KADIN KUSURLU İSE KOCANIN DA KARŞI DAVA AÇABİLECEĞİ

Tarafların karşılıklı olarak darp ve hakaretlerde bulundukları, birlik görevlerini yerine getirmedikleri, davalı-davacı kocanın hastalanan eşiyle ilgilenmediği, ailesinin eşine yönelik baskılarına sessiz kaldığı, davacı-davalı kadının da güven sarsıcı davranışta bulunduğu anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu olaylar karşısında evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında davacı-dava-lı kadının da kusurlu bulunduğu anlaşıldığından, davalı-davacı koca da boşanma davası açmakta haklıdır.

KADIN KUSURLU İSE KOCANIN DA KARŞI DAVA AÇABİLECEĞİ
YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E: 2012/12440 K: 2012/21137 T: 13/09/12

 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

 

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-davacı kocanın ziynet ve çeyiz eşyası davasına yönelik temyiz itirazları yersizdir.

2-Davalı-davacı kocanın boşanma davalarına yönelik temyizinin incelenmesine gelince;

Toplanan delillerden, Tarafların karşılıklı olarak darp ve hakaretlerde bulundukları, birlik görevlerini yerine getirmedikleri, davalı-davacı kocanın hastalanan eşiyle ilgilenmediği, ailesinin eşine yönelik baskılarına sessiz kaldığı, davacı-davalı kadının da güven sarsıcı davranışta bulunduğu anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu olaylar karşısında evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında davacı-davalı kadının da kusurlu bulunduğu anlaşıldığından, davalı-davacı koca da boşanma davası açmakta haklıdır. Davalı davacı kocanın boşanma davasının da kabulüyle boşanmaya karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre de davalı-davacı kocanın kadının boşanma davası ile kadın lehine hükmolunan tazminatlara yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, hükmün ziynetler ve çeyiz eşyalarına yönelik temyizin ise yukarıda 1.bentte gösterilen sebeple onanmasına, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.13.09.2012