Usul Hukuku

MAHKEME KARARLARI * GEREKÇE

MAHKEME KARARLARI * GEREKÇE

Sair hususların gerekçeli kararda açıklanmasına” hüküm özeti oluşturulup, tefhim...

KASKO SİGORTASI * DAİN VE MÜRTEHİN KAYDI * DAVADA İZLENECEK YOL

KASKO SİGORTASI * DAİN VE MÜRTEHİN KAYDI * DAVADA İZLENECEK...

Dava, kasko sigorta poliçesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkin olup, sigorta...

SAVCI * KAMU GÖREVLİSİNİN İDARİ HATASI

SAVCI * KAMU GÖREVLİSİNİN İDARİ HATASI

Kamu görevini yerine getirirken yapılan hatalı işlemler nedeniyle kamu görevlisi...

DAVA DİLEKÇESİNİN DAVALIYA TEBLİĞİ * TEBLİGATTA UYGULANACAK YÖNTEM

DAVA DİLEKÇESİNİN DAVALIYA TEBLİĞİ * TEBLİGATTA UYGULANACAK...

Dava dilekçesinin tebliğ edildiği tarihte davalı şirketin ticaret sicil memurluğundan...

SANIKLAR ARASINDA MENFAAT ÇATIŞMASI * MÜDAFİNİN DURUMU

SANIKLAR ARASINDA MENFAAT ÇATIŞMASI * MÜDAFİNİN DURUMU

Aralarında menfaat çatışması olan sanıklara tek müdafi atanamaz.

YARGITAY BOZMASINDAN SONRA ISLAH * GEÇERSİZ ZAMANAŞIMI DEFİ

YARGITAY BOZMASINDAN SONRA ISLAH * GEÇERSİZ ZAMANAŞIMI...

Yargıtay’ın bozma kararından sonra ıslah yapılamaz. Süresi içinde ileri sürülmeyen...

TAPU KAPSAMINDA OLAN YERİN TESPİTİ * HUKUKİ YARAR

TAPU KAPSAMINDA OLAN YERİN TESPİTİ * HUKUKİ YARAR

Her ne kadar, arazi kadastrosunda bu yerin durumunun ne olduğu, arazi kadastrosu...

KAT MÜLKİYETİNE İLİŞKİN DAVALAR * DAVADA GÖREV

KAT MÜLKİYETİNE İLİŞKİN DAVALAR * DAVADA GÖREV

Apartman yönetimi tarafından veya yönetim aleyhine açılan davadaki uyuşmazlık, Kat...

DAVALI ADRESİ * MAHKEMENİN İZLEYECEĞİ YOL

DAVALI ADRESİ * MAHKEMENİN İZLEYECEĞİ YOL

Davalının adresinin hiç bildirilmemesi halinde davanın açılmamış sayılmasına karar...

ISLAH DİLEKÇESİ * VERİLEN SÜRE

ISLAH DİLEKÇESİ * VERİLEN SÜRE

Islah için verilen sürenin ve sonuçlarının açık şekilde belirtilmesi gerekir.

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜ * ORGAN SIFATI * GÖREVLİ MAHKEME

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜ * ORGAN SIFATI * GÖREVLİ MAHKEME

Limited şirketin işlerini yürütmek ve ortaklığı temsil etme yetkileriyle şirkete...

SIRA CETVELİNE YÖNELİK ŞİKAYET * MAHKEME KARARI

SIRA CETVELİNE YÖNELİK ŞİKAYET * MAHKEME KARARI

Sıra cetveline yönelik şikayetlerde, şikayetin hangi nedenle kabul edileceği yada...

HAKSIZ FİİL * SİGORTANIN RÜCUEN TAZMİNAT İSTEMİ * GÖREVLİ MAHKEME

HAKSIZ FİİL * SİGORTANIN RÜCUEN TAZMİNAT İSTEMİ * GÖREVLİ...

Sigortacının sorumlu kişi aleyhine açacağı dava sigorta poliçesinden doğan bir dava...

MENFİ TESPİT DAVASI * DİRENME * BOZMA GEREKÇESİNE GÖRE KARAR VERİLMESİ

MENFİ TESPİT DAVASI * DİRENME * BOZMA GEREKÇESİNE GÖRE...

Yargıtay’ca bozulan karardan sonra bozma gerekçelerine dayalı olarak oluşturulan...

PAYDAŞLAR ARASI ELATMA * ELATILAN YERİN YARGILAMA SIRASINDA DEVRİ

PAYDAŞLAR ARASI ELATMA * ELATILAN YERİN YARGILAMA SIRASINDA...

İki taraftan biri dava konusunu (müddeabihi) bir başkasına temlik ettiği takdirde...

KREDİ KARTINDAN DOĞAN DAVADA GÖREV

KREDİ KARTINDAN DOĞAN DAVADA GÖREV

Kredi kartı veren bankanın kart sahibine karşı açacağı alacak davasına Tüketici...