Yargıtay 19. Hukuk Dairesi

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI * BİR YILLIK HAK DÜŞÜMÜ SÜRESİNİN BAŞLANGICI

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI * BİR YILLIK HAK DÜŞÜMÜ SÜRESİNİN...

İtirazın iptali davası bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde açılır. Ancak borçlunun...

TEMİNAT SENEDİ • SENET METNİNDE BELİRTİLMESİ

TEMİNAT SENEDİ • SENET METNİNDE BELİRTİLMESİ

Takibe konu senedin arka yüzünde senedin “kira bedeli, elektrik ve su borçları”...

Tüketici Kredisi -Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2016 / 15693 E, 2018 / 624 K

Tüketici Kredisi -Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2016 / 15693...

Davacı kredi sözleşmesinin her sayfasını imzalamış kredi taksitlerinin maaşından...

İTİRAZIN İPTALİ * TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ

İTİRAZIN İPTALİ * TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ

İtirazın iptali davasında hüküm kurulurken, icra dosyasında talep edilen miktar...

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI • TEMEL KOŞUL YETKİLİ İCRA DAİRESİ

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI • TEMEL KOŞUL YETKİLİ İCRA DAİRESİ

Yetkili icra dairesinde takip yapılmış olması itirazın iptali davasının temel koşulu...

İki ayrı vade tarihi bulunan senet

İki ayrı vade tarihi bulunan senet

İki ayrı vade tarihi bulunan senet kambiyo senedi değildir. Bu adi senedin borçlusu...

Kredi Kartı Sözleşmesi - Maaş hesabı blokesi- Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2016 / 17357 E, 2018 / 1772 K.

Kredi Kartı Sözleşmesi - Maaş hesabı blokesi- Yargıtay...

Davacı ile banka arasında imzalanan kredi kartı sözleşmesinde davalı bankaya maaş...

MENFİ TESPİT • USUL HUKUKU • İLAMIN DAVADA TARAF OLANLARI İLGİLENDİRMESİ • DAVAYA KATILAN HAKKINDA OLUMLU VEYA OLUMSUZ KARAR VERİLEMEMESİ

MENFİ TESPİT • USUL HUKUKU • İLAMIN DAVADA TARAF OLANLARI...

Kural olarak davada taraf olanlar hakkında hüküm kurulur. Davaya katılan yararına...

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI • YETKİ İTİRAZI • GÖREVLİ MAHKEME

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI • YETKİ İTİRAZI • GÖREVLİ MAHKEME

İcra takibine karşı münhasıran yetki itirazı yapılmış ise, bu itirazın kaldırılacağı...

Facebook üzerinden askerlikle ilgili fotoğraflar paylaşmak suretiyle emre itaatsizlikte ısrar

Facebook üzerinden askerlikle ilgili fotoğraflar paylaşmak...

Suç tarihinden evvel yazılı veya sözlü olarak tebliğ edilmiş bir emir bulunmadığı...

ÖLÜYE KARŞI AÇILAN DAVA • MİRASÇILARIN KATILIMI

ÖLÜYE KARŞI AÇILAN DAVA • MİRASÇILARIN KATILIMI

Davanın açılmasından önce ölmüş olan kişiye karşı dava açılması mümkün olmadığı...

ÇEKTE ŞEKİL KOŞULU • KEŞİDE TARİHİ • KAMBİYO SENEDİ • FAİZ BAŞLANGICI

ÇEKTE ŞEKİL KOŞULU • KEŞİDE TARİHİ • KAMBİYO SENEDİ • FAİZ...

Keşide tarihi çekte zorunlu şekil unsurudur. Çekin ibraz süresi keşide tarihinden...

Zamanaşımına uğramış çek - Yazılı delil başlangıcı

Zamanaşımına uğramış çek - Yazılı delil başlangıcı

Zamanaşımına uğramış çekler yazılı delil başlangıcı olup, çek lehdarı alacağını...

KAPALI FATURA • KARİNE NİTELİĞİ

KAPALI FATURA • KARİNE NİTELİĞİ

Kapalı düzenlenmiş olan fatura satış bedelinin tahsil edildiğine karinedir.

Haksız haczedilen emekli maaşının iadesi - Görevli mahkeme

Haksız haczedilen emekli maaşının iadesi - Görevli mahkeme

Haksız haciz sebebiyle el konulan emekli maaşının iadesine ilişkin talep şikayet...

SULH HUKUK MAHKEMESİ * TAKİPSİZ BIRAKILAN DAVA * AÇILMAMIŞ SAYILMA

SULH HUKUK MAHKEMESİ * TAKİPSİZ BIRAKILAN DAVA * AÇILMAMIŞ...

Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülmekte olan davalar basit yargılama usulüne tabi olup,...