Medeni Hukuk

ELBİRLİĞİYLE MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞMESİ * MAHKEMECE İZLENECEK YOL

ELBİRLİĞİYLE MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞMESİ * MAHKEMECE...

Elbirliğiyle mülkiyet paylı mülkiyete dönüştürülürken hüküm fıkrasında her bir mirasçının...

MUHDESAT KAVRAMI * MEVCUT YAPIDA ONARIM VE İYİLEŞTİRME

MUHDESAT KAVRAMI * MEVCUT YAPIDA ONARIM VE İYİLEŞTİRME

Binada önceden yapılmış olan ve çamaşırhane olarak kullanılan dairelerin tadilat...

TENKİS İDDİASI * DAVADA DEF-İ YOLUYLA TENKİS TALEBİ

TENKİS İDDİASI * DAVADA DEF-İ YOLUYLA TENKİS TALEBİ

Tenkis iddiası süreye tabi olmaksızın defi yoluyla her zaman ileri sürülebilir.

BOŞANMA SEBEBİ * HAYSİYETSİZ HAYAT OLGUSU

BOŞANMA SEBEBİ * HAYSİYETSİZ HAYAT OLGUSU

Kadının bir başka erkekle cep telefonu ile görüşmesi ve mesaj alıp göndermesi koca...

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ * İMAR DURUMU * BEKLETİCİ MESELE

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ * İMAR DURUMU * BEKLETİCİ MESELE

Ortaklığın giderilmesine konu olan taşınmazın imar planında değişiklik yapıldığı...

İMAR UYGULAMASI * TAŞKIN İNŞAAT * KAİM BEDEL İLKESİ

İMAR UYGULAMASI * TAŞKIN İNŞAAT * KAİM BEDEL İLKESİ

Başlangıçta taşkın yapı olmayıp da, imar uygulaması sonucunda taşkın yapı haline...

NÜFUSTA KAYDI OLMAYAN KİŞİ * KİMLİK BİLGİLERİ TESPİT DAVASI

NÜFUSTA KAYDI OLMAYAN KİŞİ * KİMLİK BİLGİLERİ TESPİT DAVASI

Nüfusa kaydedilmeden önce ölmüş veya herhangi bir nedenle nüfusta kaydı bulunmayan...

NAFAKA * AYRILIK KARARI VERİLMESİ HALİNDE TAKDİR EDİLECEK SÜRE

NAFAKA * AYRILIK KARARI VERİLMESİ HALİNDE TAKDİR EDİLECEK...

Ayrılık kararı verilmişse tedbir nafakası süresi ayrılık süresiyle aynı olmalıdır.

EDİNİLMİŞ MALA KATILMA * EMEKLİLİK NEDENİYLE YAPILAN TOPTAN ÖDEMELER

EDİNİLMİŞ MALA KATILMA * EMEKLİLİK NEDENİYLE YAPILAN TOPTAN...

Dava konusu taşınmazın edinilmesinde emeklilikten doğan toplu ödemenin kullanıldığı...

ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİ

ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİ

Dava, taraflar arasındaki “elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi” istemine...

BOŞANMADA TAZMİNAT * KUSUR KOŞULU

BOŞANMADA TAZMİNAT * KUSUR KOŞULU

Boşanma sebebiyle zarara uğrayan kusursuz veya daha az kusurlu olan tarafın, kusuru...

KADININ SOYADI * KAPALI KAYDIN AÇILMASI

KADININ SOYADI * KAPALI KAYDIN AÇILMASI

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Yasasının 14. maddesi; "Kaydın kapatılmasına ilişkin...

ELATMANIN ÖNLENMESİ * DOĞALGAZ HATTI * ESKİ HALE GETİRME

ELATMANIN ÖNLENMESİ * DOĞALGAZ HATTI * ESKİ HALE GETİRME

Elatmanın önlenmesi isteminin kabulüne karar verildiğine göre dava konusu eklentinin...

KAT MÜLKİYETİ KURULMASI * KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞTE UYGULANACAK YÖNTEM * ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ

KAT MÜLKİYETİ KURULMASI * KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞTE UYGULANACAK...

Tamamlanmış yapının fiili durumu ile onaylı projesi arasında aykırılıkların bulunması...

KÜÇÜK YAŞTA OLANLARIN EVLENMESİ

KÜÇÜK YAŞTA OLANLARIN EVLENMESİ

Evlenmesine izin verilmesi istenilen 01.11.1996 doğumlu Hilal’in dava ve hüküm tarihinde...

MİRASTA DENKLEŞTİRME * İSTİHKAK DAVASI * MAHKEMENİN İZLEYECEĞİ YOL

MİRASTA DENKLEŞTİRME * İSTİHKAK DAVASI * MAHKEMENİN İZLEYECEĞİ...

Mirasta denkleştirmenin söz konusu olabilmesi için yasal mirasçıların miras bırakandan...