Kat Mülkiyeti - Kat İrtifakı

ONAYLI PROJEYE AYKIRILIK * VERİLEN İZİNDEN SONRA PROJEYE AYKIRILIK İDDİASININ DİNLENEMEYECEĞİ * DÜRÜSTLÜK KURALI

ONAYLI PROJEYE AYKIRILIK * VERİLEN İZİNDEN SONRA PROJEYE...

Yargıtay uygulamalarında kat mülkiyetine tabi herhangi bir bağımsız bölümde somut...

KAT MÜLKİYETİ * YÖNETİM VE DENETİM KURULU SEÇİMİ

KAT MÜLKİYETİ * YÖNETİM VE DENETİM KURULU SEÇİMİ

Kat mülkiyetinin bulunduğu binada tüm bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı...

KAT MÜLKİYETİ * YÖNETİCİNİN GÖREVİ

KAT MÜLKİYETİ * YÖNETİCİNİN GÖREVİ

Güçlendirme yapması hususunda öncelikle yöneticinin görevlendirilmesi, bunun için...

KAT MALİKİNİN ONAYI İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER * DÜRÜSTLÜK KURALI

KAT MALİKİNİN ONAYI İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER * DÜRÜSTLÜK...

Kat mülkiyetine tabi herhangi bir bağımsız bölümde muvafakat alınmak suretiyle yapılan...

KAT MÜLKİYETİ * ORTAK YERLERDE YAPILAN İŞLEMLER * ESKİ HALE GETİRME

KAT MÜLKİYETİ * ORTAK YERLERDE YAPILAN İŞLEMLER * ESKİ...

Ana taşınmazdaki, ortak yerlerde yapılan projeye aykırı eylemler hakkında eski hale...

KAT MÜLKİYETİ * KANUNA AYKIRI MUVAFAKATNAME * HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI

KAT MÜLKİYETİ * KANUNA AYKIRI MUVAFAKATNAME * HAKKIN KÖTÜYE...

Kat mülkiyetine tabi bir yapıda kamu düzenine aykırı düşecek şekilde muvafakatname...

DENETÇİ SEÇİMİ * KAT MALİKİ OLMA KOŞULU

DENETÇİ SEÇİMİ * KAT MALİKİ OLMA KOŞULU

Denetçinin kat maliki olması gerekir. Kat maliki olmayan kişinin denetçi seçilmesini...

PROJEYE AYKIRILIK * YÜKLENİCİNİN KUSURU * MASRAFLARIN PAYLAŞILMASI

PROJEYE AYKIRILIK * YÜKLENİCİNİN KUSURU * MASRAFLARIN PAYLAŞILMASI

Projeye aykırılık davalının eyleminden değil, bina inşaatı yapılırken yüklenici...