Yargıtay 13. Hukuk Dairesi

YAZILI DELİL BAŞLANGICI * TESELLÜM BELGESİ

YAZILI DELİL BAŞLANGICI * TESELLÜM BELGESİ

Teslim edilen mal karşılığında teslim edilenden alınmış olan belgenin alacak davasında...

AYIPLI MAL • TÜKETİCİ HAKLARI • KREDİ VERENİN SORUMLULUĞU

AYIPLI MAL • TÜKETİCİ HAKLARI • KREDİ VERENİN SORUMLULUĞU

Kredi verenin, tüketici kredisini, belirli marka ile mal veya hizmet satın alınması...

VEKALET ÜCRETİ • FAİZ • TEMERRÜT İHBARI

VEKALET ÜCRETİ • FAİZ • TEMERRÜT İHBARI

Temerrüt ihbarı yapılmadan vekalet ücretine faiz işletilemez.

TÜKETİCİ HUKUKU * ZAMANAŞIMI

TÜKETİCİ HUKUKU * ZAMANAŞIMI

Dosya masrafının iadesine ilişkin davada zamanaşımı süresi 10 yıldır.

İŞ KANUNU UYGULAMASI • SÖZLEŞME KURALI

İŞ KANUNU UYGULAMASI • SÖZLEŞME KURALI

İş Kanunu kapsamında olmayan çalışanın iş sözleşmesinde İş Kanunu uygulanacağı belirlenmiş...

GİDER AVANSI * KESİN SÜRE * BAŞKA ADLİYEDEKİ PTT ÜZERİNDEN YATIRMA

GİDER AVANSI * KESİN SÜRE * BAŞKA ADLİYEDEKİ PTT ÜZERİNDEN...

İki haftalık kesin süre içinde yatırılması gereken gider avansının başka bir adliyedeki...

GEÇERSİZ KONUT SATIŞI SÖZLEŞMESİ - TÜKETİCİ MAHKEMESİ

GEÇERSİZ KONUT SATIŞI SÖZLEŞMESİ - TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Yasanın öngördüğü şekil koşuluna uyulmaksızın adi yazılı şekilde yapılmış olan konut...

TÜKETİCİ KREDİSİ • TÜKETİCİ MAHKEMESİ

TÜKETİCİ KREDİSİ • TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Tüketici kredisinin ödenmemesinden doğan davaya tüketici mahkemesinde bakılır.

YARIŞMA PROGRAMINDA KAZANILIP ÖDENMEYEN ÖDÜLE UYGULANACAK FAİZ

YARIŞMA PROGRAMINDA KAZANILIP ÖDENMEYEN ÖDÜLE UYGULANACAK...

Davalı taraf tacir olup, 4489 Sayılı Yasa ile değişik 3095 Sayılı Yasa’nın 2/2....

AYIPLI MAL • TÜKETİCİ HAKLARI

AYIPLI MAL • TÜKETİCİ HAKLARI

Yasa gereğince tüketici; ayıplı malın misli ile değiştirilmesi, bedel iadesi, ayıp...

KREDİ SÖZLEŞMESİ - GENEL MAHKEMENİN GÖREVİ

KREDİ SÖZLEŞMESİ - GENEL MAHKEMENİN GÖREVİ

Banka ile davalılar arasında tüketici kredisi sözleşmesi ve geri ödeme planı bulunmamaktadır....

SATIM SÖZLEŞMESİ • SATICININ TESLİM YÜKÜ

SATIM SÖZLEŞMESİ • SATICININ TESLİM YÜKÜ

Satıcı satılan malı alıcıya güvenli biçimde teslim etmekle yükümlüdür.

TAZMİNAT • KOCA TARAFINDAN ALINAN DAİRENİN EŞ ADINA TESCİLİ • BEDEL ÖDEME DAVASINDA UYGULANACAK YÖNTEMLER

TAZMİNAT • KOCA TARAFINDAN ALINAN DAİRENİN EŞ ADINA TESCİLİ...

Koca tarafından satın alınan dairenin eş adına tescil edildiği savıyla açılan bedel...

ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ ÇEK • ÇEK NEDENİYLE AKDİ İLİŞKİ

ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ ÇEK • ÇEK NEDENİYLE AKDİ İLİŞKİ

Davaya konu çekte davacı ciro yoluyla hamil, davalı ise cirantadır. Çekler zamanında...

TÜKETİCİ HAKLARI * YABANCI PARADA KUR FARKI * KARŞILIKLILIK İLKESİ

TÜKETİCİ HAKLARI * YABANCI PARADA KUR FARKI * KARŞILIKLILIK...

Kredi veren bankanın yabancı para kurundaki artışlardan yararlanabileceğini öngören...

HAVA PARASININ GERİ İSTENMESİ • HUKUKA ve AHLAKA AYKIRI ÖDEMELER

HAVA PARASININ GERİ İSTENMESİ • HUKUKA ve AHLAKA AYKIRI...

Davacıya ödediği bedelin hava parası olduğunu kabul eden ve bir başka davada bu...