Medeni Usul Hukuku

TAPU KAYDINDAKİ YANLIŞLIĞIN DÜZELTİLMESİ * DAVADA HASIM

TAPU KAYDINDAKİ YANLIŞLIĞIN DÜZELTİLMESİ * DAVADA HASIM

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun da benimsediği uygulamaya göre, tapu sicilindeki...

MAHKEME KARARINDA TALEPLE İLGİLİ HÜKÜM BULUNMAMASI

MAHKEME KARARINDA TALEPLE İLGİLİ HÜKÜM BULUNMAMASI

HMK 297/2 maddesinde, ” Hükmün sonuç kısmında gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar...

SÖZLEŞMEDEN DOĞAN DAVA * YETKİLİ MAHKEME * İFA YERİ

SÖZLEŞMEDEN DOĞAN DAVA * YETKİLİ MAHKEME * İFA YERİ

Sözleşmeden doğan uyuşmazlıkta sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinde de dava...

MAHKEME KARARLARI * GEREKÇE

MAHKEME KARARLARI * GEREKÇE

Sair hususların gerekçeli kararda açıklanmasına” hüküm özeti oluşturulup, tefhim...

AVUKATA YANLIŞ BİLGİ VERİLMESİ * DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI

AVUKATA YANLIŞ BİLGİ VERİLMESİ * DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI

Hakim değişikliği sebebiyle dosyaların birden fazla mahkemeye dağılması, duruşma...

KASTEN ADAM ÖLDÜRME * MANEVİ TAZMİNAT * AİLE BAŞKANININ SORUMLULUĞU * GÖREVLİ MAHKEME

KASTEN ADAM ÖLDÜRME * MANEVİ TAZMİNAT * AİLE BAŞKANININ...

Davacı, davalılardan İ. ve Ö.un reşit olmayan çocuğu T. ile davalılardan A. ve S.'nin...

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NA AÇILAN DAVA * DAVADA YETKİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NA AÇILAN DAVA * DAVADA YETKİ

Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı açılacak olan davalar davalının merkezinin bulunduğu...

VEKALET SÖZLEŞMESİ * İŞ SÖZLEŞMESİ * GÖREVLİ MAHKEME

VEKALET SÖZLEŞMESİ * İŞ SÖZLEŞMESİ * GÖREVLİ MAHKEME

İş sözleşmesi işçinin bağımlı olarak iş görmesinden, işverenin de ücret ödemeyi...

TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN MUHDESATIN AİDİYETİNİN TESPİTİ

TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN MUHDESATIN AİDİYETİNİN TESPİTİ

Eda davası açma olanağı olan durumlarda tespit davası açılamaz Tespit Davası açma...

AVUKATIN ÇALIŞMASI * VEKALET İLİŞKİSİ * BAĞIMLILIK UNSURU * GÖREVLİ MAHKEME

AVUKATIN ÇALIŞMASI * VEKALET İLİŞKİSİ * BAĞIMLILIK UNSURU...

Davacı Avukatın ayrı bir bürosu olup, davalı işyerine yılda bir iki kez gitmektedir....

MUNZAM YARDIM SANDIĞI * DAVADA GÖREV

MUNZAM YARDIM SANDIĞI * DAVADA GÖREV

Medeni Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan munzam sosyal güvenlik ve yardımlaşma...

GİDER AVANSI * DELİL AVANSI ARA KARARLARI

GİDER AVANSI * DELİL AVANSI ARA KARARLARI

Hangi delilin toplanması için ne miktarda delil avansı yatırılması gerektiği ara...

TEMYİZ SINIRININ TESPİTİ

TEMYİZ SINIRININ TESPİTİ

Tamamı dava edilen bir alacağın kısmen kabulüne karar verilmesi halinde, temyiz...

KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI * HAKSIZ FİİL * GÖREVLİ MAHKEME

KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI * HAKSIZ FİİL * GÖREVLİ...

Kimlik bilgileri üçüncü kişilerce kullanılarak bankadan kredi çekilmesi halinde,...

TİCARİ DEFTERLER * USULSÜZ KAYITLAR * FATURA

TİCARİ DEFTERLER * USULSÜZ KAYITLAR * FATURA

Usulüne uygun olarak tutulmamış olsa dahi ticari defterler sahibi aleyhine delil...

PASİF HUSUMET YOKLUĞU

PASİF HUSUMET YOKLUĞU

Dava konusu işyerindeki elektrik aboneliği D. Promosyon ve Tanıtım Hiz. Ltd. şirketine...