Tasarrufun İptali

TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ KARARINDA USULİ HATA

TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ KARARINDA USULİ HATA

Hangi davalılar arasındaki tasarrufun hangi alacakla ilgili olarak iptaline karar...

TASARRUFUN İPTALİ * MİRASIN REDDİ

TASARRUFUN İPTALİ * MİRASIN REDDİ

Koşulların varlığı halinde “mirasın reddi” işleminin de İİK 277 ve devamı maddeleri...

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI * HANGİ TASARRUFUN İPTAL EDİLECEĞİ

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI * HANGİ TASARRUFUN İPTAL EDİLECEĞİ

Borçlunun iptal edilebilecek tasarrufları alacaklılardan mal kaçırılmasına yönelik...

ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMA * ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DURUMU

ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMA * ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DURUMU

Taşınmazı satın alan kişinin uzun yıllardır borçlunun kiracısı olması sebebiyle;...

TASARRUFUN İPTALİ * İLAMIN İCRASI * KESİNLEŞME KOŞULU

TASARRUFUN İPTALİ * İLAMIN İCRASI * KESİNLEŞME KOŞULU

Tasarrufun iptaline ilişkin ilamın icrası için kesinleşme koşulu aranmaz.