DAVA AÇILIŞ MASRAFI HESAPLAMA (2019 YILI)
Mahkemesi:
Dava Değeri: (Dava değeri belli değilse boş bırakın)
Taraf Sayısı:
Tanık Sayısı: (Tanık var, fakat sayısı belli değilse seçin)
Avukat Sayısı:
Bilirkişi Sayısı:
Keşif: (Dava dilekçesinde keşif deliline dayanıyorsanız seçin)
Bilirkişi: (Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanıyorsanız seçin)