Sosyal Güvenlik Hukuku

BAĞ-KUR BORÇLANMASI * HAK DÜŞÜMÜ SÜRESİ

BAĞ-KUR BORÇLANMASI * HAK DÜŞÜMÜ SÜRESİ

04.10.2000 tarihinden önceki dönemin vergiye kayıtlı süresinin borçlanabilmesi için...

KURUM TARAFINDAN YAPILAN YERSİZ ÖDEMELER * UYGULANACAK YASA

KURUM TARAFINDAN YAPILAN YERSİZ ÖDEMELER * UYGULANACAK...

SGK tarafından yapılan yersiz ödemelerin ne şekilde geri alınacağı 01.10.2008 tarihinde...

TARIM BAĞ - KUR SİGORTASI ZORUNLULUĞU

TARIM BAĞ - KUR SİGORTASI ZORUNLULUĞU

2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu...

YURTDIŞINDA ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMALARINI BORÇLANMASI * EN SON ÇALIŞILAN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

YURTDIŞINDA ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMALARINI BORÇLANMASI * EN...

Davacının yurda kesin dönüş tarihinden sonra Türkiye'de herhangi bir sosyal güvenlik...

SİGORTALILIK BAŞLANGICI * VERGİ KAYDI * MESLEK ODASI KAYDI

SİGORTALILIK BAŞLANGICI * VERGİ KAYDI * MESLEK ODASI KAYDI

Gelir vergisi mükellefi olanlar mükellefiyetin başlangıcı tarihinden itibaren, gelir...

HAYALİ SİGORTALILIK * KURUMUN İPTAL YETKİSİ * MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

HAYALİ SİGORTALILIK * KURUMUN İPTAL YETKİSİ * MAHKEMECE...

Sosyal güvenlik kontrol memuru tarafından yapılan tespite ve rapora dayanılarak...

DOĞUM BORÇLANMASI * YASAL KOŞULLAR

DOĞUM BORÇLANMASI * YASAL KOŞULLAR

Doğumdan önce zorunlu sigortalılığı bulunan kadın, doğum tarihinden itibaren iki...

TARIM BAĞ-KUR SİGORTASI * MAKUL SÜREDEN FAZLA SÜREN ZORUNLU SİGORTALILIK

TARIM BAĞ-KUR SİGORTASI * MAKUL SÜREDEN FAZLA SÜREN ZORUNLU...

Davacının 01.11.1987 tarihinde başlayan 2926 Sayılı Kanun kapsamındaki Tarım Bağ-Kur...

YERSİZ ÖDEMELER * ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI

YERSİZ ÖDEMELER * ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI

Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından yapılan yersiz ödeme ödeme yapılanın kasıtlı...

DOĞUM BORÇLANMASI * DOĞUMDAN ÖNCE SİGORTALI OLMA KOŞULU

DOĞUM BORÇLANMASI * DOĞUMDAN ÖNCE SİGORTALI OLMA KOŞULU

Sigortalılığın başladığı tarihten önce gerçekleşen doğumlar için doğum borçlanması...

ÖLÜM MAAŞI KESİLEN KADININ AÇTIĞI DAVA *  BOŞANILAN EŞLE EYLEMLİ YASAMA OLGUSUNUN ARAŞTIRILMASI

ÖLÜM MAAŞI KESİLEN KADININ AÇTIĞI DAVA * BOŞANILAN EŞLE...

Boşanan eşlerin kayıtlı oldukları bölgeler yönünden geniş kapsamlı Emniyet Müdürlüğü...

BAĞ-KUR KAYDINDA MESLEK ODASI * MESLEK ODASI KAYDINDA SAHTECİLİK

BAĞ-KUR KAYDINDA MESLEK ODASI * MESLEK ODASI KAYDINDA SAHTECİLİK

Oda kaydının sahtecilik yoluyla oluşturulduğu ve bu işlemin davacının katılımı ile...