Medeni Hukuk

TENKİS ŞARTLARI * TEREKE MEVCUDU * SABİT TENKİS ORANI * SEÇİM HAKKI

TENKİS ŞARTLARI * TEREKE MEVCUDU * SABİT TENKİS ORANI *...

Muvazaaya konu olan payın terekeye iadesiyle tereke mevcudu değişecek olup, tenkis...

NÜFUSTA KAYDI OLMAYAN KİŞİ * KİMLİK BİLGİLERİ TESPİT DAVASI

NÜFUSTA KAYDI OLMAYAN KİŞİ * KİMLİK BİLGİLERİ TESPİT DAVASI

Nüfusa kaydedilmeden önce ölmüş veya herhangi bir nedenle nüfusta kaydı bulunmayan...

KADASTRO İŞLEMİ

KADASTRO İŞLEMİ

Doğru sonuca ulaşabilmesi için mahkemece öncelikle keşifte uygulanması zorunlu bulunan...

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ * İMAR DURUMU * BEKLETİCİ MESELE

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ * İMAR DURUMU * BEKLETİCİ MESELE

Ortaklığın giderilmesine konu olan taşınmazın imar planında değişiklik yapıldığı...

FİİLEN EVLİYMİŞ GİBİ YAŞAMA * YOKSULLUK NAFAKASININ İPTALİ

FİİLEN EVLİYMİŞ GİBİ YAŞAMA * YOKSULLUK NAFAKASININ İPTALİ

Evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşayan kadının boşandığı eşinden aldığı...

HUKUKİ YARAR KOŞULU * KÖTÜ NİYETLİ TEMYİZ * PARA CEZASI

HUKUKİ YARAR KOŞULU * KÖTÜ NİYETLİ TEMYİZ * PARA CEZASI

Açık şekilde görünen haklı nedenle reddedilen davanın kararının hukuki bir yarar...

BAŞKASININ ARAZİSİNE İNŞAAT YAPILMASI * TESCİL KOŞULLARI

BAŞKASININ ARAZİSİNE İNŞAAT YAPILMASI * TESCİL KOŞULLARI

Bir kimsenin kendi malzemesiyle başkasının tapulu taşınmazına tamamlayıcı parça...

KADININ SOYADI * KAPALI KAYDIN AÇILMASI

KADININ SOYADI * KAPALI KAYDIN AÇILMASI

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Yasasının 14. maddesi; "Kaydın kapatılmasına ilişkin...

AİLE KONUTU KOŞULU * KURU MÜLKİYET * İNTİFA HAKKI SAHİBİ

AİLE KONUTU KOŞULU * KURU MÜLKİYET * İNTİFA HAKKI SAHİBİ

Eşin ortak konutta sadece kuru mülkiyete sahip olması, diğer eşin tapuda aile konutu...

AİLE KONUTUNDA İPOTEK * EŞİN RIZASI KOŞULU * BANKANIN SORUMLULUĞU

AİLE KONUTUNDA İPOTEK * EŞİN RIZASI KOŞULU * BANKANIN SORUMLULUĞU

Aile konutunda malik olmayan eşin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilen ipotek...

TAPUDA TRAMPA OLARAK GÖSTERİLEN SATIŞ * KANUNA KARŞI HİLE

TAPUDA TRAMPA OLARAK GÖSTERİLEN SATIŞ * KANUNA KARŞI HİLE

Gerçekte satış olan işlemin sırf diğer paydaşların önalım haklarının kullanılmasının...

KARI-KOCA ARASINDAKİ MAL REJİMİNİN TASFİYESİ

KARI-KOCA ARASINDAKİ MAL REJİMİNİN TASFİYESİ

Aile konutu olan taşınmazın hissesinin davacı adına tescili istemi, mal rejiminin...

MAL REJİMİ * PEŞİN SERMAYELİ DEĞER HESABI

MAL REJİMİ * PEŞİN SERMAYELİ DEĞER HESABI

Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda her ne kadar bakiye ömrün belirlenmesinde...

TÜZEL KİŞİNİN ORGANI * HAKSIZ FİİL * ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK

TÜZEL KİŞİNİN ORGANI * HAKSIZ FİİL * ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI...

Tüzel kişinin organının kusur ve ihmalinden doğan zarardan, üçüncü kişilere karşı...

TAŞINMAZIN EDİNİLME TARİHİ * UYGULANACAK YASA MAL REJİMİ

TAŞINMAZIN EDİNİLME TARİHİ * UYGULANACAK YASA MAL REJİMİ

Somut olayda başka mal rejimi seçilmediği için eşler arasında eski Madeni Kanun...

TEREKE HAKLARININ KORUNMASI * MENFİ TESPİT DAVASI * TEK MİRASÇININ DAVA AÇMASI

TEREKE HAKLARININ KORUNMASI * MENFİ TESPİT DAVASI * TEK...

Elbirliği mülkiyetinde ortaklardan her biri tek başına topluluğun haklarını koruyacak...