Makaleler

DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU

DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU

Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi, ilk defa 5237 sayılı Kanunla  suç...

Rüşvet Suçunun Anatomisi

Rüşvet Suçunun Anatomisi

rüşvet suçu

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK  VEYA AŞAĞILAMA SUÇU

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK  VEYA AŞAĞILAMA SUÇU

Bu suçlar yeni TCK’nun “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik  veya Aşağılama” başlıklı...

YENİ İNFAZ YASASI NELER GETİRDİ?

YENİ İNFAZ YASASI NELER GETİRDİ?

1-    01/09/2020 tarihinden itibaren iş durumu ve ceza infaz kurumu kıstasıyla belirlenen...

KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI SUÇU

KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI...

Bu maddede kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması...

Yağma suçu hakkında bilinmesi gerekenler

Yağma suçu hakkında bilinmesi gerekenler

YTCK m. 148/1 uyarınca “bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut...

SİYASİ HAKLARIN KULLANILMASININ ve SİYASİ PARTİNİN FAALİYETLERİNİN ENGELLENMESİ SUÇU hakkında bilinmesi gerekenler

SİYASİ HAKLARIN KULLANILMASININ ve SİYASİ PARTİNİN FAALİYETLERİNİN...

SİYASİ HAKLARIN KULLANILMASININ ve SİYASİ PARTİNİN FAALİYETLERİNİN ENGELLENMESİ...

Uygulamada boşanma davaları ve en sık yapılan hatalar

Uygulamada boşanma davaları ve en sık yapılan hatalar

Uygulamada boşanma davaları; çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma olarak karşımıza...

KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU hakkında bilinmesi gerekenler

KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU hakkında bilinmesi...

765 sayılı Kanunun 193 ve 194 üncü maddelerinde düzenlenen Mesken Masuniyetinin...

KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT

KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT

KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT

KAMU KURUMU VEYA KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARININ FAALİYETLERİNİN ENGELLENMESİ SUÇU hakkında bilinmesi gerekenler

KAMU KURUMU VEYA KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARININ...

Kamu Kurumu veya Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin...

CEZA HUKUKU AÇISINDAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA “KİŞİSEL VERİ” VE “HUKUKA AYKIRILIK” KAVRAMLARI

CEZA HUKUKU AÇISINDAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA “KİŞİSEL...

Prof. Dr. Kayıhan İÇEL tarafından kaleme alınmış olup, İstanbul Barosu Dergisi 2020/2...

SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME

SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME

İnceleme konusu suç tipi yeni TCK’nun “Suçu ve suçluyu övme” başlıklı 215 inci maddesinde:...

Eğitim ve Öğretimin Engellenmesi Suçu hakkında bilinmesi gerekenler

Eğitim ve Öğretimin Engellenmesi Suçu hakkında bilinmesi...

Eğitim ve öğretimin engellenmesi suçu 5237 sayılı Kanunun “Eğitim ve Öğretimin Engellenmesi”...