Yargıtay 4. Hukuk Dairesi

DAVACININ DAVRANIŞLARI • GAZETE HABERİ • KİŞİLİK HAKLARI

DAVACININ DAVRANIŞLARI • GAZETE HABERİ • KİŞİLİK HAKLARI

Davacının kendi davranışlarıyla oluşturduğu ortamın basına yansımasının sonuçlarına...

RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI • ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI

RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI • ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI

Rücuan tazminat davasında zamanaşımı süresinin başlangıç tarihi haksız fiil tarihi...

TRAFİK KAZASINDA ÖLÜM * KARDEŞİN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ

TRAFİK KAZASINDA ÖLÜM * KARDEŞİN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ

Trafik Kazasında ölen kişinin kardeşlerine manevi tazminat verilmelidir. Burada...

KOMŞU TAŞINMAZDA YAPILAN İNŞAATTAN DOĞAN ZARAR • TAZMİNAT SORUMLULUĞU

KOMŞU TAŞINMAZDA YAPILAN İNŞAATTAN DOĞAN ZARAR • TAZMİNAT...

Davacılara ait duvar, davalılara ait komşu taşınmazda yapılan çalışmalara bağlı...

DAVADA TARAF SIFATI • TÜZEL KİŞİLİK

DAVADA TARAF SIFATI • TÜZEL KİŞİLİK

“Y.K.” dershanesi ibaresi bir özel hukuk tüzel kişisi unvanı niteliğinde olmadığından...

DESTEKTEN YOKSUN KALMA * KIZ ÇOCUĞUN DESTEK SÜRESİ

DESTEKTEN YOKSUN KALMA * KIZ ÇOCUĞUN DESTEK SÜRESİ

Ölenin kız çocukları için yaş ve muhtaçlık sınırının 22 yaş olduğu kabul edilerek...

YANGINA SEBEBİYET • MANEVİ TAZMİNAT

YANGINA SEBEBİYET • MANEVİ TAZMİNAT

Davalının kusurlu eylemi sonucu çıkan yangının bulunduğu binada oturan ve ailesiyle...

MÜTESELSİL SORUMLULUK - ZAMANAŞIMI SAVUNMASI

MÜTESELSİL SORUMLULUK - ZAMANAŞIMI SAVUNMASI

Müteselsil sorumluluğa dayanılarak açılan davada zamanaşımı savunmasını ileri süren...

SUÇ SAYILAN EYLEM • TAZMİNAT DAVASI • ZAMAN AŞIMI

SUÇ SAYILAN EYLEM • TAZMİNAT DAVASI • ZAMAN AŞIMI

Zarara yol açan eylemin aynı zamanda suç sayılması halinde olayda uygulanacak zamanaşımı...

GÖREVSİZLİK, YETKİSİZLİK KARARLARI - YARGILAMA GİDERLERİ

GÖREVSİZLİK, YETKİSİZLİK KARARLARI - YARGILAMA GİDERLERİ

Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya başka mahkemede devam...

YETKİ İTİRAZI • MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

YETKİ İTİRAZI • MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

Kamu düzenine ilişkin kesin yetkinin söz konusu olduğu durumlarda yetki sorunu mahkemece...

HAKSIZ EYLEM • BAKANLIĞA AÇILAN DAVA • İDARİ YARGI

HAKSIZ EYLEM • BAKANLIĞA AÇILAN DAVA • İDARİ YARGI

Haksız eylemden dolayı T.C. Sağlık Bakanlığı aleyhine açılan tazminat davasında...

ARAÇ İŞLETEN • DAVADA HUSUMET • TRAFİK KAYDI • VEKALET ÜCRETİ

ARAÇ İŞLETEN • DAVADA HUSUMET • TRAFİK KAYDI • VEKALET...

Davada husumetin trafik kaydında görünen kişiye yöneltilerek açılmasından sonra,...

YASA DIŞI KANITLAR • MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

YASA DIŞI KANITLAR • MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

Yasa dışı usullerle elde edilen delillere dayanılarak hüküm kurulması mümkün değildir.

AYRIMCILIK • KİŞİLİK HAKLARI • İNTERNET SİTESİ YAYINI

AYRIMCILIK • KİŞİLİK HAKLARI • İNTERNET SİTESİ YAYINI

Herkesin düşünce ve din özgürlüğü vardır. Hiç kimse, din ya da başka inançları gerekçesiyle...

BASIN HUKUKU • İCRAYA VERİLMENİN HABER KONUSU OLMASI• HUKUKA UYGUNLUK KOŞULU

BASIN HUKUKU • İCRAYA VERİLMENİN HABER KONUSU OLMASI• HUKUKA...

Gazete haberi “138.-TL. Kablo TV borcuna İcra” başlığı ile yayımlanmış olup, haberde;...