Usul Hükümleri

BORÇLUNUN İTİRAZI * İTİRAZIN SINIRLARI * MAHKEMENİN YETKİSİ

BORÇLUNUN İTİRAZI * İTİRAZIN SINIRLARI * MAHKEMENİN YETKİSİ

Borçlunun talebi alacağın ödendiği iddiasıyla takibe itiraza ilişkin olup, tebligatın...

İCRA İFLAS SUÇLARI

İCRA İFLAS SUÇLARI

İcra iflas kanununun 346.maddesi gereğince icra suçları icra mahkemelerinde görülür.

KAT MÜLKİYETİ * SİTE YÖNETİMİ * TARAF SIFATI * İCRA TAKİBİ

KAT MÜLKİYETİ * SİTE YÖNETİMİ * TARAF SIFATI * İCRA TAKİBİ

Kat mülkiyetinde ve site mülkiyetinde yöneticinin temsil yetkisine giren işlerden...

SIRA CETVELİNE İTİRAZ * MUVAZAALI İŞLEM * İSPAT KÜLFETİ

SIRA CETVELİNE İTİRAZ * MUVAZAALI İŞLEM * İSPAT KÜLFETİ

Muvazaa nedenine dayalı sıra cetveline itiraz davasında ispat yükü alacağına itiraz...

SIRA CETVELİNE İTİRAZ * DURUŞMA AÇILMASI

SIRA CETVELİNE İTİRAZ * DURUŞMA AÇILMASI

Sıra cetveline ilişkin şikayetlerde duruşma açmak, taraf teşkilini sağlamak ve tarafları...

PAYLI MÜLKİYET * TAHLİYE İSTEKLİ TAKİP YAPMA HAKKI * ÇOĞUNLUK

PAYLI MÜLKİYET * TAHLİYE İSTEKLİ TAKİP YAPMA HAKKI * ÇOĞUNLUK

Pay ve paydaş çoğunluğuna sahip olmayan malik tek başına tahliye isteyemez.