Usul Hukuku

KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI * HAKSIZ FİİL * GÖREVLİ MAHKEME

KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI * HAKSIZ FİİL * GÖREVLİ...

Kimlik bilgileri üçüncü kişilerce kullanılarak bankadan kredi çekilmesi halinde,...

TANIK DELİLİ * TANIK SAYISINDA SINIRLAMA

TANIK DELİLİ * TANIK SAYISINDA SINIRLAMA

Henüz tanıklar dinlenmeden tanık sayısı sınırlandırılamaz. Bir kısım tanıklar dinlendikten...

KASKO SİGORTASI * DAİN VE MÜRTEHİN KAYDI * DAVADA İZLENECEK YOL

KASKO SİGORTASI * DAİN VE MÜRTEHİN KAYDI * DAVADA İZLENECEK...

Dava, kasko sigorta poliçesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkin olup, sigorta...

KASTEN ADAM ÖLDÜRME * MANEVİ TAZMİNAT * AİLE BAŞKANININ SORUMLULUĞU * GÖREVLİ MAHKEME

KASTEN ADAM ÖLDÜRME * MANEVİ TAZMİNAT * AİLE BAŞKANININ...

Davacı, davalılardan İ. ve Ö.un reşit olmayan çocuğu T. ile davalılardan A. ve S.'nin...

KİRA İLİŞKİSİNDEN DOĞAN DAVALAR * SULH HUKUK MAHKEMESİ

KİRA İLİŞKİSİNDEN DOĞAN DAVALAR * SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kira ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıklar Sulh Hukuk Mahkemesinin görevine girmektedir.

ŞUFA (ÖNALIM) HAKKI * TARAFLARIN TACİR OLMASI * GÖREVLİ MAHKEME

ŞUFA (ÖNALIM) HAKKI * TARAFLARIN TACİR OLMASI * GÖREVLİ...

Her iki taraf tacir bile olsalar önalım davası Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülür.

ALACAK DAVASI İLE HİZMET TESPİTİ DAVASININ BİRLİKTE AÇILAMAYACAĞI

ALACAK DAVASI İLE HİZMET TESPİTİ DAVASININ BİRLİKTE AÇILAMAYACAĞI

Her iki dava türünün, taraflarının statüsü, hakimin delil araştırma bakımından kendiliğinden...

İŞÇİNİN BAŞKA DAVADAKİ BEYANLARI * MAHKEME HARİCİ İKRAR

İŞÇİNİN BAŞKA DAVADAKİ BEYANLARI * MAHKEME HARİCİ İKRAR

Davacı işçinin dava konusu işvereniyle ilgili olarak tanık sıfatıyla verdiği ifadeler...

GÖREVLERİNDEN DOLAYI HAKİM VE SAVCILARA AÇILACAK DAVALAR * İZLENECEK YOL

GÖREVLERİNDEN DOLAYI HAKİM VE SAVCILARA AÇILACAK DAVALAR...

14.2.2011 tarihinde yürürlüğe giren yeni Yasa’ya göre; Hakim ve Savcıların görevlerinden...

TAHKİKATIN SONA ERMESİ * YARGITAY BOZMASI * DAVANIN ISLAHI

TAHKİKATIN SONA ERMESİ * YARGITAY BOZMASI * DAVANIN ISLAHI

Islah tahkikatın sona ermesine kadar yapılabilir. Tahkikatın tamamlanmasını izleyen...

KOOPERATİF ÜYELİĞİNİN TESPİTİ * EL ATMANIN ÖNLENMESİ * TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI * YAZILI YARGILAMA ve BASİT YARGILAMA  USULÜNE TABİ DAVALARIN BİRLİKTE YÜRÜTÜLEMEMESİ

KOOPERATİF ÜYELİĞİNİN TESPİTİ * EL ATMANIN ÖNLENMESİ *...

Asıl ve birleşen dava, hukuki nitelikleri itibari ile yazılı yargılama usulüne tabidirler....

İŞ MAKİNESİ KİRALANMASI * GÖREVLİ MAHKEME

İŞ MAKİNESİ KİRALANMASI * GÖREVLİ MAHKEME

İş makinesinin kiralanmasından doğan uyuşmazlık sebebiyle açılan davaya Sulh Hukuk...

TİCARİ DEFTERLER * USULSÜZ KAYITLAR * FATURA

TİCARİ DEFTERLER * USULSÜZ KAYITLAR * FATURA

Usulüne uygun olarak tutulmamış olsa dahi ticari defterler sahibi aleyhine delil...

MADDİ OLGUNUN İSPATI * TANIK DELİLİ

MADDİ OLGUNUN İSPATI * TANIK DELİLİ

Maddi vakıalar tanık dahil her türlü delil ile ispatlanabilir.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ * GERÇEK DEĞERİN TESPİTİ

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ * GERÇEK DEĞERİN TESPİTİ

Dava, 17.08.2005 günlü ölünceye kadar bakma sözleşmesi gereğince 2509 ada 2 parsel...

YARGILAMANIN İADESİ * KARŞI TARAFIN KABULÜ

YARGILAMANIN İADESİ * KARŞI TARAFIN KABULÜ

Yargılamanın iadesi talebinin dayanağını oluşturan belgelerin sahte olduğuna ilişkin...