Yargıtay 4. Hukuk Dairesi

YARGITAY BOZMASI • ISLAH

YARGITAY BOZMASI • ISLAH

Yargıtay bozmasından sonra ıslah yapılması mümkün değildir. Bozma kararından sonra...

BASIN HUKUKU • İCRAYA VERİLMENİN HABER KONUSU OLMASI• HUKUKA UYGUNLUK KOŞULU

BASIN HUKUKU • İCRAYA VERİLMENİN HABER KONUSU OLMASI• HUKUKA...

Gazete haberi “138.-TL. Kablo TV borcuna İcra” başlığı ile yayımlanmış olup, haberde;...

SAHTE BELGEYLE TAPU SATIŞI • İDARENİN SORUMLULUĞU

SAHTE BELGEYLE TAPU SATIŞI • İDARENİN SORUMLULUĞU

Sahte olarak düzenlenen nüfus kimlik belgesine dayanılarak düzenlenen vekaletnameyle...

BİRLEŞEN DAVA * TEBLİGAT KANUNU

BİRLEŞEN DAVA * TEBLİGAT KANUNU

Birleşen dosyadaki davalıya tebligat yapılmadan dava karara bağlanamaz. Sigorta...

TRAFİK KAZASINDA ÖLÜM * KARDEŞİN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ

TRAFİK KAZASINDA ÖLÜM * KARDEŞİN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ

Trafik Kazasında ölen kişinin kardeşlerine manevi tazminat verilmelidir. Burada...

YIKILAN DUVARIN OLUŞTURDUĞU ZARAR - ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI

YIKILAN DUVARIN OLUŞTURDUĞU ZARAR - ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI

Yıkılan duvardan dolayı açılan tazminat davasının zamaaşımı süresi, duvarın mülkiyetinin...

YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI - ZAMANAŞIMI SÜRESİ

YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI - ZAMANAŞIMI SÜRESİ

Yayın yoluyla gerçekleştirilen eylem aynı zamanda iftira ve hakaret suçu niteliğindedir....

KİRA SÖZLEŞMESİNDEKİ KOŞULUN İPTALİ • GÖREVLİ MAHKEME

KİRA SÖZLEŞMESİNDEKİ KOŞULUN İPTALİ • GÖREVLİ MAHKEME

Kira sözleşmesine yazılmış olan koşulun iptali için açılan davaya Sulh Hukuk Mahkemesinde...

İNTERNET YAYINI • KİŞİLİK HAKLARI • TEDBİR TALEBİ • GÖREVLİ MAHKEME

İNTERNET YAYINI • KİŞİLİK HAKLARI • TEDBİR TALEBİ • GÖREVLİ...

İnternet sitesindeki kişilik haklarına saldırı oluşturan yayının tedbir yoluyla...

MEZAR YERİNİN TESPİTİ • İDARİ YARGININ BAKACAĞI DAVA

MEZAR YERİNİN TESPİTİ • İDARİ YARGININ BAKACAĞI DAVA

Boş mezar yerinin murise ait olduğunun tespiti, yanlış kaydın düzeltilmesi ve mezar...

KOMŞU TAŞINMAZDA YAPILAN İNŞAATTAN DOĞAN ZARAR • TAZMİNAT SORUMLULUĞU

KOMŞU TAŞINMAZDA YAPILAN İNŞAATTAN DOĞAN ZARAR • TAZMİNAT...

Davacılara ait duvar, davalılara ait komşu taşınmazda yapılan çalışmalara bağlı...

MUVAZAAYA DAYANAN TAPU İPTALİ DAVASI • AİLE MAHKEMESİNİN GÖREVİNİN SINIRLARI

MUVAZAAYA DAYANAN TAPU İPTALİ DAVASI • AİLE MAHKEMESİNİN...

Boşanmış olduğu eşinin evlilik sırasında birlikte edinilen taşınmazı muvazaalı olarak...

TAZMİNAT HUKUKU • MANEVİ TAZMİNAT • ISLAH

TAZMİNAT HUKUKU • MANEVİ TAZMİNAT • ISLAH

Maddi tazminat tahsili için açılmış olan bir davada ıslah yoluyla manevi tazminat...

HAKSIZ FİİL • MANEVİ TAZMİNAT • ÖLENİN KARDEŞLERİ

HAKSIZ FİİL • MANEVİ TAZMİNAT • ÖLENİN KARDEŞLERİ

Haksız fiilden dolayı ölen kişinin aile bireylerine hak ve adalete uygun bir manevi...

KİŞİLİK HAKLARI * İZİNSİZ RESİM KULLANIMI

KİŞİLİK HAKLARI * İZİNSİZ RESİM KULLANIMI

Verilen haberle, olayla ilgisi bulunmayan davacıların, çete üyesi gibi olarak gösterilmiş...

YASA DIŞI KANITLAR • MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

YASA DIŞI KANITLAR • MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

Yasa dışı usullerle elde edilen delillere dayanılarak hüküm kurulması mümkün değildir.