Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

İHALENİN FESHİ DAVASINDA PARA CEZASI * ALEYHE BOZMA YASAĞININ GEÇERSİZLİĞİ

İHALENİN FESHİ DAVASINDA PARA CEZASI * ALEYHE BOZMA YASAĞININ...

Kamu düzenine aykırılıkta aleyhe bozma yasağı işlemez.

FİKRİ HAKLAR • SINAİ MÜLKİYET• KESİNLEŞMEDEN İNFAZ EDİLEMEYECEK KARARLAR

FİKRİ HAKLAR • SINAİ MÜLKİYET• KESİNLEŞMEDEN İNFAZ EDİLEMEYECEK...

Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’nin ürün benzerliği yoluyla tescili tasarımına haksız...

Tacirler arasında düzenlenen yetki sözleşmesi

Tacirler arasında düzenlenen yetki sözleşmesi

HMK’nun 17. maddesi gereğince tacirler arasında düzenlenen yetki sözleşmesinin geçerli...

CİRO SİLSİLESİ • YETKİLİ HAMİL • GERİYE DÖNÜŞ CİROSU

CİRO SİLSİLESİ • YETKİLİ HAMİL • GERİYE DÖNÜŞ CİROSU

Muntazam bir ciro silsilesinde ciranta olarak ismi görünen alacaklı, geriye dönüş...

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ - MÜTEAHHİDİN PAYINA HACİZ

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ - MÜTEAHHİDİN PAYINA HACİZ

Müteahhidin borcu için kat karşılığı inşaat nedeni ile yapılacak inşaatta, ileri...

SGK Rücu Alacağı - İlamlı Takip - Emekli maaşı haczi

SGK Rücu Alacağı - İlamlı Takip - Emekli maaşı haczi

SGK’nın rücu alacağı sebebiyle yaptığı ilamlı icra takibinde borçlunun emekli maaşı...

TÜKETİCİ KREDİSİNDEN DOĞAN BORÇ - YARGILAMA USULÜ

TÜKETİCİ KREDİSİNDEN DOĞAN BORÇ - YARGILAMA USULÜ

Kredi borçlarında bankalar lehine hükümler içeren İ.İ.K. 68/b maddesinin tüketici...

GİDER AVANSI TAMAMLANMASI ARA KARARI

GİDER AVANSI TAMAMLANMASI ARA KARARI

Gider avansının tamamlanması için kesin süre verilirken, gider avansının ait olduğu...

İİK. mad. 120/2 uyarınca düzenlenen yetki belgesi - Borçlunun alacaklı olduğu icra dosyasına haciz

İİK. mad. 120/2 uyarınca düzenlenen yetki belgesi - Borçlunun...

Alacaklılar tarafından İİK. mad. 120/2 uyarınca düzenlenen yetki belgesi ile borçlularının...

Tehir-i icra - Teminat mektubu - Hacizlerin kaldırılması

Tehir-i icra - Teminat mektubu - Hacizlerin kaldırılması

Yargıtay’dan tehiri icra almak için icra dosyasına yatırılan paranın ya da sunulan...

KAMBİYO SENEDİ • BORCU KABUL • TAKİBİN İPTALİ

KAMBİYO SENEDİ • BORCU KABUL • TAKİBİN İPTALİ

Borcun kısmen veya tamamen kabul edilmesi halinde senedin kambiyo senedi vasfını...

KATKI PAYINA İLİŞKİN İLAM * İCRA TAKİBİ * KESİNLEŞME

KATKI PAYINA İLİŞKİN İLAM * İCRA TAKİBİ * KESİNLEŞME

Katkı payına ilişkin ilamların kesinleşmeden icraya konulabilmeleri mümkündür.

NAFAKA BORÇLUSUNUN ÖDEMELERİ • NAFAKA BORCUNUN ÖDENDİĞİNİN KABULÜ

NAFAKA BORÇLUSUNUN ÖDEMELERİ • NAFAKA BORCUNUN ÖDENDİĞİNİN...

Nafaka borçlusunun birbirini takip eden tarihlerde yaptığı ödemelerde “nafakaya...

YENİDEN KARAR DÜZELTME TALEBİ

YENİDEN KARAR DÜZELTME TALEBİ

Yargıtay’ın karar düzeltme istemi üzerine verdiği karara karşı karar düzeltme talebinde...

Emekli maaşına haciz - Haczin durdurulması

Emekli maaşına haciz - Haczin durdurulması

Alacaklının maaş haczinin durdurulması talebinin haczin kaldırılması istemi olduğu...

TÜKETİCİ HUKUKU • AYNEN İFA • AYIPLI OTONUN DEĞİŞTİRİLMESİ • DEĞER TESPİTİ

TÜKETİCİ HUKUKU • AYNEN İFA • AYIPLI OTONUN DEĞİŞTİRİLMESİ...

Takip konusu ilam gereğince ayıplı otonun misli ile aynen değiştirilmesi mümkün...