Kişiler Hukuku

NÜFUSTA KAYDI OLMAYAN KİŞİ * KİMLİK BİLGİLERİ TESPİT DAVASI

NÜFUSTA KAYDI OLMAYAN KİŞİ * KİMLİK BİLGİLERİ TESPİT DAVASI

Nüfusa kaydedilmeden önce ölmüş veya herhangi bir nedenle nüfusta kaydı bulunmayan...

KADININ SOYADI * KAPALI KAYDIN AÇILMASI

KADININ SOYADI * KAPALI KAYDIN AÇILMASI

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Yasasının 14. maddesi; "Kaydın kapatılmasına ilişkin...

TÜZEL KİŞİNİN ORGANI * HAKSIZ FİİL * ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK

TÜZEL KİŞİNİN ORGANI * HAKSIZ FİİL * ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI...

Tüzel kişinin organının kusur ve ihmalinden doğan zarardan, üçüncü kişilere karşı...