Yargıtay 18. Hukuk Dairesi

ÇATININ ONARIMI * KAT MALİKLERİ * PROJEYE AYKIRI OLARAK YAPILAN TADİLAT

ÇATININ ONARIMI * KAT MALİKLERİ * PROJEYE AYKIRI OLARAK...

Blok çatısının onarımından o bloktaki tüm kat malikleri sorumludur. Davaya konu...

KÖPEK BESLENMESİ • KAT MALİKLERİNİN HAKLARI

KÖPEK BESLENMESİ • KAT MALİKLERİNİN HAKLARI

Anataşınmazdaki diğer kat maliklerine rahatsızlık verdiği anlaşılan köpeğin binadan...

KAT MÜLKİYETİ • ESKİ HALE GETİRME • KAL • HUSUMET • USUL HUKUKU • DAVA ARKADAŞLIĞI • DAVANIN TÜM MİRASÇILARA KARŞI YÜRÜTÜLMESİ ZORUNLULUĞU

KAT MÜLKİYETİ • ESKİ HALE GETİRME • KAL • HUSUMET • USUL...

Dava konusu 8 no.lu bağımsız bölümün mülkiyeti O. Saim Maşazade’ye ait olup dava...

VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK • GENEL KURUL KARARI

VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK • GENEL KURUL KARARI

Vakfın yetkili genel kurulundan usulüne uygun olarak karar alınmadan senette değişiklik...

KAT MALİKLERİ KURULU * KARARLARIN İPTALİ

KAT MALİKLERİ KURULU * KARARLARIN İPTALİ

Gerekli kayıtlar incelenmeden ve belgeler getirilmeden davaya başlanamaz.

KLİMA CİHAZI KONULMASININ ŞARTLARI

KLİMA CİHAZI KONULMASININ ŞARTLARI

Kapatılan mutfak balkonunun dış duvarına monte edilmiş olan klima cihazının kaldırılması...

KAT MALİKİNİN AÇTIĞI DAVA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SATILMASI

KAT MALİKİNİN AÇTIĞI DAVA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SATILMASI

Kat malikinin ortak yerlerde onarım yapılması istemiyle açtığı davanın devamı sırasında...

KAT MÜLKİYETİ • YÖNETİCİ SEÇİMİ

KAT MÜLKİYETİ • YÖNETİCİ SEÇİMİ

Yönetici, kat maliklerinin hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından...

DERNEK VE ŞUBELEERİ • İŞYERİ KAVRAMI

DERNEK VE ŞUBELEERİ • İŞYERİ KAVRAMI

Dernek ve şubelerinin işgal ettiği mekanlar işyeri niteliğinde olup, tapuda mesken...

DEPREM İÇİN GÜÇLENDİRME * YÖNETİCİYE SÜRE * DAVACIYA YETKİ

DEPREM İÇİN GÜÇLENDİRME * YÖNETİCİYE SÜRE * DAVACIYA YETKİ

Kat mülkiyeti yasası gereği deprem güçlendirmesi için yönetici yetkilidir. Yöneticinin...

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME

Bu tür davalara asliye hukuk mahkemesinde bakılır.

KAT MÜLKİYETİ • KAT MALİKLERİNİN BİNAYI KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ • TAŞINMAZIN ESKİ HALE GETİRİLMESİ • BİLİRKİŞİ • AVUKATLIK ÜCRETİ

KAT MÜLKİYETİ • KAT MALİKLERİNİN BİNAYI KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ...

KMK’nun 19. maddesine göre kat maliklerinin her yönüyle binayı titizlikle korumak...

KAT MÜLKİYETİ - ESKİ HALE GETİRME  - MAHKEMENİN İZLEYECEĞİ YOL

KAT MÜLKİYETİ - ESKİ HALE GETİRME - MAHKEMENİN İZLEYECEĞİ...

Kat mülkiyeti hükümlerine göre eski hale getirme istemiyle açılan davada, öncelikle...

YÖNETİCİNİN İBRA EDİLMİŞ OLMASI * ZİMMET

YÖNETİCİNİN İBRA EDİLMİŞ OLMASI * ZİMMET

Yönetici avukata yaptığı iş sebebiyle ödediği vekalet ücreti yönünden ibra edilmiş...

KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ - DAVADA HUSUMET

KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ - DAVADA HUSUMET

Kat malikleri kurulu kararlarının iptaline yönelik davalar yöneticiye karşı açılmalıdır.

KAT MALİKLERİNİN GİDER PAYLAŞIMINA UYMAMASI

KAT MALİKLERİNİN GİDER PAYLAŞIMINA UYMAMASI

Kat malikleri, ortak giderleri kat malikleri kurulu toplantısında belirleyecekleri...