Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

YÖNETİCİNİN İBRA EDİLMİŞ OLMASI * ZİMMET

YÖNETİCİNİN İBRA EDİLMİŞ OLMASI * ZİMMET

Yönetici avukata yaptığı iş sebebiyle ödediği vekalet ücreti yönünden ibra edilmiş...

VAKIF YÖNETİCİLERİNİN GÖREVDEN ALINMASI * UYGULAMA YÖNTEMİ

VAKIF YÖNETİCİLERİNİN GÖREVDEN ALINMASI * UYGULAMA YÖNTEMİ

5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 10. maddesi, vakıf yöneticilerinin belirtilen sebeplerden...

ORTAK ALANIN KİRALANMASI * MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

ORTAK ALANIN KİRALANMASI * MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

Ortak alanın kiralanmasının kaldırılması istenebilir. Ancak, kira sözleşmesinin...

KLİMA CİHAZI KONULMASININ ŞARTLARI

KLİMA CİHAZI KONULMASININ ŞARTLARI

Kapatılan mutfak balkonunun dış duvarına monte edilmiş olan klima cihazının kaldırılması...

ORTAK ALANIN AİDİYETİ DAVASI * DAVADA TARAFLAR

ORTAK ALANIN AİDİYETİ DAVASI * DAVADA TARAFLAR

Otopark, garaj ve sığınak gibi ortak alanların bir kişiye ait olduğunun değil ortak...

DEPREM İÇİN GÜÇLENDİRME * YÖNETİCİYE SÜRE * DAVACIYA YETKİ

DEPREM İÇİN GÜÇLENDİRME * YÖNETİCİYE SÜRE * DAVACIYA YETKİ

Kat mülkiyeti yasası gereği deprem güçlendirmesi için yönetici yetkilidir. Yöneticinin...

KAT MÜLKİYETİ - ESKİ HALE GETİRME  - MAHKEMENİN İZLEYECEĞİ YOL

KAT MÜLKİYETİ - ESKİ HALE GETİRME - MAHKEMENİN İZLEYECEĞİ...

Kat mülkiyeti hükümlerine göre eski hale getirme istemiyle açılan davada, öncelikle...

KAT MÜLKİYETİ • YÖNETİCİ SEÇİMİ

KAT MÜLKİYETİ • YÖNETİCİ SEÇİMİ

Yönetici, kat maliklerinin hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından...

KAT MÜLKİYETİ • KAT MALİKLERİNİN BİNAYI KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ • TAŞINMAZIN ESKİ HALE GETİRİLMESİ • BİLİRKİŞİ • AVUKATLIK ÜCRETİ

KAT MÜLKİYETİ • KAT MALİKLERİNİN BİNAYI KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ...

KMK’nun 19. maddesine göre kat maliklerinin her yönüyle binayı titizlikle korumak...

VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK

VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK

Vakıf senedinde yapılması gereken değişikliğin noterde resen düzenleme şeklinde...

DERNEK VE ŞUBELEERİ • İŞYERİ KAVRAMI

DERNEK VE ŞUBELEERİ • İŞYERİ KAVRAMI

Dernek ve şubelerinin işgal ettiği mekanlar işyeri niteliğinde olup, tapuda mesken...

SOĞUTUCU • KAT MÜLKİYETİ • ORTAK YER

SOĞUTUCU • KAT MÜLKİYETİ • ORTAK YER

Projede yer olmasa da, komşuları rahatsız etmemek koşuluyla klima cihazının bağımsız...

KLİMA CİHAZI * KAT MÜLKİYETİ * ORTAK YER

KLİMA CİHAZI * KAT MÜLKİYETİ * ORTAK YER

Komşularını rahatsız etmemek koşuluyla kat malikinin kendi bağımsız bölümünün pencere...

KAT MALİKİNİN AÇTIĞI DAVA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SATILMASI

KAT MALİKİNİN AÇTIĞI DAVA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SATILMASI

Kat malikinin ortak yerlerde onarım yapılması istemiyle açtığı davanın devamı sırasında...

KAT MALİKLERİ KURULU • YÖNETİCİ SEÇİMİ • TOPLANTI ZAMANI

KAT MALİKLERİ KURULU • YÖNETİCİ SEÇİMİ • TOPLANTI ZAMANI

Yönetim planında zaman gösterilmemiş ise kat malikleri kurulu her yılın ilk ayında...

KAT MÜLKİYETİ • ESKİ HALE GETİRME • KAL • HUSUMET • USUL HUKUKU • DAVA ARKADAŞLIĞI • DAVANIN TÜM MİRASÇILARA KARŞI YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLULUĞU

KAT MÜLKİYETİ • ESKİ HALE GETİRME • KAL • HUSUMET • USUL...

Dava konusu 8 no.lu bağımsız bölümün mülkiyeti O. Saim Maşazade’ye ait olup dava...