Yargıtay Kararları

ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMA - UYGULANACAK KURALLAR

ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMA - UYGULANACAK KURALLAR

Uluslar arası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair 1980 tarihli La Haye Sözleşmesi'ne...

FERAGAT EDİLEN DAVANIN TEKRAR AÇILMASI - MAHKEMENİN YAPACAĞI İŞ

FERAGAT EDİLEN DAVANIN TEKRAR AÇILMASI - MAHKEMENİN YAPACAĞI...

Davacı, feragatın hata, hile veya ikrah nedeniyle feshi için dava açmayıp da, feragatın...

İşçinin davranışları nedeniyle iş akdinin feshi - 6 iş günlük hak düşürücü süre

İşçinin davranışları nedeniyle iş akdinin feshi - 6 iş...

İş akdinin feshine neden olan olayları öğrenen işverenin altı iş günü içerisinde...

GEÇERLİ FESİH * İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA

GEÇERLİ FESİH * İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA

Feshin geçerli olduğunu belirleyen kesin hüküm işçinin ihbar ve kıdem tazminatına...

MİRASIN REDDİ • VEKALET ve KAYYIM

MİRASIN REDDİ • VEKALET ve KAYYIM

Mirasın reddi isteminde anne ile çocuklar arasında çıkar çatışması olduğundan reşit...

YETKİ İTİRAZI • ÖN SORUN • MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

YETKİ İTİRAZI • ÖN SORUN • MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

Yetki itirazı ilk itiraz olup, davanın esasına girilmeden önce yetki itirazı sonuçlandırılmalı...

KİRA BORCU • İCRA İNKAR TAZMİNATI

KİRA BORCU • İCRA İNKAR TAZMİNATI

İİK 68. madde kira borçları yönden de uygulanabileceğinden; itirazın kaldırılması...

MANEVİ TAZMİNAT • SİGORTA ŞİRKETİ

MANEVİ TAZMİNAT • SİGORTA ŞİRKETİ

Sigorta poliçesinde manevi tazminat da teminat altına alındığına göre, davalı sigorta...

TAŞINMAZ SATIŞI • SATIŞ İLANI • BORÇLUYA TEBLİGAT • İHALENİN FESHİ

TAŞINMAZ SATIŞI • SATIŞ İLANI • BORÇLUYA TEBLİGAT • İHALENİN...

Taşınmaz satışlarında satış ilanının bir örneği borçluya tebliğ edilmelidir. Satış...

İŞE İADE DAVASI * ALTI AYLIK KIDEM * EĞİTİM DÖNEMİ * FASILALI ÇALIŞMA

İŞE İADE DAVASI * ALTI AYLIK KIDEM * EĞİTİM DÖNEMİ * FASILALI...

İşçinin işyerinde fiilen çalıştırılmaya başlatılmasından önce eğitime tabi tutulduğu...

VASİYET ALACAKLI BELGESİ * VASİYETNAME İLE MUAYYEN MAL VASİYETİ

VASİYET ALACAKLI BELGESİ * VASİYETNAME İLE MUAYYEN MAL...

Dava konusu vasiyetname ile mirasçı nasbı değil muayyen mal vasiyetinde bulunulmuştur....

AİLE BAŞKANININ SORUMLULUĞU * AİLE MAHKEMESİ

AİLE BAŞKANININ SORUMLULUĞU * AİLE MAHKEMESİ

Reşit olmayan çocuğun sebebiyet verdiği kaza sebebiyle ev başkanı babaya karşı açılan...

Dava şartı yokluğu halinde vekalet ücreti

Dava şartı yokluğu halinde vekalet ücreti

İtirazın İptali - “Dava şartı yokluğu” sebebiyle reddedilen davada davalı yararına...

İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ HALİNDE İHALE BEDELİNİN ’U ORANINDA PARA CEZASINA HÜKMEDİLECEĞİ

İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ HALİNDE İHALE BEDELİNİN...

İİK’nin 134/2. maddesi uyarınca ihalenin feshi talebinin reddine karar verilmesi...

6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet - YARGITAY CEZA GENEL KURULU  Esas : 2017/39 Karar : 2018/488

6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet - YARGITAY CEZA GENEL KURULU...

6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet - Yerel Mahkemenin direnme kararına konu hükmünün,...

DORSECİLİK YAPAN ŞOFÖRÜN ÜCRETİ• İHBAR ÖNELİNDE İŞ ARAMA İZNİ KULLANDIRILMADAN ÇALIŞMA

DORSECİLİK YAPAN ŞOFÖRÜN ÜCRETİ• İHBAR ÖNELİNDE İŞ ARAMA...

İhbar önelinde; iş arama izni süresinde çalıştırma halinde, bu sürenin ücreti 0...