ÇEKİŞMESİZ YARGI * ÇOCUĞUN ERGİN KILINMASI * GÖREVLİ MAHKEME

15 yaşını doldurmuş çocuğun ergin kılınması istemi çekişmesiz yargı işi olduğundan, uyuşmazlığa Sulh Hukuk Mahkemesi'nde bakılacaktır.

ÇEKİŞMESİZ YARGI * ÇOCUĞUN ERGİN KILINMASI * GÖREVLİ MAHKEME
YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E: 2011/13317 K: 2011/13407 T: 30/12/11

 

Dava, 15 yaşını doldurmuş çocuğun ergin kılınması istemine ilişkindir.

 

Asliye Hukuk Mahkemesince, ergin kılınma davalarında HMK'nın 382/2,a- 1. maddesi gereğince görevli mahkemenin Sulh Hukuk Mahkemesi olduğu gerekçesiyle, görevsizlik kararı verilmiştir.

Sulh Hukuk Mahkemesi ise, Şahıs varlığına ilişkin davaların HMK'nın 2/1 maddesi gereğince Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmesi gerektiği gerekçesiyle, görevsizlik yönünde hüküm kurmuştur.

Türk Medeni Kanunu'nun 12. maddesi ile, onbeş yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir. Hükmüne, 6100 sayılı HMK'nın 382/2-a1 maddesine göre , Ergin kılınma çekişmesiz yargı işlerinden sayılmasına, aynı yasanın 383. maddesinde çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Somut olayda, dava 15 yaşını doldurmuş çocuğun Türk Medeni Kanunu'nun 12. maddesine göre, ergin kılınması istemine ilişkin olup, 6100 sayııl Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 382/2-a1 maddesi gereğince çekişmesiz yargı işlerinden olduğu anlaşılmıştır. Bu durumda davanın niteliği itibariyle ve 6100 sayalı HMK'nın 383.maddesi gereğince, uyuşmazlığın Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK'nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Merzifon Sulh Hukuk Mahkemesi'nin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 30.12.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.