümlerine göre ödenmemiş olması, işçiye...

FAZLA ÇALIŞMA * İŞÇİYE ÖDENEN SEFER BAŞI PRİMLER

FAZLA ÇALIŞMA * İŞÇİYE ÖDENEN SEFER BAŞI PRİMLER

Dosya içerisindeki bordrolarda bazı aylar için prim ödemesi adı altında ödemeler...