Taşıma Hukuku

TAŞIMA HUKUKU * TAŞIYANIN SORUMLULUĞU

TAŞIMA HUKUKU * TAŞIYANIN SORUMLULUĞU

Taşınan yükün özelliği de dikkate alındığında, yükün sağlıklı taşınabilmesi ve hasar...

TAŞIMADAN DOĞAN ZARARLAR * CMR KURALLARI

TAŞIMADAN DOĞAN ZARARLAR * CMR KURALLARI

Taşıma olayında gecikmeden doğan zarar ile malın hasar görmesinden doğan zarar birbirinden...

TAŞIMA ÜCRETİ * GÖNDEREN İLE GÖNDERİLENİN SORUMLULUĞU

TAŞIMA ÜCRETİ * GÖNDEREN İLE GÖNDERİLENİN SORUMLULUĞU

Taşımaya konu olan eşyanın gönderilen tarafından kabul edilmesiyle gönderen ve gönderilen...

İCRA İNKAR TAZMİNATI * TEMERRÜT

İCRA İNKAR TAZMİNATI * TEMERRÜT

Likit olmayan alacağa icra inkar tazminatı hükmedilemez. Sigorta şirketine hasarın...

TAŞIMA HUKUKU * GASP * TAŞIYICININ SORUMLULUĞU * İSPAT KÜLFETİ

TAŞIMA HUKUKU * GASP * TAŞIYICININ SORUMLULUĞU * İSPAT...

Taşıyıcının sorumluluktan kurtulabilmesi için hasarın, önlenmesi mümkün olmayan...

TAŞIMA HUKUKU * ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

TAŞIMA HUKUKU * ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

CMR kuralına göre taşımadan doğan davalarda zamanaşımı süresi bir yıldır. Taşıyanın...

TAŞIMA HUKUKU * MALIN YERİNDE TESLİMİ * ANTREPO ÜCRETİ

TAŞIMA HUKUKU * MALIN YERİNDE TESLİMİ * ANTREPO ÜCRETİ

Fransa’dan Türkiye’ye taşınan eşyanın taşınmasına CMR kuralları uygulanacaktır....

TAŞIMA HUKUKU * RÜCU DAVASI ZAMANAŞIMI * FAİZ KURALLARI

TAŞIMA HUKUKU * RÜCU DAVASI ZAMANAŞIMI * FAİZ KURALLARI

Taşınan mal antrepoya teslim edilmiş, antrepocunun taşıyanın ifa yardımcısı olduğu...

ULUSLARARASI TAŞIMA * CMR KURALLARI * MAHKEMENİN İZLEYECEĞİ YOL

ULUSLARARASI TAŞIMA * CMR KURALLARI * MAHKEMENİN İZLEYECEĞİ...

Taşıma güzergah itibariyle uluslararası bir nitelik taşımaktadır. Bu nedenle somut...

ULUSLARARASI TAŞIMA * CMR KURALLARI

ULUSLARARASI TAŞIMA * CMR KURALLARI

Uluslararası taşımalarda ülkemiz tarafından onaylanan ve bir iç hukuk kuralı haline...

ULUSLARARASI TAŞIMA * CMR KURALI * NAVLUN BORCU * FOB ŞATIŞLAR

ULUSLARARASI TAŞIMA * CMR KURALI * NAVLUN BORCU * FOB ŞATIŞLAR

Taşıma sözleşmesinde alıcının sorumluluğundan söz edilmesi için öncelikli gönderilen...