Usul Hükümleri

BORÇLUNUN İTİRAZI * İTİRAZIN SINIRLARI * MAHKEMENİN YETKİSİ

BORÇLUNUN İTİRAZI * İTİRAZIN SINIRLARI * MAHKEMENİN YETKİSİ

Borçlunun talebi alacağın ödendiği iddiasıyla takibe itiraza ilişkin olup, tebligatın...

PAYLI MÜLKİYET * TAHLİYE İSTEKLİ TAKİP YAPMA HAKKI * ÇOĞUNLUK

PAYLI MÜLKİYET * TAHLİYE İSTEKLİ TAKİP YAPMA HAKKI * ÇOĞUNLUK

Pay ve paydaş çoğunluğuna sahip olmayan malik tek başına tahliye isteyemez.

KAT MÜLKİYETİ * SİTE YÖNETİMİ * TARAF SIFATI * İCRA TAKİBİ

KAT MÜLKİYETİ * SİTE YÖNETİMİ * TARAF SIFATI * İCRA TAKİBİ

Kat mülkiyetinde ve site mülkiyetinde yöneticinin temsil yetkisine giren işlerden...

İCRA İFLAS SUÇLARI

İCRA İFLAS SUÇLARI

İcra iflas kanununun 346.maddesi gereğince icra suçları icra mahkemelerinde görülür.

SIRA CETVELİNE İTİRAZ * DURUŞMA AÇILMASI

SIRA CETVELİNE İTİRAZ * DURUŞMA AÇILMASI

Sıra cetveline ilişkin şikayetlerde duruşma açmak, taraf teşkilini sağlamak ve tarafları...

SIRA CETVELİNE İTİRAZ * MUVAZAALI İŞLEM * İSPAT KÜLFETİ

SIRA CETVELİNE İTİRAZ * MUVAZAALI İŞLEM * İSPAT KÜLFETİ

Muvazaa nedenine dayalı sıra cetveline itiraz davasında ispat yükü alacağına itiraz...