Yargıtay 16. Hukuk Dairesi

DAVADA GÖREV * KAMU DÜZENİ * MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

DAVADA GÖREV * KAMU DÜZENİ * MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

“Görev” kamu düzenine ilişkin olup, bir dava şartıdır. Bu nedenle yargılamanın her...

KULLANIM KADASTROSU

KULLANIM KADASTROSU

Kullanım kadastrosuna itiraz niteliğindeki davalarda mülkiyet sahibi Hazine yanında...

TÜM DURUŞMALARIN AYNI SAATE VERİLMESİ * DURUŞMA SAATİ

TÜM DURUŞMALARIN AYNI SAATE VERİLMESİ * DURUŞMA SAATİ

Aynı güne konulmuş olan duruşmaların tümüne aynı saat verilmiş ise, tarafların en...

SİGORTA ŞİRKETİ • RÜCU HAKKININ SINIRI • GERÇEK ZARAR

SİGORTA ŞİRKETİ • RÜCU HAKKININ SINIRI • GERÇEK ZARAR

Sigorta şirketi, rücu hakkını kullanırken sigortalısına fiilen ödediği miktarı değil,...