İstihkak Davası

İSTİHKAK İDDİASI * İCRA KEFİLİNİN İSTİHKAK DAVASI AÇMASI * BORÇLU İLE AYNI ADRESTE BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ

İSTİHKAK İDDİASI * İCRA KEFİLİNİN İSTİHKAK DAVASI AÇMASI...

İstihkak iddiasında bulunan üçüncü kişi takip konusu borca kefil olduğuna göre sıfat...