Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

MAZERET BEYANI • MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

MAZERET BEYANI • MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

Davalı tarafın mazeret beyanıyla ilgili olarak olumlu veya olumsuz işlem yapmadan...

FAZLA MESAİ ÜCRETİ • HAFTA TATİLİ ÜCRETİ • ÜCRET ALACAĞI • İKRAMİYE ALACAĞI

FAZLA MESAİ ÜCRETİ • HAFTA TATİLİ ÜCRETİ • ÜCRET ALACAĞI...

İhtarname varsa; faiz temerrüt tarihinden başlar. Çalışılan süreyle orantılı ikramiye...

İŞE İADE DAVASI • İŞYERİNDE 30 KİŞİ ÇALIŞMASI KOŞULU

İŞE İADE DAVASI • İŞYERİNDE 30 KİŞİ ÇALIŞMASI KOŞULU

Feshin gerçekleştirildiği tarihte işyerinde 30 işçi çalışıp çalışmadığı, işverenin...

AVUKATLIK HUKUKU • HİZMET SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞAN AVUKAT • KARŞI TARAFA YÜKLENEN VEKALET ÜCRETİ • İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ

AVUKATLIK HUKUKU • HİZMET SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞAN AVUKAT...

Dava konusu işverenlikte hizmet sözleşmesiyle çalışan davacı avukatın, karşı tarafa...

KIDEM TAZMİNATI * HESABA ESAS ÜCRET * İSPAT KÜLFETİ

KIDEM TAZMİNATI * HESABA ESAS ÜCRET * İSPAT KÜLFETİ

Kıdem tazminatı işçinin son aldığı brüt ücrete göre hesaplanır. Bu ücrete parayla...

İZİN ÜCRETİ • ZAMANAŞIMI DEFİ • ZAMANAŞIMINI KESEN NEDENLER

İZİN ÜCRETİ • ZAMANAŞIMI DEFİ • ZAMANAŞIMINI KESEN NEDENLER

Mahkemece karar gerekçesinde soyut açıklamalar yapılmış,işçilik alacaklarının saptanmasıyla...

İŞE BAŞLATMAMA • YAPILACAK ÖDEMELER • İŞE BAŞLAMA BAŞVURUSUNDA POSTA GECİKMESİ • İŞE BAŞLAMAMA TAZMİNATI ve ÜCRETİNDE FAİZ ORANLARI • İŞE BAŞLAMADA MAKUL SÜRE

İŞE BAŞLATMAMA • YAPILACAK ÖDEMELER • İŞE BAŞLAMA BAŞVURUSUNDA...

İşçinin işe iade yönündeki başvurusu samimi olmalıdır. İşçinin gerçekte işe başlamak...

GEÇERSİZ FESİH • İŞÇİDEN SAVUNMA ALINMASI KOŞULU • İHBAR TAZMİNATI ÖDENEN İŞÇİYE KARŞI HAKLI FESİH SAVUNMASI YAPILAMAYACAĞI

GEÇERSİZ FESİH • İŞÇİDEN SAVUNMA ALINMASI KOŞULU • İHBAR...

İşçiye ihbar tazminatı ödendiğine göre feshin haklı nedene dayanmadığı işverenin...

KISMİ ÇALIŞMA • İŞÇİLİK HAKLARI • HESAP YÖNTEMİ

KISMİ ÇALIŞMA • İŞÇİLİK HAKLARI • HESAP YÖNTEMİ

Haftalık yasal çalışma süresinin üçte ikisine kadar yapılan çalışma kısmi çalışmadır....

İŞ HUKUKU • KIDEM TAZMİNATININ HESABI •YABANCI PARA İLE KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI

İŞ HUKUKU • KIDEM TAZMİNATININ HESABI •YABANCI PARA İLE...

Kıdem tazminatında tavan kamu düzenini ilgilendirmekte ise de kıdem tazminatının...

ASIL İŞVEREN • DEĞİŞEN ALT İŞVERENLER • İŞÇİLİK HAKLARI

ASIL İŞVEREN • DEĞİŞEN ALT İŞVERENLER • İŞÇİLİK HAKLARI

İşçinin asıl işverene ait işyerinde değişen alt işverenlerin işçisi olarak çalışması...

EMEKLİ OLMAYA HAK KAZANAN İŞÇİ * KIDEM TAZMİNATI

EMEKLİ OLMAYA HAK KAZANAN İŞÇİ * KIDEM TAZMİNATI

“15 yıl sigortalılık + 3.600 gün prim ödeme” şartlarını sağlayan ve emekli olmaya...

İŞ HUKUKU • İBRA SÖZLEŞMESİ • DAR YORUM KURALI • SAVUNMA İLE ÇELİŞEN İBRARANAMENİN GEÇERSİZLİĞİ

İŞ HUKUKU • İBRA SÖZLEŞMESİ • DAR YORUM KURALI • SAVUNMA...

İşçinin işvereni karşılıksız olarak ibra etmesi hayat deneylerine ters düşer. İş...

İŞÇİNİN GÖREV YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ • İŞ ŞARTLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK • İŞÇİNİN HAKLARI

İŞÇİNİN GÖREV YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ • İŞ ŞARTLARINDA ESASLI...

İşçiye yazılı olarak bildirilmeyen veya yazılı olarak bildirilip de altı işgünü...

İKALE • İŞ SÖZLEŞMESİNİN KARŞILIKLI ANLAŞMAYLA BOZULMASI • GENEL KOŞULLAR

İKALE • İŞ SÖZLEŞMESİNİN KARŞILIKLI ANLAŞMAYLA BOZULMASI...

Bir iş sözleşmesinin geçerli bir şekilde tarafların karşılıklı anlaşmasıyla sona...

EMEKLİLİK NEDENİYLE FESİH * AYRIMCILIK TAZMİNATI

EMEKLİLİK NEDENİYLE FESİH * AYRIMCILIK TAZMİNATI

Hizmet ilişkisi dava tarihinde devam ettiğinden feshe bağlı hakların dava tarihi...