Yargıtay Kararları

WHATSAPP KONUŞMALARI • HAKSIZ FESİH

WHATSAPP KONUŞMALARI • HAKSIZ FESİH

Whatsapp konuşmaları gizlilik içeren kişisel veri niteliğinde olduğundan, ne şekilde...

YETKİ İTİRAZI • AKDİ İLİŞKİNİN KABULÜ • ALACAKLININ İKAMETGAHI MAHKEMESİNİN YETKİSİ

YETKİ İTİRAZI • AKDİ İLİŞKİNİN KABULÜ • ALACAKLININ İKAMETGAHI...

İcra Dairesinin ve Mahkemenin yetkisine itiraz eden davalı taraf, gönderilen malların...

SATIM SÖZLEŞMESİ • SATICININ TESLİM YÜKÜ

SATIM SÖZLEŞMESİ • SATICININ TESLİM YÜKÜ

Satıcı satılan malı alıcıya güvenli biçimde teslim etmekle yükümlüdür.

ARAÇ ÜRETİMİNDEKİ HATA * PATLAYAN HAVA YASTIĞININ VERDİĞİ ZARAR

ARAÇ ÜRETİMİNDEKİ HATA * PATLAYAN HAVA YASTIĞININ VERDİĞİ...

Aracın hava yastığı açılırken gaz çıkışı olup olmadığı, somut olayda iddia edildiği...

SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİ * 18 YAŞINDAN ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİ * 18 YAŞINDAN ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

18 yaşından önceki çalışmalardan dolayı; sigortalılık başlangıç tarihi 18 yaşına...

FAZLA MESAİ ÜCRETİ • HAFTA TATİLİ ÜCRETİ • ÜCRET ALACAĞI • İKRAMİYE ALACAĞI

FAZLA MESAİ ÜCRETİ • HAFTA TATİLİ ÜCRETİ • ÜCRET ALACAĞI...

İhtarname varsa; faiz temerrüt tarihinden başlar. Çalışılan süreyle orantılı ikramiye...

DAVA ve TARAF EHLİYETİ • MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

DAVA ve TARAF EHLİYETİ • MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

Davalının ruhsal rahatsızlığı ileri sürülmüş ve bu iddia bir kısım delil ile doğrulanmıştır....

Silahla Tehdit - Dava zamanaşımı

Silahla Tehdit - Dava zamanaşımı

Silahla Tehdit - Dava zamanaşımı

İŞE İADE * GÜVEN İLİŞKİSİNİ ZEDELEYEN DAVRANIŞLAR * FARKLI ŞİRKETE AİT TANITIMLARA FACEBOOK ADRESİNDE YER VERİLMESİ

İŞE İADE * GÜVEN İLİŞKİSİNİ ZEDELEYEN DAVRANIŞLAR * FARKLI...

Davalı şirkette uzun yıllar tıbbi tanıtım sorumlusu olarak çalışan davacı işçinin...

HİZMET TESPİT DAVASI • İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI • DAVALARIN TEFRİKİ

HİZMET TESPİT DAVASI • İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI • DAVALARIN...

Hizmet tespiti davası ile işçilik hakların tahsiline yönelik eda davasının birlikte...

İCRA HUKUKU • KIDEM TAZMİNATI FAİZİ • HESAPLAMA YÖNTEMİ

İCRA HUKUKU • KIDEM TAZMİNATI FAİZİ • HESAPLAMA YÖNTEMİ

Kıdem tazminatı faizi hesaplanırken, piyasadaki bankaların fiili olarak verdiği...

FATURANIN DELİL NİTELİĞİ

FATURANIN DELİL NİTELİĞİ

Tek başına faturaya dayanılarak temel ilişki ispatlanamaz. Tek yanlı düzenlenen...

İŞÇİNİN İSTİFASI • ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİ • TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ • PRİM ALACAĞI

İŞÇİNİN İSTİFASI • ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİ • TALEPLE BAĞLILIK...

İşverene istifa dilekçesi verdikten sonra işyerinde çalışmaya devam edip ilerdeki...

ANA VEYA BABADAN BİRİNİN ÖLÜMÜ VELAYET

ANA VEYA BABADAN BİRİNİN ÖLÜMÜ VELAYET

Ana babadan birinin ölümüyle velayet sağ kalana ait olur. Ana veya babanın yeniden...

BORDRONUN GERÇEĞİ YANSITMAMASI * FİİLEN FAZLA ÇALIŞMA YAPILDIĞININ İSPATI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

BORDRONUN GERÇEĞİ YANSITMAMASI * FİİLEN FAZLA ÇALIŞMA YAPILDIĞININ...

Davacı tanıkları 07.30-18.00 mesai saatlerinde çalıştıklarını ve gece 23-24 bazen...

Emekli maaşına haciz - Haczin durdurulması

Emekli maaşına haciz - Haczin durdurulması

Alacaklının maaş haczinin durdurulması talebinin haczin kaldırılması istemi olduğu...