İŞYERİ SİGORTASI * KONUTUNDAN SU SIZAN EVİN KİRACISININ VE MALİKİNİN SORUMLULUĞU

Davacı sigorta şirketinin, iş yeri sigorta sözleşmesindeki kişinin işyerini üst kattan sızan sulardan kaynaklanan zararını tazmin etmesi sonrasında, davalı su sızan evin kiracısına rüc’u davasıdır. Zararın kiracının mutat kullanımından kaynaklanıp, kaynaklanmadığının, kiracıya bir kusur izafesinin gerekip gerekmediğinin, malikin BK md. 58 hükmüne dayandırılacak sorumluluğunun araştırılması sonrasında bir hüküm kurulması gerekir.

İŞYERİ SİGORTASI * KONUTUNDAN SU SIZAN EVİN KİRACISININ VE MALİKİNİN SORUMLULUĞU