Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

ŞİRKETİN TASFİYESİ • ÖDENMEMİŞ BORÇLAR • İHYA KARARI

ŞİRKETİN TASFİYESİ • ÖDENMEMİŞ BORÇLAR • İHYA KARARI

Tüzel kişiliğin sona ermesi için tasfiye işlemlerinin eksiksiz olarak tamamlanması...

ÇEK HAMİLİ • MEŞRU HAMİL • KÖTÜ NİYETLİ HAMİL • İSPAT KÜLFETİ

ÇEK HAMİLİ • MEŞRU HAMİL • KÖTÜ NİYETLİ HAMİL • İSPAT KÜLFETİ

Somut olayda çeki elinde bulunduran davalı hamil, muntazam ciro silsilesine göre...

SENET ÜZERİNDEKİ İMZA İNCELEMESİNİN SONUCU GELMEDEN HÜKÜM KURULAMAZ

SENET ÜZERİNDEKİ İMZA İNCELEMESİNİN SONUCU GELMEDEN HÜKÜM...

Dosya içeriğinden ve davacı vekilinin beyanlarından davacı hakkında Sultanbeyli...

TİCARİ SIR

TİCARİ SIR

Bir şirket çalışanını bünyesine katıp diğer firmanın sırlarından yararlanmak haksız...

MARKA HUKUKU • MARKA DEVRİ • GEÇERSİZ SÖZLEŞME

MARKA HUKUKU • MARKA DEVRİ • GEÇERSİZ SÖZLEŞME

Marka hakkının devri protokolünün bir maddesinin yerine getirilmemesi tüm sözleşmeyi...

İŞÇİNİN REKABET YASAĞI * GÖREVLİ MAHKEME

İŞÇİNİN REKABET YASAĞI * GÖREVLİ MAHKEME

İş akti sonlandırıldıktan sonraki rekabet yasağında Asliye Ticaret Mahkemesi yetkilidir.

GEMİ ADAMI ALACAĞI • KANUNİ REHİN HAKKI • BİLİRKİŞİ KURULU

GEMİ ADAMI ALACAĞI • KANUNİ REHİN HAKKI • BİLİRKİŞİ KURULU

Davacı kaptan olarak görev yapmasından dolayı hak kazandığı ücret sebebiyle görev...

İŞ KAZASI • YÜZDE 38,20 ORANINDA BEDEN GÜCÜ KAYBI • MANEVİ TAZMİNAT MİKTARI

İŞ KAZASI • YÜZDE 38,20 ORANINDA BEDEN GÜCÜ KAYBI • MANEVİ...

Yüzde 38,20 oranında beden gücü kaybının oluştuğu kazada hükmedilen 3.000,00 TL...

İNTERNET HESABI * BANKANIN SORUMLULUĞU

İNTERNET HESABI * BANKANIN SORUMLULUĞU

İnternet hesabındaki paranın hesap sahibinin bilgi ve rızası olmaksızın üçüncü kişilere...

Haksız Fiil - İdari Para Cezası - Tazminat - Zamanaşımı

Haksız Fiil - İdari Para Cezası - Tazminat - Zamanaşımı

İdari para cezaları da Borçlar Kanunu yönünden ceza anlamında olup, idari para cezasına...

ŞİRKET ORTAĞI İLE ŞİRKET ARASINDA AÇILAN DAVA * DAVADA GÖREV

ŞİRKET ORTAĞI İLE ŞİRKET ARASINDA AÇILAN DAVA * DAVADA...

Şirketin eski ortağı ve yönetim kurulu üyesiyle şirket arasında doğan anlaşmazlık...

YAZILI DELİL • YAZILI DELİL BAŞLANGICI • TANIK DİNLENMESİ

YAZILI DELİL • YAZILI DELİL BAŞLANGICI • TANIK DİNLENMESİ

Taraflar arasında varolduğu iddia edilen sözleşmenin varlığını kanıtlayan yazılı...

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ - MARKANIN HİZMETSEL TERKİNİ

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ - MARKANIN HİZMETSEL TERKİNİ

Bir harf farkı olan markalardan biri diğerinin hizmet sunduğu alanda terkin edilebilir.

TANINMIŞ MARKA • HAKSIZ REKABET

TANINMIŞ MARKA • HAKSIZ REKABET

Tanınmış markayı taklit eden markalı ürün toplatılır.

ŞİRKET HİSSE DEVRİ * SATIŞIN İPTALİ DAVASI

ŞİRKET HİSSE DEVRİ * SATIŞIN İPTALİ DAVASI

Dava tarihinde şirkete ortak olmak, dava açmak için yeterlidir.

GEMİYE SATILAN MALZEME * KANUNİ REHİN HAKKI

GEMİYE SATILAN MALZEME * KANUNİ REHİN HAKKI

Gemiye satılan boya ve levazımın geminin iyi halde muhafazası için zaruri malzeme...