Yargıtay 6. Hukuk Dairesi

BORCA • İTİRAZ MENFİ TESPİT DAVASI • HUKUKİ YARAR KOŞULU • DAVA AÇMA ZAMANI

BORCA • İTİRAZ MENFİ TESPİT DAVASI • HUKUKİ YARAR KOŞULU...

Ortada bir icra takibi olmasa da, olası bir takibi düşünen borçlunun menfi tespit...

KİRA BEDELLERİNİN TAHSİLATI * İCRA İNKAR TAZMİNATI

KİRA BEDELLERİNİN TAHSİLATI * İCRA İNKAR TAZMİNATI

Kiracı olan davalı hakkında ödenmeyen 2007, 2008, 2010 ve 2011 yılları kira bedellerinin...

ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ * İCRA TAKİBİ

ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ * İCRA TAKİBİ

Alacaklının icra takibine başlaması zamanaşımını keser. Ödeme emrinin borçluya tebliğ...

BİRDEN FAZLA KİRALAYAN BULUNAN KİRA SÖZLEŞMESİNDE PAYDAŞIN HAKLARI * MÜŞTEREK MÜLKİYET

BİRDEN FAZLA KİRALAYAN BULUNAN KİRA SÖZLEŞMESİNDE PAYDAŞIN...

Kira sözleşmesini kiralayan sıfatıyla imzalamış olan paydaş kendi payına isabet...

KAPALI FATURA • ÖDEME KARİNESİ

KAPALI FATURA • ÖDEME KARİNESİ

Ticari örf ve adete göre, faturanın kapalı olarak düzenlenmiş olması o faturanın...

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ • PAYLAŞTIRMA KURALLARI • MUHDESAT BEDELİ

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ • PAYLAŞTIRMA KURALLARI • MUHDESAT...

Ortaklığın giderilmesi davalarında taşınmaz üzerinde bina., ağaç gibi bütünleyici...

DAVANIN KONUSUZ KALMASI • MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

DAVANIN KONUSUZ KALMASI • MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

Davanın konusuz kalması halinde Mahkemenin yargılamaya devam ederek, davanın açıldığı...

KİRA ARTIŞ ORANLARI

KİRA ARTIŞ ORANLARI

Yeni Borçlar Kanunu’nun kira artışına ilişkin düzenlemesi kamu düzenine ilişkindir....

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ • MUHDESAT DEĞERİ

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ • MUHDESAT DEĞERİ

Dava konusu taşınmaz binanın (muhdesatın) paydaşlardan birine ait olduğu belli ise,...

KİRA SÖZLEŞMESİNDE GARANTÖR * SORUMLULUK SÜRESİ

KİRA SÖZLEŞMESİNDE GARANTÖR * SORUMLULUK SÜRESİ

Kira sözleşmesine “Garantör” sıfatıyla imza atan kişinin sorumluluğu kira sözleşmesinin...

AİLE KONUTU• PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI

AİLE KONUTU• PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI

Tapu kaydında “Aile Konutu” şerhi bulunan taşınmaz için paydaşlığın giderilmesi...

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI * TAŞINMAZ ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI BULUNURSA VERİLECEK KARAR

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI * TAŞINMAZ ÜZERİNDE İNTİFA...

Satış suretiyle ortaklığı giderilmesi istenen taşınmaz üzerinde intifa hakkı varsa,...

AİLE KONUTU • ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ

AİLE KONUTU • ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ

Aile konutu olan dairenin ortaklığın giderilmesi davasına konu olması mümkün değildir.

ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİ • MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE ÇEVRİLMESİ • MAHKEMECE...

Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesini hüküm altına alan ilamda...

KİRA SÜRESİ * KİRACININ BORÇLARI * KİRA PARASINDA FAİZ

KİRA SÜRESİ * KİRACININ BORÇLARI * KİRA PARASINDA FAİZ

Kira süresi sona ermeden kiralananı tahliye eden kiracı kira süresi sonuna kadar...

AKDE AYKIRILIK * İHTARNAMEDE VERİLEN SÜRE

AKDE AYKIRILIK * İHTARNAMEDE VERİLEN SÜRE

Kiracıya gönderilen ihtarnamede verilen süre içerisinde akde aykırılığın giderilmediği...