Medeni Hukuk

ZİYNET EŞYASI ÜZERİNDE UYUŞMAZLIK * İSPAT KÜLFETİ

ZİYNET EŞYASI ÜZERİNDE UYUŞMAZLIK * İSPAT KÜLFETİ

Altın ve Ziynet eşyaları kolay saklanan taşınabilen ve götürülebilen nitelikte eşyalardandır....

REŞİT OLAN ÇOCUK * EĞİTİME DEVAM ETME * NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ * AYRI BİR DAVA AÇMANIN GEREKMEYECEĞİ

REŞİT OLAN ÇOCUK * EĞİTİME DEVAM ETME * NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ...

Kural olarak reşit olan çocuğun nafaka almaması gerekir ise de; reşit olan çocuk...

ELBİRLİĞİYLE MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞMESİ * MAHKEMECE İZLENECEK YOL

ELBİRLİĞİYLE MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞMESİ * MAHKEMECE...

Elbirliğiyle mülkiyet paylı mülkiyete dönüştürülürken hüküm fıkrasında her bir mirasçının...

DANIŞIKLI İŞLEM * MAL REJİMİNİN TASFİYESİ

DANIŞIKLI İŞLEM * MAL REJİMİNİN TASFİYESİ

Davacı, davalı eşinden bir alacağı olmasa dahi muvazaalı işlem sonrası mal tasfiyesinde...

GERÇEK ANA BABANIN TESPİT DAVASI * GÖREVLİ MAHKEME

GERÇEK ANA BABANIN TESPİT DAVASI * GÖREVLİ MAHKEME

Soybağına ilişkin hükümler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 282. maddesi ve devamında...

MAL TASFİYESİ * HESAPLAMA YÖNTEMİ

MAL TASFİYESİ * HESAPLAMA YÖNTEMİ

Mal rejiminin sona ermesinden sonraki döneme isabet eden ödemenin açıklanan yöntemle...

İMAR UYGULAMASI * TAŞKIN İNŞAAT * KAİM BEDEL İLKESİ

İMAR UYGULAMASI * TAŞKIN İNŞAAT * KAİM BEDEL İLKESİ

Başlangıçta taşkın yapı olmayıp da, imar uygulaması sonucunda taşkın yapı haline...

ÜÇ YILLIK AYRILIK DÖNEMİ * BOŞANMA

ÜÇ YILLIK AYRILIK DÖNEMİ * BOŞANMA

Ret kararının kesinleştiği tarihten itibaren üç yıl süreyle bir araya geldikleri...

BOŞANMA DAVASI * BOŞANMA KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMESİ

BOŞANMA DAVASI * BOŞANMA KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMESİ

Davalının da eşini istemediği ve hakaret içeren mesajlar gönderdiği anlaşıldığına...

VASİYET ALACAKLISI * MİRASÇILIK BELGESİ

VASİYET ALACAKLISI * MİRASÇILIK BELGESİ

Dava, vasiyetnamenin okunmasına dair karar kesinleştikten sonra aynı dosya üzerinden...

BABANIN ÖLÜMÜ * MİRASIN REDDİ * KÜÇÜĞE KAYYIM TAYİNİ KOŞULU

BABANIN ÖLÜMÜ * MİRASIN REDDİ * KÜÇÜĞE KAYYIM TAYİNİ KOŞULU

Mirasın reddinde annenin hukuki yararı ile küçüğün hukuki yararı çatıştığından küçüğe...

YOKSULLUK NAFAKASI

YOKSULLUK NAFAKASI

Davalı-davacı kadının üniversite mezunu olduğu, bir yabancı dil bildiği, boşanma...

ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİ

ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİ

Dava, taraflar arasındaki “elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi” istemine...

MİRAS DAVASI * TENKİSİN DEFİ OLARAK İLERİ SÜRÜLMESİ * ZAMANAŞIMI

MİRAS DAVASI * TENKİSİN DEFİ OLARAK İLERİ SÜRÜLMESİ * ZAMANAŞIMI

Davalılar 21.12.2005 tarihli celsede tenkis def’inde bulmuşlardır. “Tenkis defi”...

KÜÇÜK YAŞTA OLANLARIN EVLENMESİ

KÜÇÜK YAŞTA OLANLARIN EVLENMESİ

Evlenmesine izin verilmesi istenilen 01.11.1996 doğumlu Hilal’in dava ve hüküm tarihinde...

EDİNİLMİŞ MALA KATILMA * EMEKLİLİK NEDENİYLE YAPILAN TOPTAN ÖDEMELER

EDİNİLMİŞ MALA KATILMA * EMEKLİLİK NEDENİYLE YAPILAN TOPTAN...

Dava konusu taşınmazın edinilmesinde emeklilikten doğan toplu ödemenin kullanıldığı...