Kira Hukuku

KİRA BORCU * MUACCELİYET KOŞULU

KİRA BORCU * MUACCELİYET KOŞULU

Borçlar Kanununun getirdiği yeni yasal düzenlemeye göre, kira bedelinin ödenmemesi...

KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZ * TAHLİYEDE İZLENECEK YOL

KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZ * TAHLİYEDE İZLENECEK YOL

6570 Sayılı Yasa'ya tabi bir taşınmazın Mahkeme kararı olmadan salt ihtarname tebliğ...

KİRA UYARLAMASI * İZLENECEK YÖNTEM

KİRA UYARLAMASI * İZLENECEK YÖNTEM

Uyarlama davalarında kira tespitine ilişkin esas ve usullerle değerlendirme yapılamaz....

ŞİRKET BİRLEŞMESİ * KİRACILIK SIFATI

ŞİRKET BİRLEŞMESİ * KİRACILIK SIFATI

Tüzel kişiliği bulunan iki şirketin birleşmesiyle şirketin tüzel kişiliği sona ermiş...

KİRA BEDELİ * TESPİT DAVASI * KİRACININ AÇTIĞI DAVA * HUKUKİ YARAR

KİRA BEDELİ * TESPİT DAVASI * KİRACININ AÇTIĞI DAVA * HUKUKİ...

Dava, davalı kiralayanın, 1.5.2007'de başlayan yeni dönem için aylık kiranın TÜFE...

TBK’NIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE DÜZENLENEN KİRA SÖZLEŞMESİ * KİRA BEDELİNİN ARTIRIMI

TBK’NIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE DÜZENLENEN KİRA SÖZLEŞMESİ...

TBK'nın yürürlüğünden önce serbest irade ile belirlenen sözleşmedeki artış oranı,...

KİRA SÖZLEŞMESİ * KDV

KİRA SÖZLEŞMESİ * KDV

Kira sözleşmesinde Katma Değer Vergisinin kiracıya ait olduğu belirtilmemiş, kira...

ADİ KİRA SÖZLEŞMESİ * ECR-İ MİSİL GEÇERSİZLİĞİ

ADİ KİRA SÖZLEŞMESİ * ECR-İ MİSİL GEÇERSİZLİĞİ

Yanlar arasında daha önce bir kira anlaşması var ise ecr-i misilden söz edilemez.

KİRA TESPİT DAVASINDA SÜRE

KİRA TESPİT DAVASINDA SÜRE

Kira bedelinin arttırılması için dönem başlangıcından önce en geç otuz gün içinde...

KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ * ANAHTAR TESLİMİ

KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ * ANAHTAR TESLİMİ

Anahtar teslim edilmediği sürece kiralanan yerin kiracının kullanımında olduğu kabul...

ÖDENMEYEN KİRA BORCU * MÜTEAKİP DÖNEMLERİN KİRALARI

ÖDENMEYEN KİRA BORCU * MÜTEAKİP DÖNEMLERİN KİRALARI

Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre, ödenmeyen kira borcu sebebiyle müteakip dönemlerin...

KİRALANAN YERİN TAHLİYESİ * ESKİ HALE GETİRME * KİRAYA VERENİN DEĞİŞİKLİKLERİ BENİMSEMESİ

KİRALANAN YERİN TAHLİYESİ * ESKİ HALE GETİRME * KİRAYA...

Her ne kadar kiraya veren kiralanan yerde kiracı tarafından yapılan imalat ve değişikliklerin...

İCRA DAİRESİNE TESLİM EDİLEN ANAHTARIN GEÇ TESLİM ALINMASI * KARŞI KUSUR

İCRA DAİRESİNE TESLİM EDİLEN ANAHTARIN GEÇ TESLİM ALINMASI...

İcra dairesine teslim edilen anahtarı gecikmeli olarak teslim alan kiralayan zararın...

AYLIK KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI

AYLIK KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI

İcra takibine konu Ocak ve Şubat ayı kira parasıyla ilgili belirtilen miktar da...

KİRACININ MESKENİ ÜST KATTAN SU SIZMASI NEDENİYLE TERKİ * MECURUN YİRMİ AY BOŞ KALDIĞI İDDİASI

KİRACININ MESKENİ ÜST KATTAN SU SIZMASI NEDENİYLE TERKİ...

Su sızıntısının giderilebileceği ve meskenin kiraya verilebileceği makul sürenin...

MÜSPET ZARAR * MENFİ ZARAR * KİRA SÖZLEŞMESİNİN KİRALAYAN TARAFINDAN FESHİ * KİRACININ HAKLARI

MÜSPET ZARAR * MENFİ ZARAR * KİRA SÖZLEŞMESİNİN KİRALAYAN...

Müspet zarar, borçlu edimini gereği gibi yerine getirseydi alacaklının mal varlığı...