EŞLERİN BİRLİKTE EVLAT EDİNMELERİ

Eşlerin birlikte evlat edinmeleri için en az beş yıldan beri evli ve otuz yaşını doldurmuş olmaları gerekir.

EŞLERİN BİRLİKTE EVLAT EDİNMELERİ
YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E: 2009/21848 K: 2011/1936 T: 09/02/11

 

Davacıların, 20.01.2009 tarihinde açtıkları davada, davalıların müşterek çocuğu E’yi evlat edinmelerine karar verilmesini istedikleri, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 306. maddesinin 2. fıkrasına göre, eşlerin birlikte evlat edinmeleri için en az beş yıldan beri evli olmaları veya otuz yaşını doldurmuş bulunmaları gerekmektedir.

Dosya içinde mevcut nüfus kayıt örneklerinden, davacı N.'nin dava tarihinde otuz yaşından küçük olduğu, ayrıca diğer davacı M.S.'ile 26.06.2007 tarihinde evlendikleri, evlilik sürelerinin beş yıldan az olduğu anlaşılmaktadır.

Mahkemece, yasal şartların oluşmaması nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken, Türk Medeni Kanunu'nun 306. maddesi hükmüne aykırı olarak davanın kabulüne ilişkin hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oyçokluğuyla karar verildi.