Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

İSPAT KÜLFETİ - BASİRETLİ TACİR İLKESİ

İSPAT KÜLFETİ - BASİRETLİ TACİR İLKESİ

Davacının kısıtlı olduğunu öğrenen davalı bankanın kısıtlının banka işlemleri yapmasına...

TAM YARGI DAVALARI • İLAMLARIN İCRASI

TAM YARGI DAVALARI • İLAMLARIN İCRASI

İdari yargı kararlarının icraya konması için kesinleşmesi gerekmez; 30 günlük süre...

İŞYERİNİN DEVRİNİN SONUÇLARI

İŞYERİNİN DEVRİNİN SONUÇLARI

İşyerinin devri halinde işçinin tüm hak ve borçları devralan işverene geçer. Devir...

VAKFIN SONA ERMESİ * TASFİYE YÖNTEMİ

VAKFIN SONA ERMESİ * TASFİYE YÖNTEMİ

Vakfın sona ermesi halinde malvarlığının tasfiyesi ve artan malvarlığının tahsisi...

Kaçak su kullanımı - Menfi Tespit Davası

Kaçak su kullanımı - Menfi Tespit Davası

Kuyudan temin edilen kuyu suyunun yeşil alanlarda sulama suyu olarak kullanılması...

KARŞI TARAFA YÜKLENEN VEKALET ÜCRETİ * TAKAS VE MAHSUP

KARŞI TARAFA YÜKLENEN VEKALET ÜCRETİ * TAKAS VE MAHSUP

Karşı tarafa yüklenen vekalet ücreti avukata aittir. Bu nedenle iş sahibinin borcu...

SÖZLEŞMENİN TARAFI OLMAYAN 3. KİŞİNİN SORUMLULUĞU - GÜVEN SORUMLULUĞU

SÖZLEŞMENİN TARAFI OLMAYAN 3. KİŞİNİN SORUMLULUĞU - GÜVEN...

Davalı sıfatıyla yer alan belediye başkanlığı aynı zamanda ortağı olduğu şirketin...

ARAÇ KİRALAMASI • ARAÇTA OLUŞAN HASAR • İSPAT KÜLFETİ

ARAÇ KİRALAMASI • ARAÇTA OLUŞAN HASAR • İSPAT KÜLFETİ

Kural olarak; kiralanan aracın davalı kiracının kullanımındayken oluşan zarardan...

Hizmet Tespiti - Bozma sonrası yapılacak işlemler -YARGITAY HUKUK GENEL KURULU  Esas : 2015/835 Karar : 2019/208

Hizmet Tespiti - Bozma sonrası yapılacak işlemler -YARGITAY...

Mahkemece, bozma kararı ve bozma sonrası duruşma günü davalı ...’na usulünce tebliğ...

VEKİLİN AZLEDİLMESİ * MAHKEMEYE BİLGİ VERİLMESİ

VEKİLİN AZLEDİLMESİ * MAHKEMEYE BİLGİ VERİLMESİ

Vekilin azledildiği mahkemeye bildirilmedikçe, mahkeme ve karşı taraf için hüküm...

KORUMA TEDBİRLERİ • VELAYETİN KALDIRILMASI

KORUMA TEDBİRLERİ • VELAYETİN KALDIRILMASI

Velayetin kaldırılması koruma önlemi olmayıp ayrı dava konusudur. Usulüne uygun...

Kıdem Tazminatı - 5953 sayılı kanun -YARGITAY HUKUK GENEL KURULU  Esas : 2015/3538 Karar : 2019/654

Kıdem Tazminatı - 5953 sayılı kanun -YARGITAY HUKUK GENEL...

Davacının, 15.06.1984-11.12.1991 ve 12.12.1991-30.01.1994 tarihlerine ilişkin çalışmalarının...

BOŞANMA KARARI • HÜKMÜN KISMEN TEMYİZİ • KESİN DELİL

BOŞANMA KARARI • HÜKMÜN KISMEN TEMYİZİ • KESİN DELİL

Boşanma kararında kadının hafif, kocanın ağır kusurlu olduğu belirlenmiş ve tarafların...

MİRAS HUKUKU • MUAYYEN MAL VASİYETİ • TENKİS HÜKÜMLERİ

MİRAS HUKUKU • MUAYYEN MAL VASİYETİ • TENKİS HÜKÜMLERİ

Kıymetine noksan gelmeksizin taksimi mümkün olmayan muayyen bir mal vasiyet edilip...

Rücuen tazminat istemine ilişkin davada zamanaşımının başlangıcı -YARGITAY HUKUK GENEL KURULU  Esas : 2015/2681 Karar : 2019/753

Rücuen tazminat istemine ilişkin davada zamanaşımının başlangıcı...

Sigorta Kurumu'nun alacağı, gelir bağlandığı ve bu işlem yetkili makamca onaylandığı...

İŞÇİLİK ALACAKLARI - BELİRSİZ ALACAK DAVASI KRİTERLERİ

İŞÇİLİK ALACAKLARI - BELİRSİZ ALACAK DAVASI KRİTERLERİ

İş hukukundan kaynaklanan alacaklar bakımından baştan belirli veya belirsiz alacak...