Kira Hukuku

KİRA BORCU * MUACCELİYET KOŞULU

KİRA BORCU * MUACCELİYET KOŞULU

Borçlar Kanununun getirdiği yeni yasal düzenlemeye göre, kira bedelinin ödenmemesi...

KİRA ALACAĞI * YEMİN TEKLİFİ

KİRA ALACAĞI * YEMİN TEKLİFİ

Davacı, kiracı sıfatıyla kiralayan davalı aleyhine açtığı 9.240 TL borçlu bulunmadığının...

BELEDİYE İLE KİRALAYAN ARASINDAKİ KİRA İLİŞKİSİ * KAMU İHALE KANUNU * KİRA KANUNU

BELEDİYE İLE KİRALAYAN ARASINDAKİ KİRA İLİŞKİSİ * KAMU...

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75/3. maddesinde, tahliyeye ilişkin koşullar...

SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANIŞ * KİRACININ TAHLİYESİ * ÖLÜ KİŞİYE AÇILAN DAVA

SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANIŞ * KİRACININ TAHLİYESİ * ÖLÜ...

Sözleşmeye aykırılıktan dolayı kiracının tahliyesine karar verilebilmesi için önce...

ŞİRKET BİRLEŞMESİ * KİRACILIK SIFATI

ŞİRKET BİRLEŞMESİ * KİRACILIK SIFATI

Tüzel kişiliği bulunan iki şirketin birleşmesiyle şirketin tüzel kişiliği sona ermiş...

KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ * ANAHTAR TESLİMİ

KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ * ANAHTAR TESLİMİ

Anahtar teslim edilmediği sürece kiralanan yerin kiracının kullanımında olduğu kabul...

AYLIK KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI

AYLIK KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI

İcra takibine konu Ocak ve Şubat ayı kira parasıyla ilgili belirtilen miktar da...

KİRA UYARLAMASI * İZLENECEK YÖNTEM

KİRA UYARLAMASI * İZLENECEK YÖNTEM

Uyarlama davalarında kira tespitine ilişkin esas ve usullerle değerlendirme yapılamaz....

ÖDENMEYEN KİRA BORCU * MÜTEAKİP DÖNEMLERİN KİRALARI

ÖDENMEYEN KİRA BORCU * MÜTEAKİP DÖNEMLERİN KİRALARI

Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre, ödenmeyen kira borcu sebebiyle müteakip dönemlerin...

KİRA SÖZLEŞMESİ * KİRA BORCU

KİRA SÖZLEŞMESİ * KİRA BORCU

İİK'in 269/2 maddesinde ödeme emrinin tebliği üzerine borçlu yedi gün içinde itiraz...

KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZ * TAHLİYEDE İZLENECEK YOL

KİRAYA VERİLEN TAŞINMAZ * TAHLİYEDE İZLENECEK YOL

6570 Sayılı Yasa'ya tabi bir taşınmazın Mahkeme kararı olmadan salt ihtarname tebliğ...

KİRACININ MESKENİ ÜST KATTAN SU SIZMASI NEDENİYLE TERKİ * MECURUN YİRMİ AY BOŞ KALDIĞI İDDİASI

KİRACININ MESKENİ ÜST KATTAN SU SIZMASI NEDENİYLE TERKİ...

Su sızıntısının giderilebileceği ve meskenin kiraya verilebileceği makul sürenin...

İCRA DAİRESİNE TESLİM EDİLEN ANAHTARIN GEÇ TESLİM ALINMASI * KARŞI KUSUR

İCRA DAİRESİNE TESLİM EDİLEN ANAHTARIN GEÇ TESLİM ALINMASI...

İcra dairesine teslim edilen anahtarı gecikmeli olarak teslim alan kiralayan zararın...

BARAKA VASFINDAKİ MECURUN TAHLİYESİ

BARAKA VASFINDAKİ MECURUN TAHLİYESİ

Baraka vasfındaki yerler menkul hükmündedir. Bu yerlerin tahliyesi 6570 Sayılı Kanun'a...

TBK’NIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE DÜZENLENEN KİRA SÖZLEŞMESİ * KİRA BEDELİNİN ARTIRIMI

TBK’NIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE DÜZENLENEN KİRA SÖZLEŞMESİ...

TBK'nın yürürlüğünden önce serbest irade ile belirlenen sözleşmedeki artış oranı,...

KİRA HUKUKU * KAMU KURUMU * AKDE AYKIRILIK İDDİASI

KİRA HUKUKU * KAMU KURUMU * AKDE AYKIRILIK İDDİASI

Kamu kurumlarının imar veya proje uygulamaları sebebiyle açtıkları davalar Yargıtay’ın...