Usul Hukuku

KADASTRO HUKUKU * KEŞİF GİDERİ * KESİN SÜRE

KADASTRO HUKUKU * KEŞİF GİDERİ * KESİN SÜRE

Öğreti ve uygulamada kararlılık kazanan görüşlere göre, kesin süreden söz edilebilmesi...

GİDER AVANSI * DELİL AVANSI ARA KARARLARI

GİDER AVANSI * DELİL AVANSI ARA KARARLARI

Hangi delilin toplanması için ne miktarda delil avansı yatırılması gerektiği ara...

GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ * İŞ DAVALARI * YETKİLİ MAHKEME

GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ * İŞ DAVALARI * YETKİLİ MAHKEME

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 20.06.2012 tarihli ilke kararı gereğince...

YARGITAY BOZMASINDAN SONRA ISLAH * GEÇERSİZ ZAMANAŞIMI DEFİ

YARGITAY BOZMASINDAN SONRA ISLAH * GEÇERSİZ ZAMANAŞIMI...

Yargıtay’ın bozma kararından sonra ıslah yapılamaz. Süresi içinde ileri sürülmeyen...

İŞ KAZASI * MADDİ ZARAR * YARGITAY BOZMASI * KAZANILMIŞ HAKLAR

İŞ KAZASI * MADDİ ZARAR * YARGITAY BOZMASI * KAZANILMIŞ...

İş kazası davası sonucunda davacı tarafın tüm itirazları reddedilmek suretiyle sadece...

ŞUFA (ÖNALIM) HAKKI * TARAFLARIN TACİR OLMASI * GÖREVLİ MAHKEME

ŞUFA (ÖNALIM) HAKKI * TARAFLARIN TACİR OLMASI * GÖREVLİ...

Her iki taraf tacir bile olsalar önalım davası Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülür.

TIBBİ HATA * HATADAN DOLAYI İNCELEME YÖNTEMİ * USULİ EKSİKLİĞİN YARGILAMAYA ETKİSİ

TIBBİ HATA * HATADAN DOLAYI İNCELEME YÖNTEMİ * USULİ EKSİKLİĞİN...

Kesin mehil verilen işlemin yapılmaması, bir hakkın ortadan kalkması sonucunu doğurduğundan...

İŞ DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME

İŞ DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 5. maddesinde, iş mahkemelerinde açılacak...

SAVCI * KAMU GÖREVLİSİNİN İDARİ HATASI

SAVCI * KAMU GÖREVLİSİNİN İDARİ HATASI

Kamu görevini yerine getirirken yapılan hatalı işlemler nedeniyle kamu görevlisi...

ALACAK DAVASI İLE HİZMET TESPİTİ DAVASININ BİRLİKTE AÇILAMAYACAĞI

ALACAK DAVASI İLE HİZMET TESPİTİ DAVASININ BİRLİKTE AÇILAMAYACAĞI

Her iki dava türünün, taraflarının statüsü, hakimin delil araştırma bakımından kendiliğinden...

GİDER AVANSI * DELİL İKAMESİ AVANSI * DAVA ŞARTI

GİDER AVANSI * DELİL İKAMESİ AVANSI * DAVA ŞARTI

Mahkeme dava şartı olarak belirlediği gider avansına yönelik ara kararında gider...

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜ * ORGAN SIFATI * GÖREVLİ MAHKEME

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜ * ORGAN SIFATI * GÖREVLİ MAHKEME

Limited şirketin işlerini yürütmek ve ortaklığı temsil etme yetkileriyle şirkete...

TİCARİ AMAÇLA TAŞINMAZ ALIMI * DAVADA GÖREV

TİCARİ AMAÇLA TAŞINMAZ ALIMI * DAVADA GÖREV

Ticari amaçla satın alınan taşınmaza ilişkin davaya Tüketici Mahkemesinde değil...

MAHKEME KARARINDA TALEPLE İLGİLİ HÜKÜM BULUNMAMASI

MAHKEME KARARINDA TALEPLE İLGİLİ HÜKÜM BULUNMAMASI

HMK 297/2 maddesinde, ” Hükmün sonuç kısmında gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar...

HAKSIZ FİİL * SİGORTANIN RÜCUEN TAZMİNAT İSTEMİ * GÖREVLİ MAHKEME

HAKSIZ FİİL * SİGORTANIN RÜCUEN TAZMİNAT İSTEMİ * GÖREVLİ...

Sigortacının sorumlu kişi aleyhine açacağı dava sigorta poliçesinden doğan bir dava...

DAVANIN İHBARI * TARAF SIFATI

DAVANIN İHBARI * TARAF SIFATI

İhbar edilen üçüncü kişi davada taraf sıfatını kazanamaz.