Medeni Usul Hukuku

MENFİ TESPİT DAVASI * DİRENME * BOZMA GEREKÇESİNE GÖRE KARAR VERİLMESİ

MENFİ TESPİT DAVASI * DİRENME * BOZMA GEREKÇESİNE GÖRE...

Yargıtay’ca bozulan karardan sonra bozma gerekçelerine dayalı olarak oluşturulan...

VEKALET SÖZLEŞMESİ * İŞ SÖZLEŞMESİ * GÖREVLİ MAHKEME

VEKALET SÖZLEŞMESİ * İŞ SÖZLEŞMESİ * GÖREVLİ MAHKEME

İş sözleşmesi işçinin bağımlı olarak iş görmesinden, işverenin de ücret ödemeyi...

PAYDAŞLAR ARASI ELATMA * ELATILAN YERİN YARGILAMA SIRASINDA DEVRİ

PAYDAŞLAR ARASI ELATMA * ELATILAN YERİN YARGILAMA SIRASINDA...

İki taraftan biri dava konusunu (müddeabihi) bir başkasına temlik ettiği takdirde...

HÜKÜMLÜ SANIK * VASİ TAYİNİ * YETKİSİZ VEKİL İLE TEMYİZ

HÜKÜMLÜ SANIK * VASİ TAYİNİ * YETKİSİZ VEKİL İLE TEMYİZ

Vekalet verilmezse mahkeme ilamı vasiye “kanuni süre içinde vasinin mahkeme hükmünü...

DAVA DİLEKÇESİNİN DAVALIYA TEBLİĞİ * TEBLİGATTA UYGULANACAK YÖNTEM

DAVA DİLEKÇESİNİN DAVALIYA TEBLİĞİ * TEBLİGATTA UYGULANACAK...

Dava dilekçesinin tebliğ edildiği tarihte davalı şirketin ticaret sicil memurluğundan...

KAT MÜLKİYETİNE İLİŞKİN DAVALAR * YÖNETİMİN DAVA EHLİYETİ

KAT MÜLKİYETİNE İLİŞKİN DAVALAR * YÖNETİMİN DAVA EHLİYETİ

Kat mülkiyetine ilişkin işlerin yürütülmesi için üçüncü kişilerle yapılan sözleşmelerden...

KISMİ DAVA * ZAMANAŞIMI * ISLAH

KISMİ DAVA * ZAMANAŞIMI * ISLAH

Kısmi davada dava edilmeyen alacak kısmı için fazlaya ait hakların saklı tutulması...

GEREKÇELİ KARARIN NİTELİĞİ

GEREKÇELİ KARARIN NİTELİĞİ

Gerekçeli kararda taraflara yüklenen borç ve hakların birer birer açıkça şüphe ve...

YEMİN DELİLİ

YEMİN DELİLİ

Dosya içeriğine göre davalı vekili davaya cevap dilekçesinde emekli olan davacıya...

İŞÇİNİN BAŞKA DAVADAKİ BEYANLARI * MAHKEME HARİCİ İKRAR

İŞÇİNİN BAŞKA DAVADAKİ BEYANLARI * MAHKEME HARİCİ İKRAR

Davacı işçinin dava konusu işvereniyle ilgili olarak tanık sıfatıyla verdiği ifadeler...

EV HİZMETİNDE ÇALIŞANLARIN HİZMET TESPİTİ

EV HİZMETİNDE ÇALIŞANLARIN HİZMET TESPİTİ

Ev hizmetlerinde ücretle ve sürekli çalışanlar; 506 ve 5510 Sayılı Yasaların kapsamındadır.

TAPU KAPSAMINDA OLAN YERİN TESPİTİ * HUKUKİ YARAR

TAPU KAPSAMINDA OLAN YERİN TESPİTİ * HUKUKİ YARAR

Her ne kadar, arazi kadastrosunda bu yerin durumunun ne olduğu, arazi kadastrosu...

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ * BABALIĞIN TESPİTİ * GÖREVLİ MAHKEMELER

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ * BABALIĞIN TESPİTİ * GÖREVLİ...

Nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin davaya Asliye Hukuk Mahkemesinde, Babalığa...

ISLAH DİLEKÇESİ * VERİLEN SÜRE

ISLAH DİLEKÇESİ * VERİLEN SÜRE

Islah için verilen sürenin ve sonuçlarının açık şekilde belirtilmesi gerekir.

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU'NA AÇILAN DAVA * YETKİ KURALLARI

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU'NA AÇILAN DAVA * YETKİ KURALLARI

Sosyal Sigortalar Kurumu'na karşı açılacak olan dava, kurum merkezinin bulunduğu...

ISLAH YOLUYLA ZAMANAŞIMI DEF-İ

ISLAH YOLUYLA ZAMANAŞIMI DEF-İ

Yasal süresi içerisinde dosyaya sunulan cevap dilekçesinde ileri sürülmemiş olan...