Kat Karşılığı İnşaat

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ * 3. KİŞİNİN İFAYA ZORLAMASI

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ * 3. KİŞİNİN İFAYA ZORLAMASI

Yüklenici arsa sahibine karşı öncelikli edimini tamamen veya kısmen yerine getirmeden...

ZAMANAŞIMI SÜRESİ * ESER SÖZLEŞMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ * ESER SÖZLEŞMESİ

Eser sözleşmesinde zamanaşımı süresi eserin teslim tarihinden itibaren başlar.

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT * SÖZLEŞMEDE ŞEKİL KOŞULU * YÖRESEL TEAMÜL * MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT * SÖZLEŞMEDE ŞEKİL KOŞULU * YÖRESEL...

Davacı, işin yapıldığı bölgede inşaat sözleşmelerinin yazılı olarak yapılmadığını...

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ * TAPU İPTALİ DAVASI * YÜKLENİCİNİN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE HAK KAZANABİLMESİ * SÖZLEŞMENİN GERİYE ETKİLİ OLARAK FESHİ

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ * TAPU İPTALİ DAVASI *...

Yüklenicinin sözleşme gereği bağımsız bölümlere hak kazanabilmesi inşaatı kusursuz...

ESER SÖZLEŞMESİ * TESLİM * İHTİYATİ HACİZ

ESER SÖZLEŞMESİ * TESLİM * İHTİYATİ HACİZ

Koşulları oluşmuşsa ihtiyati haciz kararı verilmelidir. Borçlunun kaçma şüphesi...