Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

İŞÇİLİK ALACAKLARIYLA İLGİLİ DAVADA ÜCRETİN BELİRLENMESİ • İŞVERENCE DÜZENLENEN BELGENİN DEĞERİ • YÜZDE ESASINA GÖRE ÜCRET ÖDEMESİ • FAZLA MESAİ

İŞÇİLİK ALACAKLARIYLA İLGİLİ DAVADA ÜCRETİN BELİRLENMESİ...

Davacının alabileceği ücret; ilgili kurum ve kuruluşlardan araştırılarak sonuca...

YURT DIŞINA SEFER YAPAN TIR ŞOFÖRÜ - ÜCRET KAVRAMI

YURT DIŞINA SEFER YAPAN TIR ŞOFÖRÜ - ÜCRET KAVRAMI

Yurt dışına sefer yapan tır şoförlerine ödenen primlerin de ücret kavramı içinde...

İŞYERİNİN BÜTÜNÜNÜ YÖNETEN İŞÇİ • İŞYERİNE ELEMAN ALMA-ÇIKARMA YETKİSİ OLAN İŞÇİ

İŞYERİNİN BÜTÜNÜNÜ YÖNETEN İŞÇİ • İŞYERİNE ELEMAN ALMA-ÇIKARMA...

Davacının işletme müdürü olduğu sabit olmakla birlikte işletmenin bütününü sevk...

ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ • İŞYERİ DEVRİ • FESHE BAĞLI HAKLAR

ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ • İŞYERİ DEVRİ • FESHE...

Asıl işveren-Alt işveren ilişkisi içerisinde alt işverenin işçisi olarak çalışan...

VALİLİKTE ÇALIŞAN İŞÇİ • DAVALI MALİYE HAZİNESİ ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI

VALİLİKTE ÇALIŞAN İŞÇİ • DAVALI MALİYE HAZİNESİ ZORUNLU...

Valiliklerin tüzel kişiliği olmadığından, davaların Maliye Hazinesine açılması gerekir....

WHATSAPP KONUŞMALARI • HAKSIZ FESİH

WHATSAPP KONUŞMALARI • HAKSIZ FESİH

Whatsapp konuşmaları gizlilik içeren kişisel veri niteliğinde olduğundan, ne şekilde...

SENDİKA GENEL KURULUNUN İPTALİ DAVASINDA TARAF EHLİYETİ

SENDİKA GENEL KURULUNUN İPTALİ DAVASINDA TARAF EHLİYETİ

Sendika genel kurulunun iptali için açılacak davada davacının sendika üyesi olması...

HAFTA TATİLİ • BAYRAM ve GENEL TATİL ÇALIŞMASI• BU ÇALIŞMALARIN KANITLANMASI

HAFTA TATİLİ • BAYRAM ve GENEL TATİL ÇALIŞMASI• BU ÇALIŞMALARIN...

İmzalı ücret bordrolarında hafta tatili ücreti ve bayram, genel tatil ücreti ödendiği...

ŞÜPHE FESHİ • GEÇERLİ FESİH KOŞULLARI

ŞÜPHE FESHİ • GEÇERLİ FESİH KOŞULLARI

Somut olayda bir şüphe feshi söz konusu olup, bu tür fesihte işverenin ciddi ve...

BİLİNMEYEN ÜCRETLER • ASGARİ ÜCRETE ORANLA TESPİT

BİLİNMEYEN ÜCRETLER • ASGARİ ÜCRETE ORANLA TESPİT

Bilinen bir ücretin asgari ücrete oranının diğer dönemler için uygulanması, diğer...

BEDENİ ÇALIŞMA ÖLÇÜTÜ • ŞÖFÖRLÜK YAPANLARIN HUKUKİ DURUMU

BEDENİ ÇALIŞMA ÖLÇÜTÜ • ŞÖFÖRLÜK YAPANLARIN HUKUKİ DURUMU

Davalının minübüs işletmesinde çalışmasının olmaması halinde minübüs işyeri sayılır...

EKONOMİK KRİZ • İŞLETME GEREKLERİ İLE FESİH • FESİHTE SON ÇARE İLKESİ• ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ• ÜCRETSİZ İZİN • KISA ÇALIŞMA • SENDİKAL FESHİN İSPATI • TUTARLILIK DENETİMİ

EKONOMİK KRİZ • İŞLETME GEREKLERİ İLE FESİH • FESİHTE SON...

İşyerinde fesih tarihinde ve özellikle çalışma koşullarında değişiklik önerisinin...

FAZLA ÇALIŞMA • ÜCRET TESPİTİ • TANIK İFADELERİ

FAZLA ÇALIŞMA • ÜCRET TESPİTİ • TANIK İFADELERİ

Dava konusu işyerinde çalışmayan ve bu işyerinden alışveriş yaptıklarını söyleyen...

KIDEM TAZMİNATINDA FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ

KIDEM TAZMİNATINDA FAİZİN BAŞLANGIÇ TARİHİ

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 120. maddesi yollamasıyla, halen yürürlükte bulunan 1475...

HİZMET SÖZLEŞMESİ • HAKSIZ REKABET • TİCARİ DAVA

HİZMET SÖZLEŞMESİ • HAKSIZ REKABET • TİCARİ DAVA

İşçinin hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra gerçekleşen haksız rekabet olayına...

BELİRLİ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ • KIDEM TAZMİNATI • İHBAR TAZMİNATI

BELİRLİ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ • KIDEM TAZMİNATI • İHBAR...

Belirli süreli hizmet sözleşmesiyle çalışan işçinin işverenden kıdem tazminatı istemesi...