Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNİN RED KARARINA KARŞI İTİRAZ YOLU VE SÜRESİ

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNİN RED KARARINA KARŞI İTİRAZ YOLU...

Davacı vekilinin tüketici sorunları hakem heyetine başvuruları üzerine verilen ret...

Kaçak su kullanımı - Menfi Tespit Davası

Kaçak su kullanımı - Menfi Tespit Davası

Kuyudan temin edilen kuyu suyunun yeşil alanlarda sulama suyu olarak kullanılması...

İSTİHKAK İDDİASI * ORGANİK İLİŞKİ * MÜLKİYET KARİNESİ

İSTİHKAK İDDİASI * ORGANİK İLİŞKİ * MÜLKİYET KARİNESİ

İstihkak iddiasında bulunan üçüncü kişi şirket ile borçlu şirketin ortaklarının...

TEMYİZ HARCI • NİSBİ HARCA TABİ DAVA • MAKTU HARCA TABİ DAVA

TEMYİZ HARCI • NİSBİ HARCA TABİ DAVA • MAKTU HARCA TABİ...

Nisbi harca tabi davanın kabulüne ilişkin kararı temyiz eden davalıdan, hükmedilen...

İSTEĞE BAĞLI İHALEYE KATILAN PAYDAŞ * ÖNALIM HAKKI

İSTEĞE BAĞLI İHALEYE KATILAN PAYDAŞ * ÖNALIM HAKKI

İsteğe bağlı ihaleye katılıp pey süren ve sonra ihaleden çekilen paydaşın ihaleden...

AİLE KONUTU KAVRAMI

AİLE KONUTU KAVRAMI

Aile konutu eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşantısına buna...

BİRBİRİYLE ÇELİŞEN BİLİRKİŞİ RAPORLARI• ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ

BİRBİRİYLE ÇELİŞEN BİLİRKİŞİ RAPORLARI• ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ

Çeşitli tarihlerde yaptırılan bilirkişi raporlarına istinat edilerek mahkemece hüküm...

İCRA HUKUKU • İCRA TAKİBİNDE YETKİ • BİRDEN FAZLA BORÇLU OLMASI

İCRA HUKUKU • İCRA TAKİBİNDE YETKİ • BİRDEN FAZLA BORÇLU...

Kural olarak davalının birden fazla olması halinde dava (takip) bunlardan birinin...

ARAÇ KİRALAMASI • ARAÇTA OLUŞAN HASAR • İSPAT KÜLFETİ

ARAÇ KİRALAMASI • ARAÇTA OLUŞAN HASAR • İSPAT KÜLFETİ

Kural olarak; kiralanan aracın davalı kiracının kullanımındayken oluşan zarardan...

KATILMA ALACAĞI •  KATKI PAYI •  BİR ve ON YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ

KATILMA ALACAĞI • KATKI PAYI • BİR ve ON YILLIK ZAMANAŞIMI...

743 sayılı TKMnin 170. maddesi uyarınca mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu dönemde...

BOŞANMA DAVASI * EŞLERİN TEKRAR BİRLİKTE YAŞAMASI

BOŞANMA DAVASI * EŞLERİN TEKRAR BİRLİKTE YAŞAMASI

Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylardan sonra taraflar...

HAKSIZ AZİL • ÜCRETE HAK KAZANMA • HESAP YÖNTEMİ

HAKSIZ AZİL • ÜCRETE HAK KAZANMA • HESAP YÖNTEMİ

Haksız olarak azledilen avukat ücretin tamamına hak kazanır. İcra Dairesinde takip...

SİGORTALI İŞÇİNİN SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ

SİGORTALI İŞÇİNİN SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ

Mahkemece yapılacak iş, davacının çalıştığını ileri sürdüğü, işe giriş bildirgesini...

Rücuen tazminat istemine ilişkin davada zamanaşımının başlangıcı -YARGITAY HUKUK GENEL KURULU  Esas : 2015/2681 Karar : 2019/753

Rücuen tazminat istemine ilişkin davada zamanaşımının başlangıcı...

Sigorta Kurumu'nun alacağı, gelir bağlandığı ve bu işlem yetkili makamca onaylandığı...

USUL HUKUKU • TEMYİZ HARÇ ve MASRAFLARI • USULSÜZ MUHTIRANIN SONUÇLARI • ÇEKE DAYANAN ALACAK • ÖDEMENİN KANITLANMASI

USUL HUKUKU • TEMYİZ HARÇ ve MASRAFLARI • USULSÜZ MUHTIRANIN...

Yargıtay’ın kararlılık kazanmış olan uygulamasına göre; eksik temyiz harç ve giderlerinin...

TEMİNAT İPOTEĞİ • İLAMLI İCRA

TEMİNAT İPOTEĞİ • İLAMLI İCRA

Takip dayanağı ipotek borç teminatı olarak verilmiş, takipten önce borçluya hesap...