HAGB KARARI KESİNLEŞMEDEN ÖNCE SUÇ İŞLENMESİ * HÜKMÜN AÇIKLANMASI

Yeni işlenen suçun, açıklanması geri bırakılan hükmün kesinleşmesinden önce işlenmesi halinde ertelenen hüküm açıklanamaz.

HAGB KARARI KESİNLEŞMEDEN ÖNCE SUÇ İŞLENMESİ * HÜKMÜN AÇIKLANMASI
YARGITAY 2. CEZA DAIRESI E: 2013/7355 K: 2013/30503 T: 19/12/13

 

21.10.2009 günlü karar ile hırsızlık, işyeri dokunulmazlığını bozma ve mala zarar verme suçlarından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve suça sürüklenen çocuğun 3 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verildiği hükmün 03.11.2009 tarihinde kesinleştiği, 5271 sayılı Yasanın 231. maddesinin 11. fıkrasında, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde, mahkemece hükmün açıklanacağı düzenlenmiş olup, suça sürüklenen çocuğun hükmün kesinleşmesinden önce 17.08.2009 tarihinde işlediği kasten yaralama suçundan dolayı Kestel Sulh Ceza Mahkemesi'nin 16.03.2011 tarihli ilamı ile verilen ve 18.04.2011 tarihinde kesinleşen mahkumiyet hükmü nedeniyle açıklanması geri bırakılan hüküm yönünden mahkemesine ihbarda bulunulması üzerine, mahkemece duruşma açılarak hükmün açıklanmasına karar verilmiş ise de, yeni işlenen suçun, açıklanması geri bırakılan hükmün kesinleşme tarihinden önce işlenmesi ve koşullarının oluşmaması nedeniyle hükmün açıklanamayacağı gözetilmeden yazılı şekilde açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanmasına karar verilmesi, bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA 19.12.2013 günü oy birliğiyle karar verildi.