Makaleler

YENİ İNFAZ YASASI NELER GETİRDİ?

YENİ İNFAZ YASASI NELER GETİRDİ?

1-    01/09/2020 tarihinden itibaren iş durumu ve ceza infaz kurumu kıstasıyla belirlenen...

AYRIMCILIK SUÇU

AYRIMCILIK SUÇU

5237 sayılı Kanunun “Ayrımcılık” başlıklı 122 inci maddede düzenlenen suçun eski...

Senedin yağması suçu hakkında bilinmesi gerekenler

Senedin yağması suçu hakkında bilinmesi gerekenler

YTCK m. 149/2 uyarınca “cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya...

Güveni kötüye kullanma suçu hakkında bilinmesi gerekenler

Güveni kötüye kullanma suçu hakkında bilinmesi gerekenler

5237 Sayılı TCK m. 157 uyarınca “başkasına ait olup da, belirli bir şekilde kullanmak...

İNANÇ, DÜŞÜNCE VE KANAAT HÜRRİYETİNİN KULLANILMASININ ve DİNİ İBADET VE AYİNLERİN TOPLU OLARAK YAPILMASININ ENGELLENMESİ  SUÇU hakkında bilinmesi gerekenler

İNANÇ, DÜŞÜNCE VE KANAAT HÜRRİYETİNİN KULLANILMASININ ve...

Söz konusu suçların düzenlendiği 5237 sayılı TCK.nun “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin...

HABERLEŞMENİN ENGELLENMESİ SUÇU

HABERLEŞMENİN ENGELLENMESİ SUÇU

Haberleşmenin engellenmesi suçu 5237 sayılı TCK.nun 124 üncü maddesinde düzenlenmiştir. ...

SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME

SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME

İnceleme konusu suç tipi yeni TCK’nun “Suçu ve suçluyu övme” başlıklı 215 inci maddesinde:...

CEZA HUKUKUNDA DAVA ZAMANAŞIMI

CEZA HUKUKUNDA DAVA ZAMANAŞIMI

         Dava Zamanaşımı          MADDE 66. - (1) Kanunda başka türlü yazılmış olan...

CEZA HUKUKU AÇISINDAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA “KİŞİSEL VERİ” VE “HUKUKA AYKIRILIK” KAVRAMLARI

CEZA HUKUKU AÇISINDAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA “KİŞİSEL...

Prof. Dr. Kayıhan İÇEL - CEZA HUKUKU AÇISINDAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA “KİŞİSEL...

KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI SUÇU

KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI...

Bu maddede kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması...

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK  VEYA AŞAĞILAMA SUÇU

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK  VEYA AŞAĞILAMA SUÇU

Bu suçlar yeni TCK’nun “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik  veya Aşağılama” başlıklı...

HAKSIZ ARAMA SUÇU

HAKSIZ ARAMA SUÇU

5237 sayılı Kanunun 120 inci maddesindeki haksız arama suçu 765 sayılı TCK.nun 183...

Uygulamada boşanma davaları ve en sık yapılan hatalar

Uygulamada boşanma davaları ve en sık yapılan hatalar

Uygulamada boşanma davaları; çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma olarak karşımıza...

DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU

DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU

Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi, ilk defa 5237 sayılı Kanunla  suç...

SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU

SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU

5237 sayılı TCK.nun 118 inci maddesinde düzenlenen siyasi hakların kullanılmasının...

Ceza sorumluluğunu kaldıran ve azaltan sebepler

Ceza sorumluluğunu kaldıran ve azaltan sebepler

Ceza sorumluluğunu kaldıran ve azaltan sebepler