Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

MARKANIN SAĞLADIĞI KARŞILIK - SÖZLEŞMENİN HAKSIZ FESHİ

MARKANIN SAĞLADIĞI KARŞILIK - SÖZLEŞMENİN HAKSIZ FESHİ

BK’nın 106.maddesi gereğince ileri sürülen aksaklıkların giderilmesi için süre verilmeden...

MARKA HUKUKU * TİCARET ÜNVANIYLA BENZERLİK

MARKA HUKUKU * TİCARET ÜNVANIYLA BENZERLİK

İsim benzerliği kötü niyete karine oluşturmaz.

SENET İPTALİ • ÇEKİŞMESİZ YARGI • TİCARET MAHKEMESİ

SENET İPTALİ • ÇEKİŞMESİZ YARGI • TİCARET MAHKEMESİ

Kıymetli evrakın zayiinden doğan çekişmesiz yargı uyuşmazlığında Ticaret Mahkemesi...

GEMİ ADAMI ALACAĞI • KANUNİ REHİN HAKKI • BİLİRKİŞİ KURULU

GEMİ ADAMI ALACAĞI • KANUNİ REHİN HAKKI • BİLİRKİŞİ KURULU

Davacı kaptan olarak görev yapmasından dolayı hak kazandığı ücret sebebiyle görev...

ÇEK HAMİLİ • MEŞRU HAMİL • KÖTÜ NİYETLİ HAMİL • İSPAT KÜLFETİ

ÇEK HAMİLİ • MEŞRU HAMİL • KÖTÜ NİYETLİ HAMİL • İSPAT KÜLFETİ

Somut olayda çeki elinde bulunduran davalı hamil, muntazam ciro silsilesine göre...

TİCARET HUKUKU • TAŞIMA SÖZLEŞMESİ • İSPAT KOŞULU • YAZILI DELİL BAŞLANGICI

TİCARET HUKUKU • TAŞIMA SÖZLEŞMESİ • İSPAT KOŞULU • YAZILI...

Kural olarak yazılı şekil taşıma sözleşmesinde geçerlilik şartı değil ise de; davada...

İŞYERİ SİGORTA POLİÇESİ * SEL ZARARININ TEMLİK EDİLMESİ

İŞYERİ SİGORTA POLİÇESİ * SEL ZARARININ TEMLİK EDİLMESİ

Dava dışı sigorta ettiren, kazayla ilgili olarak uğradığını iddia ettiği zarar nedeniyle...

BANKANIN ÇEKİ KAYBETMESİ • ZARARIN İSPATI

BANKANIN ÇEKİ KAYBETMESİ • ZARARIN İSPATI

Davalı bankada kaybolan çekin zararının bankaca karşılanabilmesi için çek kaybedilmeseydi...

ŞİRKET HİSSE DEVRİ * SATIŞIN İPTALİ DAVASI

ŞİRKET HİSSE DEVRİ * SATIŞIN İPTALİ DAVASI

Dava tarihinde şirkete ortak olmak, dava açmak için yeterlidir.

İŞ KAZASI • YÜZDE 38,20 ORANINDA BEDEN GÜCÜ KAYBI • MANEVİ TAZMİNAT MİKTARI

İŞ KAZASI • YÜZDE 38,20 ORANINDA BEDEN GÜCÜ KAYBI • MANEVİ...

Yüzde 38,20 oranında beden gücü kaybının oluştuğu kazada hükmedilen 3.000,00 TL...

Haksız Fiil - İdari Para Cezası - Tazminat - Zamanaşımı

Haksız Fiil - İdari Para Cezası - Tazminat - Zamanaşımı

İdari para cezaları da Borçlar Kanunu yönünden ceza anlamında olup, idari para cezasına...

BANKANIN SORUMLULUĞU • AZLEDİLEN VEKİL

BANKANIN SORUMLULUĞU • AZLEDİLEN VEKİL

Azledilen vekile ödeme yapan bankanın vekil edene yeniden ödeme yapması gerekir.

YÜKSEK VOLTAJLI ELEKTRİKTEN DOĞAN ZARAR

YÜKSEK VOLTAJLI ELEKTRİKTEN DOĞAN ZARAR

Yüksek voltajda elektrik verilmesinden doğan zarardan elektriğin dağıtımını üstlenen...

YAKIT ALACAĞI • GEMİ ALACAKLISI • İHTİYATİ HACİZ

YAKIT ALACAĞI • GEMİ ALACAKLISI • İHTİYATİ HACİZ

Yakıtın gemiye teslim edildiği belli olup, yakıt alacağının gemi alacaklısı hakkı...

SENET ÜZERİNDEKİ İMZA İNCELEMESİNİN SONUCU GELMEDEN HÜKÜM KURULAMAZ

SENET ÜZERİNDEKİ İMZA İNCELEMESİNİN SONUCU GELMEDEN HÜKÜM...

Dosya içeriğinden ve davacı vekilinin beyanlarından davacı hakkında Sultanbeyli...

KISITLI ADINA AÇILAN DAVA * İZİN KOŞULU * VASİLİK SÜRESİ

KISITLI ADINA AÇILAN DAVA * İZİN KOŞULU * VASİLİK SÜRESİ

Kısıtlı adına dava açılabilmesi için vesayet makamından izin alınması gerekir. Bu...