Kamulaştırma

BEDELE DÖNÜŞTÜRMEDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI

BEDELE DÖNÜŞTÜRMEDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI

Hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi bakımından kamulaştırma işlemi,...

KAMULAŞTIRMA KANUNU * BEDEL ARTTIRIM DAVASI

KAMULAŞTIRMA KANUNU * BEDEL ARTTIRIM DAVASI

Kamulaştırma evrakının tebliğine ilişkin olarak çıkartılan noter tebligatının davacıların...

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

Davacı, Çerkezköy Belediyesi Başkanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhlerine...

KAMULAŞTIRMA DAVASI * RESEN EMSAL CELBİ

KAMULAŞTIRMA DAVASI * RESEN EMSAL CELBİ

2942 1. Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi hükmüne dayanılarak açılan davalarda;...

İMAR PLANI UYGULAMALARI * KAMULAŞTIRMA

İMAR PLANI UYGULAMALARI * KAMULAŞTIRMA

İmar planında “park ve yol alanı” olarak belirlenen taşınmazın imar planının kesinleşmesinden...

KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA KOŞULLARI

KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA KOŞULLARI

Kamulaştırmasız elatmadan söz edilebilmesi için, idarece taşınmaza sahiplenme kastı...

ARAZİ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ * DEĞER TESPİTİ

ARAZİ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ * DEĞER TESPİTİ

Arazi niteliğindeki taşınmaza net gelirine göre değer biçilmesi ve değer biçilirken...

KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME

KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME

İdare kamulaştırmanın her safhasında kamulaştırmadan vazgeçebilir.

KAMULAŞTIRMA * FAİZ KURALI

KAMULAŞTIRMA * FAİZ KURALI

Davanın dört ay içinde bitirilmemesi halinde tespit edilen bedele süre bitimi tarihinden...

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA * DEĞER TESPİTİ

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA * DEĞER TESPİTİ

Kamulaştırmasız el atmaya konu olan taşınmaza dava itibariyle değer biçilmesi doğrudur....

KAMULAŞTIRMA * ARSA NİTELİĞİ * FAİZ KURALI

KAMULAŞTIRMA * ARSA NİTELİĞİ * FAİZ KURALI

Belediye sınırları içinde bulunan ve belediye hizmetinden yararlanan taşınmaz arsa...

KAT MÜLKİYETİ * KAMULAŞTIRMA ESASLARI

KAT MÜLKİYETİ * KAMULAŞTIRMA ESASLARI

Arsasıyla birlikte kamulaştırılan binanın her bağımsız bölümünün değeri ayrı ayrı...

KAMULAŞTIRMA * İDARENİN MALLARINA HACİZ KONULMASI KURALLARI

KAMULAŞTIRMA * İDARENİN MALLARINA HACİZ KONULMASI KURALLARI

Kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan tazminatlara ilişkin ilamların, icra takibine...

İMAR PLANI • KAMULAŞTIRMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMEMESİ

İMAR PLANI • KAMULAŞTIRMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMEMESİ

İmar planının kesinleşmesinden itibaren beş yıl içinde fiilen el atılarak kamulaştırılması...

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA * TAZMİNAT DAVASI

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA * TAZMİNAT DAVASI

Taşınmazına el konulan malik her zaman mahkemeye müracaat ederek dava açabilir....

KAMULAŞTIRMA * DEĞER TESPİTİ KURALLARI

KAMULAŞTIRMA * DEĞER TESPİTİ KURALLARI

Binaya resmi birim fiyatları esas alınıp, yıpranma payı da düşülerek değer biçilmesi...