EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI * TARAFLARIN KUSURU

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davacı kocanın evin kilidini değiştirdiği, yeni anahtarı eşine vermeyerek evine almadığı, davalının da davacıya hakaret ettiği ve vurduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek şekilde geçimsizlik mevcut ve sabittir. Gerçekleşen olaylara göre birliğin temelinden sarsılmasında taraflar aynı oranda kusurludur. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın kanunen mümkün görülmemesine göre boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile isteğin reddi doğru bulunmamıştır.

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI * TARAFLARIN KUSURU
YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E: 2009/20308 K: 2010/21725 T: 22/12/10

 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

 

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davacı kocanın evin kilidini değiştirdiği, yeni anahtarı eşine vermeyerek evine almadığı, davalının da davacıya hakaret ettiği ve vurduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek şekilde geçimsizlik mevcut ve sabittir. Gerçekleşen olaylara göre birliğin temelinden sarsılmasında taraflar aynı oranda kusurludur. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın kanunen mümkün görülmemesine göre boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile isteğin reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 22.12.2010