Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

SOYBAĞININ VE BABALIĞIN TESPİTİ * KAYYIM TAYİNİ

SOYBAĞININ VE BABALIĞIN TESPİTİ * KAYYIM TAYİNİ

Soybağının tespiti ve babalığın tespitine ilişkin davada küçüğe kayyım atanması...

EVLENME YAŞI * MAHKEMECE VERİLECEK OLAN İZİN

EVLENME YAŞI * MAHKEMECE VERİLECEK OLAN İZİN

Onaltı yaşını doldurmamış olan erkek veya kadın için mahkemece evlenmeye izin verilemez.

VELAYET • KAMU DÜZENİ • MAHKEMENİN GÖREVİ

VELAYET • KAMU DÜZENİ • MAHKEMENİN GÖREVİ

Velayet kamu düzenine ilişkin olup davalının kabulü sonucu değiştirmez. Mahkemece...

AİLE KONUTU ŞERHİ • DAVADA GÖREV

AİLE KONUTU ŞERHİ • DAVADA GÖREV

Aile konutu şerhinin kaldırılmasına ilişkin davaya “Aile Mahkemesinde” bakılır....

BOŞANMA • MANEVİ TAZMİNAT • KUSUR KOŞULU

BOŞANMA • MANEVİ TAZMİNAT • KUSUR KOŞULU

Eşine göre daha az kusurlu olan kadının maddi ve manevi tazminat talebi kabul edilip,...

MİRASIN REDDİ • VEKALET ve KAYYIM

MİRASIN REDDİ • VEKALET ve KAYYIM

Mirasın reddi isteminde anne ile çocuklar arasında çıkar çatışması olduğundan reşit...

BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT İSTEMİNDE NİSBİ HARÇ - MANEVİ TAZMİNAT ÖLÇÜTÜ

BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT İSTEMİNDE NİSBİ HARÇ - MANEVİ...

Davalı karşılık davacı kadının maddi tazminat talebi boşanmanın eki niteliğinde...

YETKİ İTİRAZI • ÖN SORUN • MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

YETKİ İTİRAZI • ÖN SORUN • MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

Yetki itirazı ilk itiraz olup, davanın esasına girilmeden önce yetki itirazı sonuçlandırılmalı...

VELAYETİ ALAN ANNENİN ÖLÜMÜ - BEKLETİCİ MESELE

VELAYETİ ALAN ANNENİN ÖLÜMÜ - BEKLETİCİ MESELE

Velayeti alan annenin ölümü üzerine babanın açtığı velayet davası, küçüğe vasi tayini...

ANA VEYA BABADAN BİRİNİN ÖLÜMÜ VELAYET

ANA VEYA BABADAN BİRİNİN ÖLÜMÜ VELAYET

Ana babadan birinin ölümüyle velayet sağ kalana ait olur. Ana veya babanın yeniden...

ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMA - UYGULANACAK KURALLAR

ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMA - UYGULANACAK KURALLAR

Uluslar arası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair 1980 tarihli La Haye Sözleşmesi'ne...

EVLAT EDİNME * ÖZ ANNE İLE KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI

EVLAT EDİNME * ÖZ ANNE İLE KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI

Evlat edinilen küçüğün öz annesiyle uygun sürelerle kişisel ilişki kurulmasına karar...

YOKSULLUK NAFAKASI ŞARTLARI • KÜÇÜK ÇOCUK • VELAYET

YOKSULLUK NAFAKASI ŞARTLARI • KÜÇÜK ÇOCUK • VELAYET

Boşanmayla yoksulluğa düşecek olan taraf kusuru daha ağır olmamak şartıyla diğer...

VELAYET • KAMU DÜZENİ • BOŞANMA VEYA AYRILIK KARARI

VELAYET • KAMU DÜZENİ • BOŞANMA VEYA AYRILIK KARARI

Velayet kamu düzenine ilişkin olup, mahkemece boşanma ve ayrılığa karar verilirken...

YOKSULLUK NAFAKASI * BAKIM PARASI ALAN KADIN

YOKSULLUK NAFAKASI * BAKIM PARASI ALAN KADIN

Davacı kadının annesinin bakımı için devletçe verilen para, annesinin geçimi için...

TENKİS HESABI • DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ

TENKİS HESABI • DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ

Tenkis hesabının terekenin tamamı üzerinden yapılması zorunludur. Bu nedenle değişik...