Tasarrufun İptali

ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMA * ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DURUMU

ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMA * ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DURUMU

Taşınmazı satın alan kişinin uzun yıllardır borçlunun kiracısı olması sebebiyle;...

TASARRUFUN İPTALİ * İLAMIN İCRASI * KESİNLEŞME KOŞULU

TASARRUFUN İPTALİ * İLAMIN İCRASI * KESİNLEŞME KOŞULU

Tasarrufun iptaline ilişkin ilamın icrası için kesinleşme koşulu aranmaz.

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI * HANGİ TASARRUFUN İPTAL EDİLECEĞİ

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI * HANGİ TASARRUFUN İPTAL EDİLECEĞİ

Borçlunun iptal edilebilecek tasarrufları alacaklılardan mal kaçırılmasına yönelik...

TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ KARARINDA USULİ HATA

TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ KARARINDA USULİ HATA

Hangi davalılar arasındaki tasarrufun hangi alacakla ilgili olarak iptaline karar...

TASARRUFUN İPTALİ * MİRASIN REDDİ

TASARRUFUN İPTALİ * MİRASIN REDDİ

Koşulların varlığı halinde “mirasın reddi” işleminin de İİK 277 ve devamı maddeleri...