Yargıtay 6. Hukuk Dairesi

KİRA SÖZLEŞMESİ • İHTİYAÇ SEBEBİYLE TAHLİYE DAVASI • DAVA AÇMA SÜRESİ

KİRA SÖZLEŞMESİ • İHTİYAÇ SEBEBİYLE TAHLİYE DAVASI • DAVA...

İhtiyaç iddiasına dayalı tahliye davası kira sözleşmesinin bitimini izleyen bir...

AKDE AYKIRILIK * ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİ

AKDE AYKIRILIK * ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİ

Kiracı şirketin başka bir şirketle birleşip tüzel kişiliğin yeni şirkette devam...

KİRALANAN YERE YAPILAN MASRAFLAR * KİRACININ HAKLARI

KİRALANAN YERE YAPILAN MASRAFLAR * KİRACININ HAKLARI

Kiracının kiralanan yere yaptığı değer arttırıcı harcamaları sebepsiz zenginleşme...

KİRA SÖZLEŞMESİ • KEFİLİN SORUMLULUĞU • UZAYAN KİRA SÜRESİ

KİRA SÖZLEŞMESİ • KEFİLİN SORUMLULUĞU • UZAYAN KİRA SÜRESİ

Kural olarak kira sözleşmesinde kefilin sorumluluğu kira süresiyle sınırlıdır. Kira...

ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ * İCRA TAKİBİ

ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ * İCRA TAKİBİ

Alacaklının icra takibine başlaması zamanaşımını keser. Ödeme emrinin borçluya tebliğ...

KİRA SÖZLEŞMESİ * KEFİLİN SORUMLULUĞU

KİRA SÖZLEŞMESİ * KEFİLİN SORUMLULUĞU

Kefilin sorumluluğu kira sözleşmesinde belirlenen süre ile sınırlıdır. Kefilin sorumluluğunun...

KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ * KİRA KAYBI İDDİASI

KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ * KİRA KAYBI İDDİASI

Sözleşmenin özel şartlar bölümünün 4. maddesinde “kiracı içinde bulunduğu kira döneminin...

KİRA SÖZLEŞMESİNDE GARANTÖR * SORUMLULUK SÜRESİ

KİRA SÖZLEŞMESİNDE GARANTÖR * SORUMLULUK SÜRESİ

Kira sözleşmesine “Garantör” sıfatıyla imza atan kişinin sorumluluğu kira sözleşmesinin...

UZUN YILLARA DAYANAN DEĞİŞİKLİKLER * ZIMNİ MUVAFAKAT

UZUN YILLARA DAYANAN DEĞİŞİKLİKLER * ZIMNİ MUVAFAKAT

Uzun yıllardan beri bildiği duruma ses çıkarmayan mal sahibinin yapılan tadilatlara...

KAPALI FATURA • ÖDEME KARİNESİ

KAPALI FATURA • ÖDEME KARİNESİ

Ticari örf ve adete göre, faturanın kapalı olarak düzenlenmiş olması o faturanın...

KİRA BORCU • İCRA İNKAR TAZMİNATI

KİRA BORCU • İCRA İNKAR TAZMİNATI

İİK 68. madde kira borçları yönden de uygulanabileceğinden; itirazın kaldırılması...

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ • PAYLAŞTIRMA KURALLARI • MUHDESAT BEDELİ

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ • PAYLAŞTIRMA KURALLARI • MUHDESAT...

Ortaklığın giderilmesi davalarında taşınmaz üzerinde bina., ağaç gibi bütünleyici...

MİRASÇILARIN KİRALAYAN SIFATI * MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI

MİRASÇILARIN KİRALAYAN SIFATI * MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞI

Kira sözleşmesi mal sahibi müteveffanın mirasçıları adına yapılmış olup, kira parası...

AKDE AYKIRILIK * İHTARNAMEDE VERİLEN SÜRE

AKDE AYKIRILIK * İHTARNAMEDE VERİLEN SÜRE

Kiracıya gönderilen ihtarnamede verilen süre içerisinde akde aykırılığın giderilmediği...

ŞUFA (ÖNALIM) HAKKI -MUVAZAA

ŞUFA (ÖNALIM) HAKKI -MUVAZAA

Ön alım davasında; davacının açıkça bir bedelde muvazaası olmadığı gibi, böyle bir...

DAVANIN KONUSUZ KALMASI • MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

DAVANIN KONUSUZ KALMASI • MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

Davanın konusuz kalması halinde Mahkemenin yargılamaya devam ederek, davanın açıldığı...