Yargıtay 21. Hukuk Dairesi

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU • SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ • FERAGAT

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU • SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN...

Sosyal sigortalılık, kişinin Anayasa’da ifadesini bulan temel sosyal haklardan sosyal...

PRİMLERİN GERÇEK ÜCRET ÜZERİNDEN TESPİTİ • HİZMET TESPİTİ

PRİMLERİN GERÇEK ÜCRET ÜZERİNDEN TESPİTİ • HİZMET TESPİTİ

Altı yıl aynı şirkette pazarlama müdürü olarak çalışan davacının asgari ücretli...

İŞ KAZASI • MADDİ ZARAR • PEŞİN DEĞER İNDİRİMİ • KAÇINILMAZLIK

İŞ KAZASI • MADDİ ZARAR • PEŞİN DEĞER İNDİRİMİ • KAÇINILMAZLIK

İş kazası sonucunda işçinin kusuru veya kaçınılmazlık gibi nedenlerle SGK’nın işverene...

AVUKAT BÜROSUNDA GEÇEN HİZMETLER * TESPİT DAVASI

AVUKAT BÜROSUNDA GEÇEN HİZMETLER * TESPİT DAVASI

Avukat bürosunda geçen hizmetlerin tespiti davasında, dava konusu işyerinin yakın...

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU • ÇALIŞMANIN TESPİTİ • 18 YAŞINDAN ÖNCE SSK’LI ÇALIŞMA

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU • ÇALIŞMANIN TESPİTİ • 18 YAŞINDAN...

Sigortalının 18 yaşından önceki çalışmaları nedeniyle SSK başlangıcı 18 yaşından...

HİZMET TESPİT DAVASI • İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI • DAVALARIN TEFRİKİ

HİZMET TESPİT DAVASI • İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI • DAVALARIN...

Hizmet tespiti davası ile işçilik hakların tahsiline yönelik eda davasının birlikte...

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU• BAĞ-KUR SİGORTALILIK SÜRESİNİN TESPİTİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU• BAĞ-KUR SİGORTALILIK SÜRESİNİN...

Geçmişe yönelik prim tahsil ettikten ve uzun süre bu primleri kullandıktan sonra...

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU • SİGORTALILIĞIN TESPİTİ • TANIK • SİGORTALILIĞA BAŞLANGIÇ TESPİTİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU • SİGORTALILIĞIN TESPİTİ • TANIK...

Hizmet tespiti davalarında, dinlenecek tanıkların kayda geçmiş kişilerden olması...

İş Kazalarında zamanaşımı - Zamanaşımının başlangıcı - Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2018 / 4769 E, 2019 / 3441 K.

İş Kazalarında zamanaşımı - Zamanaşımının başlangıcı -...

İş kazalarında zamanaşımı süresi on yıldır. Bedensel zararın gelişim gösterdiği...

DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI * HAKLI MAZERET

DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI * HAKLI MAZERET

Mahkemece davacı vekiline 20.11.2012 tarihli duruşmada mazeretinin son kez kabul...

MANEVİ TAZMİNAT * TAZMİNAT TAKDİRİNDE ÖLÇÜTLER * YÜZDE 32,30 ORANINDA SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK

MANEVİ TAZMİNAT * TAZMİNAT TAKDİRİNDE ÖLÇÜTLER * YÜZDE...

Yüzde 32.30 oranında sürekli işgöremezlik bulunan olayda, yüzde 30 davacı yüzde...

MANEVİ TAZMİNAT • BÖLÜNMEZLİK İLKESİ • MADDİ ZARARIN TESPİTİ

MANEVİ TAZMİNAT • BÖLÜNMEZLİK İLKESİ • MADDİ ZARARIN TESPİTİ

Manevi tazminat bölünerek istenemez. Bu nedenle manevi tazminat için kısmi dava...

MADDİ TAZMİNAT HESABINDA ÜCRET * İŞ GÖRME GÜCÜ KAYBINA İTİRAZ SONUCUNUN BEKLENMESİ

MADDİ TAZMİNAT HESABINDA ÜCRET * İŞ GÖRME GÜCÜ KAYBINA...

İşçinin yaptığı iş, yaşı, kıdemi belirtilmek suretiyle ilgili meslek odasından emsal...

İŞ KAZASI • MADDİ TAZMİNAT • HAKKANİYET İNDİRİMİ

İŞ KAZASI • MADDİ TAZMİNAT • HAKKANİYET İNDİRİMİ

İş kazasından doğan maluliyet sebebiyle hesaplanan maddi tazminattan hakkaniyet...

HİZMET TESPİTİ * İSPAT SORUNU

HİZMET TESPİTİ * İSPAT SORUNU

Hizmet tespiti davasında çalışma olgusunun hiçbir kuşku ve duraksamaya yer bırakmayacak...

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU • YAŞLILIK AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ • PRİM BORCU

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU • YAŞLILIK AYLIĞI ALMAYA HAK KAZANDIĞININ...

3600 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiş bulunanlara istekleri...